Page 22

• På de följande cirka åttio åren från 1920 till 1999 ökade jordens befolkning till 6 miljarder människor. Under 1900-talets andra hälft ökade befolkningen så snabbt att man ibland talar om en befolkningsexplosion. • Jordens befolkning fortsätter att öka – år 2013 var jordens befolkning nästan 7,5 miljarder. • Varje sekund föds det fyra barn på jorden. Samtidigt dör nästan två människor per sekund. Det gör att jordens befolkning växer med lite fler än 2 människor i sekunden. Det innebär att vi blir ungefär 75 miljoner fler – nästan lika många som Tysklands befolkning – varje år.

hur många människor kan jorden föda? De beräkningar som görs säger att jordens befolkning kommer att uppgå till över 8 miljarder år 2030. Säkert kan jorden föda ännu fler människor än så. Det stora problemet är inte att vi blir fler utan att det är i världens fattigaste länder som befolkningen ökar så snabbt – framför allt i många fattiga länder i Afrika och delar av Asien samt i några av Sydamerikas länder. I världens rika länder är befolkningsutvecklingen den motsatta. I en del av dessa till och med minskar befolkningen. Alla borde ha rätt till ett bra liv med tillräckligt med mat, bra bostad, sjukvård och möjlighet till utbildning. För de flesta i rika länder är det

världens tio fattigaste länder enligt bnP per capita med hänsyn till köpkraft år 2012 (uppskattat) jordens befolkning milljarder

lAnd

8

Madagaskar

bnP per capita i us dollar 1 000

7

Malawi

900

6

Niger

900

5

800

4

Centralafrikanska republiken

3

Eritrea

800

Liberia

700

Burundi

600

Somalia

600

Zimbabwe

500

Demokratiska republiken Kongo

400

2 1 0 1800

1850

1900

1950

2000

2030

Diagrammet visar hur jordens befolkning vuxit de senaste 200 åren samt en uppskattning av befolkningsutvecklingen fram till år 2030.

110

Källa: Världsbanken

Världens befolkning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 110

2013-07-11 14:27

9789140677020  
9789140677020