Page 19

g direkt i vattnet. Här finns barer, frisersalonger m.m. och många får sina inkomster från fiske. Utan förvarning rivs nu många av husen i Makoko så att många blir bostadslösa. Myndigheternas förklaring är att det är farligt och smutsigt att leva i Makoko och att Lagos ekonomiska utveckling hotas om slummen tillåts öka. Människorna som bor där har en annan förklaring. Inte långt från slummen planerar regeringen att bygga en ny modern stadsdel, Eko Atlantic City, vid kusten och vill då inte ha ett slumområde för nära. Eftersom slummens invånare inte äger marken de bor på kan stadens myndigheter ”göra som de vill”. Omlin Oke Joseph har en livshistoria som liknar många andras i Makoko. Men tack vare framåtanda och utbildning förändrar han livet till det bättre för många i Makoko.

– Jag kom hit i början av 1980-talet i jakt på jobb och försörjde mig som fiskare i fem år, säger Omlin. Men jag tröttnade på det slitsamma jobbet och på att inte få någon användning för min universitetsutbildning i matematik. Istället grundade Omlin Oke Joseph, som kommer från grannlandet Benin, en skola. Eleverna är mellan fem och tolv år gamla och betalar 30 naira (lite drygt en krona) om dagen för att gå här. Lönen för de sju lärarna blir inte fet och nu behöver skolan dessutom repareras på grund av översvämningar. Skolan är liksom många andra hus byggd nära vattenytan och många tror att den globala klimatförändringen är orsaken till häftigare regn och fler stormar från havet, vilket gör Makokos framtid ännu mer osäker.

1. Vilka orsaker får folk att flytta in till kåkstäder? 2. Vilka är det som flyttar dit, tror du? 3. Vilka konsekvenser får kåkstäderna för staden de ligger i? 4. Vilka konsekvenser får kåkstaden för naturmiljön? 5. Har Sverige, eller har Sverige haft, några kåkstäder eller något som liknar dem? I så fall var då? 6. Om du hade varit politiker – hur hade du då angripit problemet med kåkstäder? Ett sätt att möta Makokos behov av skolor och samtidigt ta hänsyn till den fysiska miljön är att bygga skolorna på vattnet. Denna flytande skola är ett första pilotprojekt Världens befolkning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 107

107

2013-07-11 14:27

9789140677020