Page 6

hållbAr utveckling Konkurrens om vatten i Mellanöstern För floder och andra vattendrag finns inga politiska gränser. Från berg- och högländer söker sig vattnet ner till havet. I torra och halvtorra områden blir konkurrensen om vattnet stor, särskilt när en flod rinner genom flera länder. I Mellanöstern rinner floden Eufrat genom såväl Turkiet, Syrien som Irak. Sådana internationella flodområden täcker ungefär hälften av världens landyta med hälften av jordens befolkning. Bristen på vatten kan leda till mer eller mindre allvarliga konflikter mellan länder, men gemensamma intressen ger också möjlighet till samarbete. I Israel drivs ett intensivt jordbruk i torra och halvtorra områden. Då använder man allt tillgängligt vatten inom området. Förutom grundvatten* och sjö- och flodvatten utnyttjas också spillvatten*

från industrier och samhällen. Israelerna har utvecklat särskilt effektiva droppbevattningssystem för att hushålla med vattenresurserna. Varje planta får precis så mycket vatten den behöver, varken mer eller mindre. Man odlar grödor som kräver så lite vatten som möjligt, både vad gäller bomullssorter samt apelsiner och andra citrusfrukter. Trots bristen på vatten gör ändå israelerna av med tre till fyra gånger så mycket vatten per person som sina grannar palestinierna. Men en del av vattnet som används till konstbevattningen är grundvatten, vilket lett till protester eftersom uttaget blivit så omfattande att saltvatten tränger upp i grundvattentäkterna. Man har därför infört förbud mot nya brunnar på Västbanken och i andra delar, vilket främst

Vattnet försvinner i Döda havet. Jordanfloden mynnar i Döda havet, men eftersom mycket vatten avleds från floden når inte lika mycket vatten sjön som det gjorde tidigare. Därför sjunker Döda havets yta.

40

Hållbar utveckling

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 40

2013-07-11 14:25

9789140677020