Page 1

Libers språkLåda

i FraNska

Margareta Vanäs Hedberg

GraMMaTik • verb

6–9

Margareta Vanäs-Hedberg

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

1


Redaktör: Anna Gezelius Formgivare: Eva Jerkeman Produktion: Anna Törnqvist-Göpel Första upplagan 1

materialet Skriv gärna ut pärm. och sätt in i en sar att sätta Förstasidan pas amsida. på pärmens fr

Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som nu är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Grammatik • VerbÖVNINGAR

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Libers Språklåda i Franska

ISBN 978-91-47-90885-1 © 2011 Margareta Vanäs-Hedberg och Liber AB

2


Libers språklådor Detta material ingår i en serie med KOPIERINGSUNDERLAG i engelska

tyska

franska

spanska

Exempel på titlar Spel och lekar Drama Musik Grammatik Projekt

Saknar du någon låda? Har du idéer till en ny låda? Kontakta oss på Libers språkredaktion, se www.liber.se Vilka färdigheter finns i vilka språk? Se www.liber.se

LibersLiber Språklåda i FRanska • VERB © Vanäs-Hedberg Liber AB Får kopieras AB Tfn 08–690 90 00 GRAMMATIK Kundservice tfn 08–690 93 30 E-post: och kundservice.liber@liber.se

3


Innehåll 1 -er-verb

4 Reflexiva verb

Stordia 1:A parler 1–3 person singular 7

Stordia 4:A s’appeler 45

Stordia 1:B habiter hela presens 8

Stordia 4:B se lever accentförändring 46

Stordia 1:C passé composé regelbundna -er-verb 9

Stordia 4:C Franska förnamn 47

Stordia 1:D Flera -er-verb 10

Övningar: Reflexiva verb

Övningar: -er-verb

4:1 Reflexiva verb i presens singular 48

1:1 -er-verb i singular 11

4:2 Hela presens av reflexiva verb 50

1:2 -er-verb hela presens 14

4:3 Reflexiva verb i presens med accent-

1:3 -er-verb i presens och passé composé 18

förändring 55

2 -ir-verb

5 être

Stordia 2:A finir 1–3 person singular 20

Stordia 5:A être 1–3 person singular 56

Stordia 2:B finir hela presens 21

Stordia 5:B être hela presens 57

Stordia 2:C finir passé composé -ir-verb 22

Stordia 5:C passé composé av être 58

Stordia 2:D Frukter 23

Stordia 5:D Huset 59

Övningar: -ir-verb

Övningar: être

2:1 -ir-verb i singular 24

5:1 être i singular 60

2:2 -ir-verb hela presens 27

5:2 être hela presens 63

2:3 -ir-verb i presens och passé composé 30

5:3 être hela presens 66 5:4 être i passé composé 67

3 -re-verb Stordia 3:A vendre 1–3 person singular 33

6 avoir

Stordia 3:B vendre hela presens 34

Stordia 6:A avoir 1–3 person singular 69

Stordia 3:C passé composé -re-verb 35

Stordia 6:B avoir hela presens 70

Övningar -re-verb 3:1 -re-verb i singular 36

Stordia 6:C avoir i passé composé 71 Stordia 6:D Uttryck med avoir 72

3:2 -re-verb hela presens 39

Övningar: avoir

3:3 -re-verb i presens och passé composé 42

6:1 avoir i singular 73 6:2 avoir hela presens 75 6:3 Uttryck med avoir 80 6:4 avoir i passé composé 82

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

5


7 aller Stordia 7:A aller 1–3 person singular 85 Stordia 7:B aller hela presens 86 Stordia 7:C aller faire quelque chose 87 Stordia 7:D Frankrikekarta 88

10:7

pouvoir 134

10:8

prendre 137

10:9

rire 140

10:10 savoir 142 10:11 servir 144 10:12 sortir 146

Övningar: aller

10:13 vivre 147

7:1 aller i singular 89

10:14 voir 149

7:2 aller hela presens 92

10:15 vouloir 151

7:3 aller faire quelque chose 95

11 Repetition passé composé med avoir 8 faire

Övningar

Stordia 8:A faire 1–3 person singular 99

Passé composé med avoir 153

Stordia 8:B faire hela presens 100 Stordia 8:C faire i passé composé 101 Stordia 8:D Uttryck med faire 102

12 Passé composé med être Stordia 12:A Passé composé med être: aller 157

Övningar: faire 8:1 faire i singular 103 8:2 faire hela presens 106 8:3 Femton uttryck med verbet faire 108 8:4 Verbet faire i passé composé 110

Stordia 12:B P  assé composé med être: de vanligaste verben 158 Stordia 12:C Passé composé med être: arriver 159 Övningar Passé composé med être 160

9 venir Stordia 9:A venir 1–3 person singular 112

13 Passé composé med être eller avoir

Stordia 9:B venir hela presens 113

Övningar

Stordia 9:C venir de faire quelque chose 114

Passé composé med être eller avoir 164

Övningar: venir 9:1 venir i singular 115 9:2 venir hela presens 117

Facit 166

9:3 venir de faire quelque chose 120

10 Några oregelbundna verb i presens och i passé composé Övningar: 10:1

boire 122

10:2

dire 124

10:3

lire 127

10:4

mettre 129

10:5

ouvrir 131

10:6

partir 133

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

6


1

-er-verb Stordia

1:A parl-er prata je parl e

jag pratar

tu parl es

du pratar

il parl e

han pratar

elle parl e

hon pratar

Vilka bokstäver saknas i meningarna: -e eller -es? Claire parl … français. Tu parl … français, toi ? Je parl … suédois. Nicolas parl … beaucoup. Tu parl … très bien le français. Är det någon skillnad på uttalet av formerna?

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

7


1

-er-verb

övningar 1:1

1:1

-er-verb i singular

parler prata parl- er je parle jag pratar tu parles du pratar il parle han pratar elle parle hon pratar

A Vilka bokstäver saknas i meningarna: -e eller -es? 1

Klara parl____ suédois.

2 Tu parl____ français, toi ? 3

Corinne parl____ français.

4 Tu parl____ suédois très bien. 5 Nicolas parl____ beaucoup. 6

Je parl____ avec le prof.

7

Le prof parl____ anglais.

8

Ma mère parl____ avec mon frère.

9

Ouaf, ouaf. Le chien parl____ avec moi …

B Vad betyder de franska orden? Dra streck mellan de franska och svenska orden. 1 aimer

hitta

2 chanter

ringa

3 chatter

spela

4 écouter

tycka om

5 habiter

titta

6 jouer

lyssna

7 regarder

bo

8 téléphoner

chatta

9 trouver

sjunga

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

11


1

-er-verb

övningar 1:1 C:1 Skriv ett ord eller uttryck ur rutan som passar ihop med verbet. Ett verb talar om vad man gör, t.ex. sjunger, pratar och letar. Du får bara använda ett uttryck en gång. au foot, en Suède, le CD, la télevision, une chanson, à la grand-mère, avec un ami, les croissants, la casquette

Exempel:

aimer + les croissants = aimer les croissants

1 aimer

____________________________

2 chanter ____________________________ 3 chatter ____________________________ 4 écouter ____________________________ 5 habiter ____________________________ 6 jouer

____________________________

7 regarder ____________________________ 8

téléphoner ____________________________

9 trouver ____________________________

C:2 Vilka bokstäver saknas, -e eller -es? 1

– Tu aim____ les croissants ? – Mais oui, j’aim____ les croissants, avec du beurre.

2

– Tu chant____ souvent ? – Oui, je chant____ une chanson connue.

3

– Tu chatt____ ?

4

– Où trouv____-tu ta casquette ? – Je trouv____ ma casquette dans ma chambre.

5

– Tu jou____ au foot ?

– Oui, je jou____ au foot les samedis.

6

– Tu habit____ à Paris ?

– Non, j’habit____ en Suède.

7

– Tu écout____ le nouveau CD ?

– Oui, j’écout____ le CD chaque jour.

8

– Qu’est-ce que tu regard____ ?

– Je regard____ un film.

9

– Tu téléphon____ à ta grand-mère ? – Non, je téléphon ____ à mon père.

– Oui, je chatt____ avec un ami.

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

12


1

-er-verb

övningar 1:1 D Läs dialogerna under C:2 och tänk på uttalet! Vilka bokstäver måste man skriva fast de inte hörs när man pratar? __________ __________

E Berätta vem som gör vad. Du väljer själv vem du tycker gör vad. Plocka ur rutan. Skriv också den bokstav som saknas på verbet. la mère, le grand-père, David, Nadine, Jacques, le prof, Sophie, Adrien, Cécile, Madame Lapierre

1

_________________________ aim____ les croissants.

2

_________________________ chant____ une chanson.

3 _________________________ chatt____ avec les amis. 4 _________________________ écout____ un CD. 5 _________________________ habit____ en France. 6 _________________________ jou____ au tennis. 7 _________________________ regard____ un film français. 8 _________________________ téléphon____ à une amie. 9 _________________________ trouv____ la casquette dans sa chambre.

F Skriv vad du själv gör. Välj fem aktiviteter. Stryk det alternativ du inte ska börja meningen med. Je / J’ __________________________________________________________________ Je / J’ __________________________________________________________________ Je / J’ __________________________________________________________________ Je / J’ __________________________________________________________________ Je / J’ __________________________________________________________________

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

13


5

être

övningar 5:1

5:1 être

= vara ett oregelbundet verb je suis tu es il est elle est

A:1 Den nya läraren tittar på namnlistan och frågar vem som är vem och eleverna svarar. Träna i smågrupper. Välj ett av namnen. Turas om att vara lärare och elever.

– Qui est Pauline ? – Je suis Pauline. 1 Anne 2 Michel 3 Marie 4 Victor 5 Sophie 6 Julien 7 Stéphanie 8 Paul

A:2 Läraren tror att hon/han kan namnen på eleverna men blandar ihop namnen. Fortsätt att träna så här: – Tu es Pauline ? – Non, je suis Marie.

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

60


5

être

övningar 5:1 B:1 Träna i grupp. Titta på kartan och välj en stad som du låtsas komma ifrån.

Turas om att fråga och svara. – Tu es de Marseille ? – Non, je suis de Nice. Vad säger personen om han/hon verkligen är från Marseille?

B:2 Skriv namnet på den franska stad du valt på en lapp. Visa lapparna för varandra och turas om att tala om varifrån kompisarna är. Il/Elle est de Paris.

C:1 Alla har valt ett förnamn och en hemort. Skriv förnamnet ovanför namnet på staden. Nu kan ni göra små intervjuer. Träna så här: – Qui es-tu ? – Je suis … – Tu es de … ? – Non, je suis de … . – Ton ami/amie d’où (varifrån) est-il/ d’où est-elle ? – Il/Elle est de ….

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

61


5

être

övningar 5:1 C:2

Gör intervjuerna utan att titta på övning C:1. Turas om att fråga och svara.

Vem är du? Jag är … Är du från … ? Nej, jag är från … Varifrån är din kompis? Han/Hon är från … Vilka former låter lika men stavas olika? ___________________________

___________________________

D Välj nationalitet.

Je suis français/e

Skriv meningar. Välj ett ord ur varje spalt. Je Tu français John suis française Pär es anglais Maja est anglaise Pierre suédois Mary suédoise Stéphanie

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

62


5

être

övningar 5:1

5:2 être

= vara ett oregelbundet verb je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont

A Vilka former låter likadant men stavas olika? ___________________________

___________________________

B Ta reda på vilka personerna är. Turas om att fråga och svara.

ar r M u e i s Mon

tin

Example :

– Qui est monsieur Martin ? – C’est le professeur. Des métiers – några yrken: le directeur, monsieur Auguste le médecin, madame Duval le boulanger, monsieur Pomère l’architecte, madame Hita le/la journaliste, mademoiselle Minou

C Fråga personerna i övning B vilka de är. Tilltala dem artigt med vous. Example :

– Qui êtes-vous, monsieur Martin ? – Je suis le professeur.

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

63


5

être

övningar 5:1 D Turas om att fråga en kompis som du ”ringer” till var han/hon eller ni är. Välj mellan alternativen.

– Salut ! Tu es/Vous êtes où maintenant ? – Je suis/Nous sommes dans un magasin.

dans le salon dans la cuisine dans la salle de bains dans le centre ville dans le garage au café au supermarché en Suède chez les grands-parents

E:1 Läs texten och säg former av verbet être som saknas. Ma famille n’… pas très grande. Nous … quatre personnes. Ma mère … médecin et mon père … boulanger. Mon frère et moi nous … étudiants. Je … la plus jeune de la famille. La ville n’ … pas du tout grande mais il y a deux lycées. Notre lycée … privé. Les deux lycées … dans le centre ville. La maison … située tout près de l’hôpital où ma mère … le chef. La boulangerie de mon père … très connue parce que les baguettes … formidables. Le dimanche matin je … à la boulangerie avec mon père. Je parle avec un client : – Bonjour. – Bonjour monsieur. Vous n’ … pas d’ici, n’ … -ce pas ? – Non, je … de Lyon. Comment … les croissants ? – Nos croissants … fantastiques et la tarte aux pommes … merveilleuse. – Cinq croissants et une tarte, s’il vous plaît. – Merci.

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

64


10

Några oregelbundna verb i presens och i passé composé

10:5 ouvrir

öppna

övningar 10:5

j’ai ouvert

jag har öppnat

j’ouvre tu ouvres il ouvre elle ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent elles ouvrent

la porte, le paquet, la fenêtre, la valise, le portemonnaie, le sac à dos

A Komplettera med rätt form av ouvrir. Turas om att läsa fråga och svar. 1 – Qui ___________________________ la porte de l’hôtel ? – Les réceptionnistes ___________________________ les portes. 2 – Tu ___________________________ ta valise dans la chambre ? – Non, j’ ___________________________ ma valise à la réception. 3 – Pourquoi ___________________________ -vous les fênetres ? – Nous ___________________________ les fenêtres parce qu’il fait chaud.

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

131


10

Några oregelbundna verb i presens och i passé composé

övningar 10:5

B Skriv frågorna och besvara den sista frågan. ouvrir la porte

1 Vous _______________________________________________ ?

ouvrir le sac

2 Madame Leblanc _____________________________________ ?

ouvrir les fênetres

3 Qui ________________________________________________ ?

ouvrir les valises

4 Les touristes _________________________________________ ?

ouvrir les paquets

5 Nous _________________________________________________

ouvrir le sac à dos

6 Tu __________________________________________________ ?

ouvrir le portemonnaie 7 Nicolas ______________________________________ ?

8 – Qu’est-ce que tu __________________, toi ?

– J’ ________________________________________________

C Tala om vad följande personer har öppnat. Välj bland sakerna på s. 131. Exemple:

La réceptioniste a ouvert le passeport. 1 Le professeur ___________________________ 2 Nicole ___________________________ 3 Les élèves ___________________________ 4 La petite fille ___________________________ 5 Ton ami/e et toi , vous ___________________________ 6 Mon ami/e et moi, nous ___________________________ 7

– Qu’est-ce que tu ________________________ ?

– J’_____________________________________________.

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

132


10

Några oregelbundna verb i presens och i passé composé

10:6 partir

åka

övningar 10:6

je suis parti/e jag har åkt

je pars tu pars il part elle part nous partons vous partez ils partent elles partent

A Hur åker de? Berätta om hur personerna avreser. Skriv frågorna. en train

1 Vous ________________________________________ ?

en avion

2 Monique _____________________________________ ?

en voiture

3 Qui ________________________________________________ ?

en train

4 Les touristes ________________________________________ ?

en caravane 5 Nous _________________________________________________ ? en bateau

6 Tu ___________________________________________ ?

en ferry

7 Nicolas ___________________________________________ ?

8 – Tu _______________ comment toi ?

– Je ________________________________________________

B Turas om att träna på att berätta hur alla reser utan att titta på böjningen. 1 Le professeur … 2 Nicole … 3 Les élèves … 4 La petite fille … 5 Ton ami/e et toi , vous … 6 Mon ami/e et moi, nous … 7 – Tu … en avion ? – Non, je … en train.

en avion en voiture en train en caravane en bateau en ferry

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

133


10

Några oregelbundna verb i presens och i passé composé

10:7 pouvoir

kunna

övningar 10:7

j’ai pu

jag har kunnat

je peux tu peux il peut elle peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent elles peuvent

A:1 Läs frågorna. Turas om. Exemple :

venir demain

1 Tu peux venir demain ?

regarder la télé rentrer à six heures travailler demain partir à midi rester à l’hôtel gagner de l’argent continuer à chatter aider ton petit frère

2 Vous … ? 3 Il … ? 4 Elle … ? 5 Tu … ? 6 Ils … ? 7 Nous … ? 8 Elles … ? 9 Tu … ?

A:2 Skriv frågorna 2–9. 2 _____________________________________________________________________ 3 _____________________________________________________________________ 4 _____________________________________________________________________ 5 _____________________________________________________________________ 6 _____________________________________________________________________ 7 _____________________________________________________________________ 8 _____________________________________________________________________ 9 _____________________________________________________________________

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

134


10

Några oregelbundna verb i presens och i passé composé

övningar 10:7

B Skriv nekande svar på frågorna i A:2. 1 Non, je ne peux pas venir demain. 2

____________________________________________________________________

3

____________________________________________________________________

4

____________________________________________________________________

5

____________________________________________________________________

6

____________________________________________________________________

7

____________________________________________________________________

8

____________________________________________________________________

9

____________________________________________________________________

C:1 Berätta vad de har kunnat/ kunde göra förra veckan. manger des spaghettis

1 J’ai pu manger des spaghettis.

regarder la télé

2 Nous ______________________________________________________

trouver la casquette

3 Il ______________________________________________________

travailler dans le magasin

4 Elle ______________________________________________________

acheter le CD

5 J´ ______________________________________________________

gagner de l’argent

6 Ils ______________________________________________________

continuer à chatter

7 Vous ______________________________________________________

faire du ski

8 Elles ______________________________________________________

écrire mon e-mail à Jeanne 9 – Et toi, qu’est-ce que tu ______________________ faire ?

– J’ ___________________________________________________

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

135


10

Några oregelbundna verb i presens och i passé composé

övningar 10:7

C:2 Berätta vad de inte har kunnat/inte kunde göra förra veckan. manger des spaghettis

1

regarder la télé

2 Nous ____________________________________________________

trouver la casquette

3

travailler dans le magasin

4 Elle ______________________________________________________

acheter le CD

5 Je _______________________________________________________

gagner de l’argent

6 Ils _______________________________________________________

continuer à chatter

7 Vous _____________________________________________________

faire du ski

8 Elles _____________________________________________________

9

écrire mon e-mail à Jeanne

Je n’ai pas pu manger des spaghettis.

Il ________________________________________________________

– Et toi, qu’est-ce que tu n’____________ pas ____________ faire ? – Je n’____________________________________________________

Libers Språklåda i FRanska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB

Får kopieras

136

9789147908851  

i FraNska GraMMaTik • verb MArgAretA VAnäs-HedBerg 1 Libers språkLåda i Franska GRAMMATIK • VERB © Vanäs-Hedberg och Liber AB Får kopieras M...