Page 24

FÖRDJUPNING & METOD

Analys

Familjeplanering i Kina och Indien Under de senaste 50 åren har Kinas befolkning fördubblats. Idag är Kina världens folkrikaste land med en femtedel av jordens människor och varje månad växer befolkningen med drygt en halv miljon. Den snabbaste folkökningen hade man under slutet av 1960-talet då födelsetalen var större än någonsin. Därför bestämde landets dåvarande ledare att införa familjeplanering eller födelsekontroll för att hejda den stora folkökningen. Det innebär att man på olika sätt vill få familjerna att skaffa färre barn. Det har gjorts bland annat med propaganda för att man ska gifta sig senare, fria preventivmedel och fria aborter, men också genom att tvinga kvinnor till steriliseringar* och abort. Denna ”ettbarnspolitik” innebär att par som skaffar fler än ett barn riskerar att förlora jobbet, inte få lägenhet, gå miste om bidrag eller till och med få böta. Det är främst i storstäderna som ettbarnsregeln genomdrivits. På landsbygden har den varit svårare att genomföra. Där har man till exempel tillåtits att skaffa ett andra barn efter fyra år om det första barnet är en flicka. Födelsekontrollen har gjort att folkökningen har hejdats dramatiskt – från 2,6 % per år omkring 1970 till 1,6 % per år under slutet av samma årtionde. År 2012 var folkökningen cirka en halv procent.

Affischen propagerar för ettbarnspolitiken. Texten lyder: För att genomföra de fyra moderniseringarna – varje par föder bara ett barn.

112

Också i Indien – som är den näst folkrikaste staten i världen – driver man sedan 1970-talet en kampanj för familjeplanering, eftersom den stora befolkningsökningen orsakar utbredd fattigdom och undernäring för Indiens fattiga människor. Man har bland annat haft stora informationskampanjer om preventivmedel och möjligheten till sterilisering. Under kampanjens början tvingade man också människor att sterilisera sig. Men födelsetalen har inte sjunkit lika mycket som man hoppats på. En orsak är att landet har många olika folk med olika språk, kultur och religion vilket försvårar myndigheternas kontroll. Idag propagerar myndigheterna för ”en familj – ett barn”, men genomslaget är litet, särskilt på landsbygden där många barn ses som en garanti för en tryggad ålderdom. Ändå har det blivit allt vanligare med någon form av födelsekontroll och antal barn per kvinna har på några årtionden minskat från sex till tre barn.

familjeplanering Med familjeplanering försöker man medvetet påverka familjens storlek. Men den mest effektiva metoden för få folk att skaffa färre barn är ekonomisk utveckling. Där människor får det bättre ställt minskar antalet födda barn. En kvinna i ett fattigt land föder idag hälften så många barn som på 1960-talet. Under 2000-talet syns en tydlig minskning av hur många barn man skaffar sig även i världens fattigaste länder i Afrika. Men denna familjeplanering har en allvarlig baksida. I många länder är en son mer värd än en dotter. Så är det till exempel i Kina. Det är sonen som för familjenamnet vidare, ska ta hand om sina föräldrar när de blir gamla och klarar av det tunga arbetet med jordbruket. Därför önskar de flesta att det första barnet blir en son. För att se till att det första barnet blir en pojke används alltmer fosterdiagnostik som till exempel ultraljud för att upptäcka flickfoster och avlägsna dem genom abort. En befolkningspyramid är ett diagram med liggande staplar, som visar antalet män till vänster

Världens befolkning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 112

2013-07-11 14:27

9789140677020