Page 18

vÄrldens befOlkning Att leva i en kåkstad I alla tider har människor flyttat – till andra länder, till en annan världsdel, ofta till en större stad. Idag flyttar människor främst till storstäder. Mest ökar storstäderna i världens fattiga länder på grund av den stora inflyttningen från landsbygden. Den främsta anledningen till att fattiga flyttar från landsbygden till en storstad är förhoppningen om ett bättre liv – bland annat arbete och möjlighet till utbildning för barnen. Eftersom det är människor i arbetsför ålder som flyttar från byn på landet minskar möjligheterna till en positiv utveckling där. De flesta inflyttade är fattiga och deras enda möjlighet är oftast att försöka hitta en bostad i någon av de kåkstäder som omger de största städerna i många fattigare länder. Kåkstäder är oplanerad stadsbebyggelse som växer utan kontroll i

Kanoter är det enda sättet att färdas i Makoko.

106

storstädernas utkanter. Husen är enkelt byggda och oftast är tillgången till el, vatten och avlopp dålig. Ibland försöker myndigheterna erbjuda nybyggda enkla bostäder i kåkstäderna. Men ofta är hyran så hög att de fattiga tvingas flytta till något annat slumområde i staden. Arbetslösheten i en kåkstad är ofta stor, men många kan försörja sig som till exempel gatuförsäljare, städare, skoputsare eller genom andra serviceyrken. Andra överlever genom prostitution eller kriminell verksamhet. FN beräknar att en miljard människor bor i storstädernas slumområden. I Brasilien kallas de fattigas kåkstäder favela. I engelskspråkiga länder som till exempel Sydafrika, Nigeria och Kenya, kallas de shanty town och i franskspråkiga länder bidonville. En av världens största städer är Lagos i det västafrikanska landet Nigeria. Nigeria har en av Afrikas snabbast växande ekonomier och många lockas från landsbygden och grannländerna till 15-miljonersstaden Lagos. Varje år ökar stadens befolkning med cirka 8 %, till största delen på grund av den stora inflyttningen av fattiga till slumområdena. Två av tre i Lagos bor i något av dessa slumområden. Här saknas säker tillgång till rent vatten, el, sophantering m.m. I vissa områden saknas helt stöd från polis och andra myndigheter. Skolor, affärer och liknande – allt sköts av de människor som bor i slumområdet. Så är det i Makoko, ett slumområde som är helt byggt på vatten. Från början var Makoko en liten fiskeby, men nu bor mer än hundra tusen människor där i hus byggda på pålar i havet. Vatten till dryck, matlagning och hygien köper man i dunkar. Det mesta av sopor, annat avfall och latrinvatten åker ner

Världens befolkning

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 106

2013-07-11 14:27

9789140677020  
9789140677020