Page 21

Världens befolkning ökar

Vart tolfte år firas den hinduiska festen Kumbha Mela i den indiska staden Allahabad. Under en månads tid kommer mer än 30 miljoner indiska pilgrimer för att bada i den heliga floden Ganges.

De första människorna av vår art – Homo sapiens – uppstod i Östafrika för omkring 200 000 år sedan (s. 188). Under den senaste istiden började människor att utvandra från Afrika till Asien och Europa för att senare finnas i alla världsdelar utom Antarktis. Under större delen av sin tid på jorden har människorna levt som samlare av vilda växter, fiskare och jägare. Det var först för 8 000–10 000 år sedan, då man lärde sig att odla jorden och blev bofasta, som den växande tillgången på mat gjorde att människorna på jorden blev många fler. Vid den tiden fanns det troligen ungefär lika många människor i hela världen som det gör i Sverige idag.

Sedan dess har jordens befolkning vuxit på följande sätt: • För två tusen år sedan fanns det ungefär 250 miljoner människor på jorden, men tillväxten avstannade så att antalet människor var ungefär lika många tusen år senare. • Omkring 1820 uppgick jordens befolkning till 1 miljard människor. • Hundra år senare var jordens befolkning fördubblad till 2 miljarder.

Världens befolkning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 109

109

2013-07-11 14:27

9789140677020