Page 4

vÄder, kliMAt Och vegetAtiOn. . . . . . . . . . 72 Finns Maldiverna om hundra år?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Detta kapitel handlar om … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Atmosfären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Solen ger oss värme och liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Väder och vind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Analys: Oväder och extremt väder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Vatten i naturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Klimat och vegetation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Kartövning: Australiens vegetationszoner . . . . . . 93 Arbeta med geografiska data: Klimatdiagram – en bild av klimatet . . . . . . . . . . . . . . 96

Klimatförändringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Förklara och debattera: Växthuseffekten och klimatförändringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Sammanfattning och repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

vÄrldens befOlkning. . . . . . . . 106 Att leva i en kåkstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Detta kapitel handlar om … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Världens befolkning ökar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Analys: Familjeplanering i Kina och Indien. . . . . 112

4

Var bor människorna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 114 Kartövning: Varför bor européerna där de bor?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 117

Befolkningslära. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 119 Arbeta med geografiska begrepp: Befolkningslära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 Arbeta med geografiska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 123

Migration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 124 Sammanfattning och repetition . . . . . . . . . . . . . . . . .... 128

PrOduktiOn – hAndel – trAnsPOrter... 130 Varifrån kommer dina kläder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 130 Detta kapitel handlar om … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 132 Produktion av varor och tjänster . . . . . . . . . . . . . . . ... 133 Geografisk analys: Var ska järnverket byggas?... 138 Analys: Innovationsöar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 147 Transporter och kommunikation . . . . . . . . . . . . . . ... 148 Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 151 Värdera lösningar: Vårt konsumtionssamhälle... 153 Analys: Tänk om, tänk nytt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 157 Sammanfattning och repetition . . . . . . . . . . . . . . . . .... 158

Innehållsförteckning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 4

2013-07-11 14:23

9789140677020  
9789140677020