Page 30

bara lämnat den fysiska faran för att installera sig i ett ingenmansland. Deras bild av Bagdad före kriget blev allt mer idyllisk, Saddams förtryck hade bleknat bort bakom minnen av söndagspromenader i parken, ordnade jobb och ett lyckligt familjeliv. De hade inte ryckts upp med sina rötter. Rötterna var kvar i Irak. De hade brutits av och det var, konstaterade han, så få växter som förmår bilda nya rötter. Han såg sig runt. Här som på nästa gata och i nästa kvarter fanns de gamla, de utblottade och de skadade kvar. Och de ständiga optimisterna som byggt upp sina kvartersbutiker och frisörsalonger ur bråten och dammet. Verkligheten som en parodi på vad som borde vara verkligheten. Han insåg att han mer och mer blockerade det förflutna för att klara av vardagen. Precis som han stängde av tankarna på framtiden, den tid då irakierna på egen hand skulle bygga upp ett demokratiskt Irak ur spillrorna. Ett Irak där de som överlevt förväntades tacka principen om de ”humanitära intervention­ erna”, de som ofelbart skulle leda vidare till statsvetarnas Mecka – det välstyrda samhället med rättsstat och utan korruption. Han kände sig själv nästan spotta ut orden ”good governance” när han muttrade för sig själv. Han kände pulsen hårt i nacken och svetten bryta fram i rent raseri. Det enda som skulle styra framtiden var oljan, gasen och det geopolitiska läget i det globala stormaktsspelet. Men i morgon skulle han till Genève för att avsluta. Han skulle inte resa till Paris. Han skulle hålla sig långt därifrån. Han log. Var det detta de menade med sin globaliserade värld, att sitta i Bagdad och få världen att skälva i Paris, så som de | 31

9789170379669  

I VÄRLDEN Chris Forsne POLITISK THRILLER ORDFRONT chris forsne Ordfront Stockholm 2012 av chris forsne har tidigare utkommit Den franska mod...

9789170379669  

I VÄRLDEN Chris Forsne POLITISK THRILLER ORDFRONT chris forsne Ordfront Stockholm 2012 av chris forsne har tidigare utkommit Den franska mod...