Page 29

kampanjandet som pågick överallt, dygnet runt. Han förstod varken dagens ursäkter, till vilka man ständigt knöt historiska referenser, eller viljeförklaringarna med tvärsäkra uttalanden om konsekvenser. Det enda han förstod till fullo var hämnden. I dess olika former och symboler. Snart skulle han lämna denna idyll där allt styrdes av drömmen om det goda livet. Han skulle möta de män som kommit att bli hans vapenbröder och sammansvurna. Deras bevekelsegrunder för den uppgift de tagit på sig var så olika. Men deras mål var ett och detsamma. En man skulle ställas till svars för den han var och det han symboliserade. Han skulle just ställa in telefonen på ljudlöst när samtalet kom. ¶

Tariq Hussein skulle ge sig iväg snart och lämna Sonya med pojken. Han såg hur chauffören vankade runt bilen för att få tiden att gå. Livvakten stod lutad mot bakdörren och rökte. Han hade alltid svårt för att lämna sin svägerska med Ismail. Men hon vägrade att flytta hem till honom och resten av familj­en trots att hon skulle få det så mycket bättre hos dem. Han var rädd att hon satt hela kvällarna i barnens rum, rädd för hur denna uppväxt skulle skada Ismail. Gatan var skräpig, flera hus låg fortfarande i ruiner. Andra stod tomma. De som hade orkat hade flytt. Vissa av dem skrev eller ringde och berättade om sina nya liv. Hur de flyttat sig geografiskt men fortfarande bodde i ett mentalt Bagdad. De hade inte skapat sig en ny framtid. De hade 30 |

9789170379669  

I VÄRLDEN Chris Forsne POLITISK THRILLER ORDFRONT chris forsne Ordfront Stockholm 2012 av chris forsne har tidigare utkommit Den franska mod...