Page 1

PoTigern_omsl_studie.qxd

07-12-04

10.47

Sida 1

i Sverigesagan Pojken och Tigern! I Studieboken kan du sedan arbeta med skrivning och språklära. Här får du också idéer till samtal, bild och drama. Många av uppgifterna löser du säkert bäst tillsammans med några kamrater.

LÄS MED OSS • POJKEN OCH TIGERN

LÄS MED OSS

LÄS MED OSS

Pojken och Tigern

Studiebok Monica Emilson-Benoit · Birgitta Berling ISBN 978-91-27-62714-7

9

789127 627147


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 1


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 1

Innehåll 2 Förord

60

3 Pojken och Tigern

synonymer, sammansatta ord, ordkunskap, u–ö

bokkunskap

4 Hundar borde förbjudas! (kap 1) ordkunskap, substantiv (en–ett)

65

böjning av adjektiv, substantiv dubbelteckning, alfabetet, ental–flertal, stödord

69

16 Det satt ingen katt vid Kattegatt (kap 4) rim, dubbelteckning (ck), ordkunskap, punkt, frågetecken, synonymer

72

75

26 Sök på skeppet Juno! (kap 8) j-ljudet (j, g), rim, ordkunskap, sammansatta ord

29 Tigern slåss för livet (kap 9)

79

81 84 88

alfabetet, dialekt, e–ä

90

55 Rädda den vita älgen! (kap 15) tj-ljudet, vokal–konsonant, stödord, litteraturkunskap

Rävar och rövare är samma sak! (kap 25) homonymer, alfabetet, långt–kort å-ljud

93

Det är höst och renarna kommer ner från fjället (kap 26) sj-ljudet (sk, sj), stödord

96

En svensk tiger gillar räkor (kap 27) sj-ljudet (stj, skj), aldrig–alltid, rim, synonymer, skiljetecken

99

51 Mot Afrika! Mot Afrika! (kap 14) j-ljudet, synonymer, verb

Flickan i tornet (kap 24) meningsbyggnad, främmande ord i svenskan

synonymer, verb (nu och då), norska, alfabetet

46 Man är väl född i asfalten (kap 13)

Det finns ett djur som inte finns (kap 23) dubbelteckning, motsatsord, verb

böjning av adjektiv, ng-ljudet, rim, alfabetet

41 Vem som helst kan gå vilse och hamna i Norge (kap 12)

Vem kan bli rik på tomburkar? (kap 22) alfabetet

dubbelteckning, ordkunskap, slang

37 Händelsevis kan allting hända! (kap 11)

Grävlingar har bara en sak i skallen (kap 21) stödord, ordkunskap

synonymer, adjektiv, beskrivningar

33 Knalla runt och sälja strunt (kap 10)

Ingen tiger, men en björn! (kap 20) dubbelteckning, förkortningar

23 Synd om råttorna, men någon ordning får det vara! (kap 7) å-ljudet, ordkunskap, verb, och–också, litteraturkunskap

Frihet, frihet! (kap 19) verb (då och nu), meningsbyggnad, synonymer, ordkunskap

21 Mumien i Varbergs fästning (kap 6) ordkunskap, synonymer

Alla vill rymma och leta efter Tigern (kap 18) meningsbyggnad, interpunktion, å-ljudet

19 Jättelaxen (kap 5) läsförståelse, ordkunskap

Det finns ingen runsten till minne av en katt (kap 17) stödord, meningsbyggnad, interpunktion, böjning av adjektiv, litteraturkunskap, alfabetet

8 Tigern, Tigern vart tog du vägen? (kap 2) 12 Mullvadar kan inte flyga (kap 3)

Den övergivna gruvans hemlighet (kap 16)

Om man är tio år kommer man inte in på Blodiga Yxan (kap 28) sj-ljudet (sch, g, ch, g)

101

Då hör han nånting borta vid dörren … (kap 29)

103

Karta över Sverige

1


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 2

Förord

Man kan arbeta med språket på många sätt, men regeln är enkel: Man lär sig läsa genom att läsa, skriva genom att skriva och samtala genom att samtala. Pojken och Tigern är en läsebok som ger barnen en spännande läsupplevelse och nya kunskaper om omvärlden. Det är viktigt att samtala om textens innehåll, om huvudpersonerna och om barnens egna upplevelser, men det är också viktigt att barnen arbetar med språkets formsida så att de får hjälp att utveckla sitt eget språk. Arbetsboken är ett komplement till läseboken. Alla formella övningar utgår från den förförståelse som barnen har i sina läsupplevelser. Det är viktigt att arbeta så att den formella sidan av språket behandlas i ett för barnen bekant och givet sammanhang. I arbetsboken övas studieteknik, läsförståelse, ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad och stavning – alltid utifrån läsebokens texter. Förslagen till fri skrivning, dramatiseringar och bild ger barnen tillfälle att använda sitt eget språk mer mångsidigt och kreativt. Självklart behöver inte alla barn göra alla uppgifter, men vi rekommenderar att man går igenom alla uppgifterna till ett kapitel först, så att eleverna vet vad ”de väljer bort”. Författarna

2


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 3

Pojken och Tigern

1.

Vad heter författaren till läseboken?

2.

Titta i läsebokens innehållsförteckning. a På vilken sida börjar kapitel 9? b På vilken sida slutar kapitel 17?

3.

Vilka är huvudpersonerna i läseboken?

4.

Välj en bild i läseboken och berätta om den.

3


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 4

1 Hundar borde förbjudas!

1. a Vilka får du möta i det här kapitlet? b Tigern var lite trött på att ligga och halvsova i den varma bilen. Vad gjorde han? c Varför kom inte Tigern tillbaka när de skulle åka?

2.

Pojken och hans familj kommer från Boden i Norrbotten. Tror du att bilresan till Smygehuk tog familjen några timmar, ett par dagar eller mer än en vecka?

3. a Berättelsen börjar i Smygehuk. Titta på Sverige-kartan. I vilket landskap ligger Smygehuk? b I vilket landskap bor du?

4.

Smygehuk är Sveriges sydligaste udde. Sydligast säger man om det som ligger längst i söder. a Vad kallas det som ligger längst i norr?


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 5

b Vad kallas det som ligger längst i väster? c Vad kallas det som ligger längst i öster?

5. a Tigern tyckte att hundar var dumma, malliga och bortskämda. Hur tycker du att hundar är? b Hur tycker du att katter är? c Hur tycker du att människor är?

5


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

6.

07-11-28

09.12

Sida 6

Titta på bilden. Där finns många olika saker. Skriv så många sak-ord (substantiv) du kan och sätt in dem i spalter så här:

en en bil

ett ett

Hitta också på egna sak-ord och skriv in dem i spalterna.

6


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

7.

07-11-28

09.12

Sida 7

Familjen har släktingar överallt i Sverige. Förklara hur de här är släkt med varandra.

Moster är mammas syster. Morbror är ... Faster är ... Farbror är ... 8.

Maj, maj måne, en katt försvann i Skåne. Den här ramsan skulle egentligen vara: Maj, maj måne, jag kan lura dig till Skåne. Så kan man säga om man lyckas lura någon den 1 maj. Den 1 april brukar man också luras. Hur säger man då?

9.

Skriv och berätta om när du lyckades lura någon, eller välj ut någon bild i kapitel 1 och berätta om den.

7


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 8

2 Tigern, Tigern vart tog du vägen?

1. a Pojken stannar trots att familjen far hem. Varför det? b På andra sidan Öresund ligger vårt grannland Danmark. Förr måste man alltid åka båt för att komma dit. Varför behövs inte det längre?

2.

Katter är kloka. En del är klokare än andra. Klokast av alla var Tigern, tyckte pojken.

Klok, klokare, klokast är olika former av ordet klok. Klokare och klokast kan vi använda när vi gör jämförelser. Försök använda orden lång och snabb och gör jämförelser på liknande sätt. Skriv egna meningar. 8


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

3.

07-11-28

09.12

Sida 9

Namnet Tigern passar på en randig katt. Hitta på fler lämpliga kattnamn och skriv liknande meningar med dem.

Namnet ... passar på en klok katt. Namnet ... passar på en stor katt. 4.

Ön Ven simmade som en jättesköldpadda. En ö kan ju aldrig vara en jättesköldpadda på riktigt, men den kan likna en. Hitta på fler liknelser:

Havet är blankt som ... Jorden är rund som ... Slätten är ... 5.

På andra sidan Öresund ligger vårt grannland Danmark. Hur ser vår egen och våra grannländers flaggor ut? Rita av och färglägg flaggorna.

Sverige

Norge

Finland

Danmark

9


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

6.

07-11-28

09.12

Sida 10

Pojkens morfar var bra på tankeläsning. Vad menas med det? Skriv av rätt mening. Han läser fort som tanken. Han läser andra människors tankar. Han tänker på annat när han läser.

7. a Bärnstenen var det finaste pojken hade. Vad är det finaste du har? b I faktarutan kan du läsa om bärnsten. Läs texten och skriv av de viktigaste orden, alltså stödorden.

Bärnsten är egentligen förstenad kåda. Stenarna är gulbruna och ofta lite genomskinliga. Inuti kan man ibland se växtdelar eller insekter som fastnade i kådan för många miljoner år sedan. Redan på stenåldern användes bärnsten till smycken och som bytesvara.

10


Pojken och Tigern, studiebo.qxd

07-11-28

09.12

Sida 11


PoTigern_omsl_studie.qxd

07-12-04

10.47

Sida 1

i Sverigesagan Pojken och Tigern! I Studieboken kan du sedan arbeta med skrivning och språklära. Här får du också idéer till samtal, bild och drama. Många av uppgifterna löser du säkert bäst tillsammans med några kamrater.

LÄS MED OSS • POJKEN OCH TIGERN

LÄS MED OSS

LÄS MED OSS

Pojken och Tigern

Studiebok Monica Emilson-Benoit · Birgitta Berling ISBN 978-91-27-62714-7

9

789127 627147

9789127627147  

PojkenochTigern LÄS MED OSS Monica Emilson-Benoit·Birgitta Berling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you