Page 12

Vi utnyttjar naturresurser – och påverkar miljön För att bo och leva på en plats utnyttjar vi de resurser som finns i naturen, naturresurser. Bördig jord, rent färskvatten, växande skogar, malmer* från jordskorpan liksom föda från haven är några exempel på naturresurser. Naturresurser används som råvaror* vid tillverkning av de varor vi använder, från mat och dryck till datorer, mobiltelefoner, bilar och fartyg. De används också för att ge energi – som när ved, flis och pellets värmer våra hus eller ett vindkraftverk förser oss med elström. När vi utnyttjar naturresurser påverkas vår livsmiljö. Människorna på jorden har ett ansvar att se till att miljön inte förändras till det sämre och att jordens resurser finns kvar även för kommande generationer*. Vatten är en naturresurs vi inte kan vara utan. Rent vatten behöver vi både som dricksvatten och till industri och jordbruk. Rinnande vattendrag förser oss med elström. Rent badvatten är också en resurs vi tycker är viktig. Men om

vattnet förorenas av utsläpp från industrier och samhällen blir livsmiljön sämre för människorna. Luft är en resurs som man kan tycka att det finns obegränsat av och som är fri för alla att använda. Men avgaser från bilar och rökgaser från industrins skorstenar kan förorena luften vi andas och göra en plats mycket svår och ohälsosam att bo på. Naturens skönhetsvärde kan också ses som en viktig resurs, till exempel utsikten från ett berg eller en grönskande dalgång. För friluftsliv, rekreation* och turism är dessa naturresurser viktiga. I Sverige har vi rika tillgångar på värdefulla naturresurser som vatten, skog och järnmalm. Våra stora älvar är naturresurser som gjort det möjligt att bygga vattenkraftverk. På så sätt får vi en stor del av den elström samhället använder. Men Sverige saknar också naturresurser som vi behöver – bland annat olja – som vi därför måste köpa från andra länder.

Järnmalm är en viktig naturresurs. I Eisenerz i de österrikiska alperna har man brutit järnmalm i flera hundra år och förändrat naturen för all framtid. Även skönhetsvärde är en resurs.

46

Hållbar utveckling

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 46

2013-07-11 14:25

9789140677020  
9789140677020