Page 14

ha sökt ett klädesplagg, ett födelsemärke, ett ärr att identifiera funnit vad de mest av allt fruktat att finna här. Och sedan återstod bara för dem att kvittera ut de förbrända eller ruttnande kropparna av vad som varit en god make, ett älskat barn. Finna en möjlighet att transportera den döde och ge honom en säker begravning utan skändning. Hände det då aldrig att de som fattade besluten hemsöktes av mardrömmar? Kände de aldrig någon fruktan för att deras gärningar skulle hinna ifatt dem? Tariq kände att om det var något som återstod för honom i detta jordeliv så skulle det vara att väcka världens minne av bårhuset i Bagdad. För varför var minnet av döden så selektivt? Varför skrevs vissa offer in i historieböckerna för all framtid medan andra glömdes så fort jord­en skyfflats igen över deras arma liv? Han hörde ljudet från ett sms i telefonen, öppnade upp det och bekräftade att bokningen var genomförd. ¶

Det finns dagar, noterade han, när smultronen dyker upp och jag känner fantomsmärtan av skottet  … Jag hörde att någon kallade på mig, jag hörde ett svagt: Leo, Leo. Men smultronen var så mycket mera där  … Smakade jag på dem efter det att jag sköts? Jag vet inte längre. Ibland längtar jag tillbaka till det ögonblicket. Till att vara i den fysiska stridens hetta för att försöka förstå hur jag ska kunna uppleva nuet, tillvaron lika starkt. Han kunde aldrig riktigt vänja sig vid att hans bild av det krig han deltagit i var så annorlunda mot den historieskrivning som blivit den politiskt korrekta  … Den franske statschefen stod vid ett annat fönster, fem minu| 15

9789170379669  

I VÄRLDEN Chris Forsne POLITISK THRILLER ORDFRONT chris forsne Ordfront Stockholm 2012 av chris forsne har tidigare utkommit Den franska mod...

9789170379669  

I VÄRLDEN Chris Forsne POLITISK THRILLER ORDFRONT chris forsne Ordfront Stockholm 2012 av chris forsne har tidigare utkommit Den franska mod...