Page 11

Ekologisk hållbarhet

hållbar utveckling Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Den riktigt hållbara utvecklingen sker i området där de tre cirklarna möts. Där har vi såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet.

dig att man vill spara en svensk gammelskog, så kallad naturskog, från avverkning för att på så sätt se till att livsmiljön för vissa insekter och lavar bevaras. Det innebär att skogsägaren inte kan avverka där och därför går miste om inkomster. På längre sikt kan det dock vara ekonomiskt positivt eftersom en del av de bevarade insekterna kanske lever på andra insektsarter som är skadedjur. Socialt kan det också uppstå problem om inte skogen kan avverkas genom att arbetstillfällen försvinner. Å andra sidan kan en vacker gammelskog bli ett naturreservat som lockar turister dit. Det finns alltså många olika saker att ta hänsyn till när beslut om våra framtida resurser ska tas.

Det här är gammelskog som är mycket ekologiskt hållbar. Men skogsbolagen förlorar pengar på att inte avverka …

Hållbar utveckling

utkik_geografi_inlaga-130603.indd 45

45

2013-07-11 14:25

9789140677020