Page 25

4,8

3,6

2,4

1,2

65

52

39

26

13

Folkmängd (i miljoner)

0

Kvinnor 0

0

0

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

Folkmängd (i miljoner)

a. Hur många fler män än kvinnor finns det i Kina respektive Indien? b. Normalt föds det 106 pojkar mot 100 flickor. Men i bland annat Kina och Indien är fördelningen betydligt mer ojämn än så – i vissa områden upp till 120 födda pojkar mot 100 flickor. Vilka konsekvenser riskerar den ojämna fördelningen mellan antalet pojkar och flickor att få? Fundera till exempel på: Äktenskap. Vilka män kommer att kunna gifta sig? Vad händer med övriga?

65

52

39

26

13

Folkmängd (i miljoner)

0

26

39

52

0

Åldersgrupp

13

26

39

52

65

Folkmängd (i miljoner)

Värdet av kvinnan. Kommer kvinnor att bli viktigare? Viktigare för vad? •

Kvinnohandel?

2. a. Kina: Befolkningspyramiden visar för hur länge sedan ettbarnspolitiken började införas. Hur länge sedan var det? Hur syns det i pyramiden? b. Indien: När började antalet födda per år att minska i Indien? c. Japan: Vad visar befolkningspyramiden om antal födda? Om andel gamla av befolkningen? d. Vad kan man utläsa om framtidens befolkningsutveckling i de tre jämförda länderna? Kommer totala folkmängden att vara större eller mindre om 50 år om utvecklingen är likadan då?

Världens befolkning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 113

65

Folkmängd (i miljoner)

Kvinnor

Män

100+ 95–99 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–69 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

Kvinnor

INDIEN 2012

Åldersgrupp

13

Åldersgrupp

100+ 95–99 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–69 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

1. Kinas befolkning uppgår år 2013 till cirka 1,35 miljarder. I Indien bor cirka 1,2 miljarder människor. Räknat på hela befolkningen går det 106 män på 100 kvinnori Kina. Motsvarande för Indien är 108 mot 100. I Sverige är siffran 98 mot 100.

100+ 95–99 90–94 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69 60–69 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

JAPAN 2012

Män 6,0

Folkmängd (i miljoner)

KINA 2012

Män

och kvinnor till höger. Oftast visar varje stapel en åldersgrupp om fem år (0–4, 5–9, 10–14 år osv.). Genom att studera befolkningspyramidens form kan man utläsa hur stor andel unga och gamla är av landets befolkning. Man kan också se skillnader i antal mellan män och kvinnor i olika åldrar. Man kan även beräkna om folkmängden kommer att öka mycket, bara lite eller kanske minska. Exemplen visar länder med olika typer av befolkningspyramider. Befolkningspyramidernas olika utseende betyder bland annat att livsvillkoren i länderna skiljer sig åt.

113

2013-07-11 14:27

9789140677020