Page 2

Ge

G E O G R A F I

7–9

Utkik

Utkik

7–9

Utkik är ett komplett basläromedel i SO för årskurs 7–9 utformat efter Lgr 11. Till varje ämne – geografi, historia, religion och samhällskunskap – finns en stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form av en lärarwebb. Det finns också interaktiva böcker i alla fyra ämnena.

G E O G R A F I

Utkik Geografi grundbok är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11. Alla kapitel innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i läroplanen. Vikt läggs vid geografiska analyser och användande av kartor och andra geografiska källor. Kapitlen inleds med en händelse ur verkligheten som bland annat inspirerar eleverna till att se samband mellan teori och verklighet. Till varje kapitel finns också inledande större frågeställningar samt avslutande repetitionsoch reflektionsfrågor.

Bo Andersson, lärare i geografi, naturkunskap och miljökunskap vid vuxenutbildning och gymnasium i Västervik. Han har även arbetat på mellan- och högstadiet. Har skrivit läroböcker i geografi för högstadiet och gymnasiet samt naturkunskap för mellanstadiet.

ISBN 978-91-40-67702-0

9 789140 677020

utkik_Geografi_omslag.indd 1

2013-07-11 13:44

9789140677020