Page 15

Analys

Intressekonflikter om naturresurser I kapitlet berättas det om konflikter om naturresurser som finns idag. Dessa konflikter förekommer både i Sverige och utomlands. Ett exempel på det här är vindkraften (s. 63). Den är en ren energikälla och ger inga utsläpp av växthusgaser. Samtidigt tycker vissa att vindkraftverken är fula. Men vindkraften som energikälla växer snabbt i Sverige och år 2012 fanns här över 2 000 vindkraftverk. Kommunen och staten har båda rätt att ha synpunkter på om ett vindkraftverk ska placeras ut eller inte.

FÖRDJUPNING & METOD

När städer växer och mark behövs till stadsbebyggelse kan bördig* mark komma att tas i anspråk. På så sätt omvandlas jordbruksmark världen över i snabb takt till bland annat bostadsområden, vägar, köpcentra, fabriker och parkeringsplatser. Med tanke på att drygt 800 miljoner människor redan idag inte får tillräckligt med mat och behovet av mat i världen ökar när världens befolkning blir större är det en utveckling som inte är hållbar. I Skåne, som har Sveriges bördigaste åkermark, finns också denna konkurrens om marken. Där har länsstyrelsen en nollvision för att tillåta bebyggelse på jordbruksmark. Ändå hamnar en yta lika stor som över 11 000 fotbollsplaner i Skåne under asfalt och betong de närmaste åren. Det beror på att Sveriges kommuner själva kan avgöra när de anser att lokala behov ska väga tyngre än det nationella skyddet av jordbruksmark.

1. I Sverige finns det förslag på att placera ut vindkraftverk i de jämtländska fjällen. Men långt ifrån alla tycker att det här är en god idé. a. Vilka intressegrupper kan tänkas ha åsikter i denna fråga? b. Vilka kan tänkas tycka det är ett bra förslag att placera ut vindkraftverk i fjällen? Varför? c. Vilka kan tänkas tycka att det är ett dåligt förslag? Varför? 2. a. Skriv ner tre naturresurser som du tror att det kommer att vara konflikt om i världen om 50 år. Förklara även varför du tror som du gör. b. Ange vilka konflikterna står emellan. (Det kan vara alltifrån stater till företag och grupper som jordbrukare eller fiskare.)

Hållbar utveckling

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 49

49

2013-07-11 14:25

9789140677020  
9789140677020