Page 1

b ar

S k i ts o m f u n g e r a r !

nd e

Gu i

a ng

รถ f r u e d

et ssรถka Ki mJ o h a n s s o n&J o h nJ o h a n s s o n


Guide fรถr unga arbetssรถkande Skit som fungerar!

Kim Johansson och John Johansson


Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges i kopieringsavtal. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare.

Författare Kim Johansson och John Johansson 2013 Textbearbetning Elin Eriksson Teckningar Mattias Häggström Annonsillustrationer Tim Vågbratt Omslag Tim Vågbratt och Kim Johansson Foto Johanna Arnström TUK Förlag AB Östra Kanalgatan 10 652 20 KARLSTAD www.tuk.se ISBN: 978-91-86419-41-7


Innehåll ALLA BÖCKER HAR EN INLEDNING - HÄR KOMMER VÅR FÖR ATT FLER UNGA SKA FÅ JOBB VARFÖR DÖPER VI BOKEN TILL SKIT SOM FUNGERAR? BÖRJA HÄR - DIN GUIDE TILL GUIDEBOKEN HELA BOKEN - DEN KORTA VARIANTEN

7 7 8 9 10

1. JAHA, VART HITTAR JAG ETT ARBETE? 15 1.1 KONTAKTER, KONTAKTER OCH KONTAKTER 19 1.2 CONTACTS, CONTACTS, CONTACTS. 24 1.3 NÅGRA ORD OM TJÄNSTER FÖR PROFESSIONELLA KONTAKTER 30 1.4 ATT SÖKA ARBETEN VIA REKRYTERINGSSITER 31 1.5 DE TVÅ SAKER SOM DINA FÖRÄLDRAR KAN HJÄLPA DIG MED. 32 1.6 ALLA VILL ARBETA FÖR EN KÄNDIS - DE GLÖMDA JOBBEN 34 1.7 ATT ARBETA GRATIS? - EN TUMREGEL 36 1.8 SKITJOBB - ALLT DU BEHÖVER VETA 42 1.9 EGET FÖRETAG SOM ALTERNATIV TILL ANSTÄLLNING? 46 1.10 KLAR? EN SAMMANFATTNING 49 2. ATT SÖKA ARBETE 55 2.1 NÅGRA MYTER OM ATT SÖKA ARBETE 58 2.2 ATT SE ARBETSSÖKANDET SOM ETT ANTAL SAKER I EN LISTA 58 2.3 ATT RINGA TILL INGER - ELLER ETT BRA SAMTAL 64 2.4 JAG ÄR BLYG SÅ JAG KOMMER ATT [ALTERNATIV] ISTÄLLET 65 2.5 ANNONSER - ÖNSKELISTA, FLOSKLER OCH FUSKLAPP 66

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

3


2.6 ATT KONTAKTA FÖRETAG ELLER SVARA PÅ ANNONSER - PÅ JAKT 68 2.7 HUR FÅR DE TAG I DIG? 73 2.8 KLAR? EN SAMMANFATTNING 75 3. 3.1 3.2 3.3

CV OCH PERSONLIGT BREV. VIKTEN AV ATT KUNNA BESKRIVA SIG SJÄLV PERSONLIGT BREV - SÅ GÖR DU NÅGRA ORD OM ATT SKRIVA

81 84 86 88

4. EN INTERVJU BESTÅR AV FEM DELAR 95 4.1 HEJ, KUL ATT DU ÄR HÄR! - STARTEN 97 4.2 DU FÅR FRÅGOR 98 4.3 DU STÄLLER FRÅGOR TILL DEM 104 4.4 JA, DÅ VAR VI KLARA DÅ - AVSLUTNINGEN 104 4.5 FÅ DEM ATT MINNAS DIG - UPPFÖLJNING 104 4.6 DEN PERFEKTA INTERVJUN - TRÄNA, TRÄNA 105 4.7 HUR VILL DU BLI UPPFATTAD - LITE OM KLÄDER BLAND ANNAT 108 4.8 DE KAN PRATA GOTT OM DIG - REFERENSER 112 4.9 OM DET GÅTT ÅT SKOGEN - DÅLIGA REFERENSER 113 4.10 INGA REFERENSER ALLS? 113 4.11 ATT MOTIVERA SIG INFÖR EN INTERVJU 114 4.12 ATT TACKA JA ELLER NEJ 116 5.

SAKER NÅGON ÖNSKAR ATT DE INTE GJORT

123

6. JAG FÅR LIKSOM INGEN ORDNING PÅ MITT ARBETSSÖKANDE! 127 7. 7.1 7.2

4

LÄGG NER BOKEN OCH GÖR SNÄLLA MÄNNISKOR - MOTIVERA DIG SJÄLV! GÖR - GÖR - GÖR

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

129 129 131


8. 8.1

DINA FÖRSTA 90-DAGAR PÅ JOBBET ATT BEHANDLA ANDRA VÄL

133 137

9. LÄR MER 139 10.

ORDLISTA - NÄR DU INTE VÅGAR FRÅGA

141

VI VILL TACKA FÖLJANDE PERSONER

147

FÖRFATTARPRESENTATION 149 OM TUK FÖRLAG 151

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

5


Alla böcker har en inledning – här kommer vår För att fler unga ska få jobb

Jag (John) kände för flera år sedan att det var dags att byta arbete. Samtidigt kände jag att jag inte hade någon koll på vad som var viktigt under byta-jobb-resan. Därför pratade jag med några äldre chefer jag kände och frågade dem om råd. Jag pratade även med några rekryterare och skrev ner allt jag lärde mig i ett dokument. Sedan skrev jag ett CV och tränade intervjuer så det rök om det. Det första jobbet jag sökte blev mitt och allt jobb kändes lite onödigt. Dokumentet blev liggandes någonstans på datorn. En dag behövde en kompis hjälp med att söka jobb och jag gav honom dokumentet. Efter honom kom en kamrat till, en till och med åren blev det en handfull personer. För de flesta av dem gick allt bra. Alla fick inte de jobb de sökt, men de kände att de gjort bra intervjuer. Några år senare var det dags för min lillebror Kim att söka jobb. Jag gav honom dokumentet, vi tränade lite tillsammans och skrev efterhand om råden i dokumentet. När Kim fick sitt jobb insåg vi att råden i dokumentet kanske var rätt bra ändå. Det du nu håller i din hand är den förbättrade omskrivna versionen av Dokumentet med stort D.

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

7


INLEDNING

Det är lättare att få ett arbete om du gör vissa saker och det är enkla saker att lära sig. Det är de två insikter som boken bygger på. Vi har skrivit det här för att fler unga ska få jobb och för att företag ska få lättare att anställa rätt personer. Vi tror att du som läser det här är mellan 18 och 25, men råden som ges i boken har fungerat utmärkt för människor långt utanför åldersspannet. Det är helt enkelt sunda råd som ger effekt om du följer dem. Boken är skriven på ett sätt som gör att du kan läsa den från pärm till pärm eller göra nedslag i den. Tanken är att du kan återkomma till boken när du behöver den, för att byta arbete eller för att skaffa ett nytt igen. När två personer skriver en bok ska de hantera orden jag och vi. När vi tillsammans skriver använder vi ”vi” för att visa att det är något som båda står bakom eller har upplevt. Står det istället ”jag” är det en av författarna som berättar om en upplevelse. Vi tycker det gör det lättare att läsa om det står Jag (namn) och vi hoppas att du som läsare ska dela den uppfattningen.

Varför döper vi boken till Skit som fungerar?

Det finns gott om dåliga råd och myter kring hur man söker arbete. Allt från varifrån jobben ska komma, hur man ska bete sig under en intervju eller att det räcker utmärkt att bara ha ett roligt twitterkonto. Det är synd om någon ska ge sig ut för att finna sitt första jobb och har med sig en massa felaktiga och ibland skadliga idéer om hur det ska gå till. Det vill vi göra något åt. Det går att göra skillnad med enkla steg.

8

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!


INLEDNING

Vår bok fungerar för att det som står i den testats under lång tid, slipats under intervjuer med rekryterare, HR-chefer och arbetsgivare. Det är inga knep som lärs ut, inga hemliga trick eller särskilda fraser som magiskt öppnar för alla jobb utan vanliga saker som du förmodligen kan göra redan på den plats du sitter nu. Därför har vi döpt vår bok så. Och lite grann för att det är roligt.

Börja här – din guide till guideboken

Här är en liten guide för dig som inte vill läsa från pärm till pärm. Vi har lagt in guiden för att du ska kunna hoppa fritt i boken och använda de delar du behöver mest. Har du en e-bok kan du trycka direkt på rubrikerna, annars är det gammalt hederligt bläddrande som gäller: Om du ska på intervju snart: Kasta dig över kapitel 5: En intervju består av fem delar. Om du inte har något CV eller är osäker på vad ett CV används till: Hoppa till kapitel 4: CV och Personligt brev. Om du letar efter ditt första arbete: Läs igenom hela boken. Gör listan med företag/arbeten att kontakta/söka, skriv ett CV och börja förbereda dig för intervju. Om du inte är säker på hur du ska berätta om dig själv eller får gåshud av fraser som ” Att sälja in sig själv”: Läs kapitel 4.1: Vikten av att kunna beskriva sig själv.

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

9


INLEDNING

Om du har ett arbete och vill byta: Läs boken och fundera på vad du vill arbeta med och var du vill arbeta. Läs lite extra i kapitel 3.2: Att se arbetssökandet som ett antal saker i en lista. Om du känner någon som behöver ett arbete: Var och en måste göra arbetet själv. Din uppgift kan vara att heja på när personen gör rätt saker. Du kan läsa boken och ni kan diskutera de olika delarna. Kanske kan ni göra en plan tillsammans? (Det bästa är dock om du bara ger dem boken.) Om du är en orolig förälder: Din uppgift är att bistå med kontakter och heja-rop. Sedan ska du nog hålla dig ur vägen. Tack! Du kan också läsa kapitel 2.5: De två saker som dina föräldrar kan hjälpa dig med. Och sedan kan du hålla dig ur vägen.

Hela boken – den korta varianten

Här har du hela boken i sammanfattning. Det räknas inte som att du har läst boken om du bara har läst sammanfattningen. Sammanfattningen är till för att hjälpa dig att minnas och här lyfter vi fram de absolut viktigaste delarna i boken. • Boken fokuserar på vad du kan göra för att öka dina chanser. Du behöver träna och förbereda för att göra bra ifrån dig i varje steg, men det som ska göras är enkelt. • När du vet vad du vill göra och var du vill göra det skapar du en lista med företag och arbeten som matchar dina önskemål. Fråga dina kontakter om de vet någon som kan hjälpa dig. Kan de själva hjälpa dig kommer de att säga det. • Ditt CV och personliga brev ska bara få dig till intervjun.

10

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!


INLEDNING

• •

1

Fundera på de arbeten och aktiviteter som står i ditt CV och vad du lärde dig under varje tillfälle. Det är de lärdomarna och erfarenheterna som ger ditt CV tyngd, inte att du har med allt från förskolan och framåt. Ditt personliga brev är cirka ett A4 och kan ha formen: Inledning/hälsning, Jag söker denna tjänst för att…, Jag är rätt person för tjänsten för att… och avsluta med lite mer om mig. Du uppdaterar de två mittersta stycken för varje tjänst du söker. Intervjun är det viktigaste steget. Du måste träna inför den och lära dig att svara på vissa frågor, utifrån dig och din situation. Ljug aldrig och kom i tid. a. Innan intervjun måste du kunna: Beskriva dig själv, dina starka sidor, vad du gör åt dina svaga sidor (som alla har) och kunna styrka det du säger med exempel från ditt liv eller ditt yrkesliv. b. Sedan finns det andra frågor som det kan vara bra att träna på: Varför söker du den här tjänsten? Hur hanterar du stress? De som håller intervjuer är människor och reagerar som människor. Det vill säga: De går normalt inte på billiga trick. De bildar sig en egen uppfattning om personen framför sig, delvis baserat på klädval och hur de uttrycker sig. Du ska inte vara någon annan än dig själv, men du ska vara en sådan bra version av dig som möjligt. Du kan beskriva dig själv på många sätt. Var säker på att du inte sitter i några gamla hjulspår eller att du har någon uppblåst Jersey-shore-beskrivning1 av dig. Det är rimligt att nå sina mål, men kanske inte vid första försöket. Det jobb du söker och får behöver inte vara ditt livs slutdestination, men det är ett steg på vägen och en erfarenhet. Jersey-shore är en dokusåpa från USA. Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

11


INLEDNING

• Ta inga skitjobb – och skitjobb för oss är jobb där du inte behandlas väl, utsätts för stora risker eller inte får betalt. Det har inget med själva sysslorna att göra.

Det finns inga jobb och alla kan få dem.

Det är med arbete som med pengar eller skolan. Alla har en relation till ämnet och en åsikt. Om två personer med glasögon i olika färger ser på ett vitt lakan får de svårt att enas om vilken färg lakanet har. Samma sak gäller när det kommer till att hitta ett arbete. På ena kanten finns människor som hävdar att sta-

12

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!


INLEDNING

ten, regeringen eller samhället ska förse dig med ett arbete och på andra kanten finns de som basunerar ut att ALLT är möjligt om du bara försöker lite, lite hårdare. Båda sidor anser att deras modell leder till att du får arbeta, bara du röstar på dem och väntar ett antal år. Vissa av dem vill att du demonstrerar eller går en peppkurs, det hjälper dock inte dig som vill ha ett arbete nu - helst igår. Det är här denna bok kommer in. Låt oss ha en liten mellanmjölksposition i den här diskussionen. Vi tror så här – det finns saker som du kan göra som ökar dina chanser att få ett arbete och vissa saker ökar det dramatiskt. Samtidigt kan man inte blunda för att ibland finns hinder för arbetssökandet för var och en. Det kan vara att arbetet du drömmer om kräver fem års universitetsstudier och det har inte du, det kan vara att du har en speciell livssituation som gör att du inte kan ta alla arbeten eller det kan vara att personen som anställer är en trångsynt idiot. (Faktum är att sista problemet är lättast att lösa eftersom du kan söka ett annat arbete.) En duktig rekryterare som vi haft kontakt med under skrivandet av denna bok utryckte det bra. Jag kan inte veta vad en arbetsgivare kommer att tycka om dig ("Det är ingen ide att söka det jobbet, eftersom jag [valfri beskrivning] ”). Arbetsgivare är som de flesta människor, de kommer att tycka vad de tycker oavsett vad du tror innan. Därför ska du träffa arbetsgivaren istället för att välja bort själv. En person vi intervjuat i samband med boken sa: ”Det är realistiskt att du ska få ditt drömjobb, men kanske inte med en gång". Han

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

13


INLEDNING

förklarade vidare att det är realistiskt att bli till exempel programledare i radio, tusentals människor är eller har varit det genom tiderna. Men det är inte realistiskt att man får jobbet av ett enda brev till radion med ansökan om att få bli programledare. Resan mot programledarjobbet kan eventuellt börja i kassan på ICA. Vi kommer i den här boken att fokusera på vad du kan göra för att hitta ett eller flera arbeten. De råd du finner här kräver att du gör saker, vissa kräver lite tid, men om du gör dem kommer dina chanser att öka. Det här är ingen politisk bok, det här är en praktisk bok. Vi ger detaljerade råd och exempel för att du enkelt ska kunna prova och sedan använda dina egna ord när du tränar. För själva arbetssökandet ligger i görandet – många människor vet en massa saker men omsätter det inte i handling. Läs, fundera och gör!

14

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!


Kapitel 1 Jaha, vart hittar jag ett arbete? Målet med kapitlet är att du ska skapa en lista med företag där du kan arbeta och/eller där de har lediga tjänster. Listan blir ditt verktyg för att kunna ta kontakt med företag och börja röra dig framåt.1 Innan du börjar med listan behöver du fundera på två saker: • Vad kan du tänka mig att arbeta med? • Vart kan du tänka mig att arbeta? En klok person sa att man kan ha som tumregel: ”Vill du jobba med ett specifikt yrke – sök på alla orter. Vill du bo på en specifik ort – sök alla arbeten där. I någon ände måste du vara beredd att bredda dig”. Det här är en bra tumregel. Fundera på hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig. Du kanske kan tänka dig vilket arbete som helst, eller bara ett enda. Hur din verklighet än ser ut är det viktigt att du funderar på de två ovanstående alternativen. Det gör det lättare för dig att hitta ett arbete och framför allt att hitta ett arbete du trivs med. Tänk ut vilket eller vilka arbeten du kan tänka dig och var i landet du kan hitta dem så går vi vidare med att se på vilka företag dessa yrken finns. 1 Om du har ett företag som du vill kontakta direkt OCH har ett CV kan du hoppa till kapitel 2 Att kontakta företag eller svara på annonser – på jakt. Saknar du ett CV, hoppa till kapitel 4 CV och Personligt brev. Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

15


Kapitel 1. Jaha, vart hittar jag ett arbete?

ETT LITET TIPS Om du har några få tjänster som du gärna vill ha, om du till exempel är nyutexaminerad inom ett yrke, kom ihåg att söka över hela landet. Om du ändå inte hittar något, varför inte söka utomlands?

Det är alltid lättare att gå från en anställning till en annan anställning. Om du just nu bara kan tänka dig ett enda arbete och är arbetslös gör du ett tankefel. Att ta ett arbete, vilket som helst2, ger arbetslivserfarenhet, inkomst och en plattform för att ta dig närmare ditt drömjobb. Dessutom har alla arbetsplatser nya människor som kan bli dina nya kontakter, vilket i sin tur kan ta dig ännu närmare ditt drömjobb. Nu ska vi ge ett exempel på hur du kan arbeta med listor. Listorna kommer att skrivas av en exempelperson som vi döpt till M. Vi tycker att M är ett förträffligt namn. Det går snabbt att skriva och du kan själv välja vem M är.3 Vi ska börja med att göra en lista på företag som M kan söka jobb hos. För enkelhetens skull tänker vi oss att M vill arbeta i sin hemstad och vill arbeta under sommaren. Nu funderar M på vilka arbeten som skulle passa under sommaren. Helst av allt vill M arbeta med turister på en stor vattenpark i närheten. Sedan tänker M lite bredare och kommer på fyra arbetsområden till: Ta hand om turister, servitör, lagerarbetare, trädgårdsmästare eller köra budbil. 2 3

Med undantag för skitjobb som vi skriver om i kapitel 1 Skitjobb Jag (Kim) gillar till exempel att tänka att det är M från Bondfilmerna. 16

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!


Kapitel 1. Jaha, vart hittar jag ett arbete?

M skriver ner sina exempel: Ta hand om Budbil turister

Servitör

Lagerarbetare

Trädgårdsmästare

Nästa steg för M är att fylla på med företag som har dessa yrken. Skriv ner så många företag och organisationer under varje kolumn du kan. Du kan notera namnet på företaget, telefonnummer och namn på kontakt (om du känner någon). Om du inte känner någon på företaget skriver du numret till växeln. De kan hjälpa dig med namn och nummer (eller koppla dig) till personalchefen, rekryteraren eller vem det är du vill prata med. När du ringer företag du inte vet om de söker personal så ber du om att få prata med personalchefen eller hr-chefen. Söker du specifikt jobb på lagret så ber du om att få prata med den lageransvarige och så vidare. Målet är att få en lång lista. En lång lista med telefonnummer du kan tänka dig att ringa och människor du kan tänka dig att prata med. Om du inte kommer på vad ett specifikt arbete heter kan en enkel sökning på internet hjälpa. Fördelen här är att du även kan snubbla över företag som har just den typen av tjänster. Det finns gott om sajter att ta till hjälp. Till exempel Eniro.se, hitta.se, allabolag,se för att nämna några. Leta där och för över materialet till listan. Bli inte förvånad om du hittar fler företag att söka jobb hos när du egentligen söker på ett annat.

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

17


Kapitel 1. Jaha, vart hittar jag ett arbete?

ETT LITET TIPS Blev listan lite väl kort? Se dig omkring och bli medveten om vilka företag som hela tiden finns omkring dig i vardagen. Ser du en spännande logotyp? Eller en logotyp du aldrig sett förut? Fota den! Ta reda på vad företaget gör via till webben, de kanske gör något som du tycker är intressant. Hoppa för säkerhets skull också till Var bör du leta (De glömda och de gömda) längre fram i detta kapitel, där finns en liten guide för hur du kan tänka!

En fördel med att du skriver en lista är att du har materialet kvar. Om du, som i vårt exempel, skaffar ett sommarjobb har du kvar materialet när det är dags att söka fast tjänst eller nästa sommarjobb.

18

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!


Kapitel 1. Jaha, vart hittar jag ett arbete?

1.1 Kontakter, kontakter och kontakter

Det pratas alltid om kontakter och hur viktiga de är. Vi kommer senare att skriva om nätverk och nätverkande, men vi börjar med de kontakter du har. Vi låter vår exempelperson M göra en ny lista. M gör en lista över personer M ska fråga om kontakter och/eller jobb. Person att kontakta Tel/E-post

Resultat

M funderar på vilka människor som skulle kunna vara till hjälp. Först går det trögt, men sedan lossnar det när Ms idrottstränare Britta P dyker upp i minnet. Britta känner ägaren till Parken. Sedan kommer M på några personer till. Person att kontakta Tel/E-post

Resultat

Britta P

Träffar för att fika. Hon har kontakt på Parken.

070 – 070 070

När du ska göra den här listan, börja med att fylla på med personer. Bli inte förvånad om du lägger undan listan för att senare komma på ytterligare personer medan du håller på med något helt annat. Många vi har hjälpt genom åren har berättat om just det. Förmodligen kommer det ske när du är långt ifrån listan eller inte har någon penna eller liknande. Se då till att skriva upp dem ändå på något sätt.

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!

19


Kapitel 1. Jaha, vart hittar jag ett arbete?

Om du inte har telefonnummer eller en e-postadress till en viss person (du kanske bara har ett Twitter-alias eller en LinkedInadress): Se till att skaffa det. När det gäller arbetssökande är en tweet nja, ett mejl bra och ett telefonsamtal guld4. När du har några på listan tar du kontakt med dem. Om det var ett tag sedan ni pratades vid behövs förmodligen lite samtal innan du kommer till själva frågan. Din fråga kan vara något i stil med: • Jag letar efter ett arbete inom [ett eller flera av dina arbetsförslag, beroende på vad du tror din kontakt kan hjälpa dig med]. Vet du något företag som söker personal eller känner du någon som kan hjälp mig lite? • Du som känner många personer inom [bransch], jag söker mitt första jobb där. Känner du någon som skulle kunna hjälpa mig med arbetsmöjligheter eller känner du något företag som söker personal? • Snart är det sommar och jag letar efter sommarjobb. Jag har funderat på arbete inom [X,Y och Z]men även andra jobb är intressanta. Vet du något företag som söker personal eller någon person som kan hjälpa mig? Tystnad är bästa följdfrågan. Träna gärna på att ställa frågan och att tyst vänta på svaret. Det här är en fråga som de flesta måste tänka efter lite för att kunna svara på. Du måste vara tyst och vänta på svaret även om det tar en liten stund. Det är bra att du frågar efter både ett företag och/eller hjälp att hitta ett: Om de inte vet något företag kanske de känner en person som skulle kunna hjälpa. Sitter de på en arbetsmöjlighet kommer de att säga det till dig. 4

Ett riktigt möte är dock platina, glöm aldrig det. 20

Guide för arbetssökande - Skit som fungerar!


F ö ra t tf l e r u n g as k a f åj o b b .

” Ka ni ng e nb a r ab e r ä t t af ö rmi ghurj a gs k ag ö r a ? ”ä re nt a nk es o m o f t anå rung do ma rs o ml e t a rj o b b . IGui def ö rung aa r b e t s s ö k a nde b e r ä t t a rf ö r f a t t a r naJ o hnJ o ha ns s o no c hKi mJ o ha ns s o npåe t tk o nk r e to c hpr a k t i s k ts ä t to m deo l i k as t e g e ni a t ts ö k ae t ta r b e t e–he l t ut a npe k pi nna r ! Bo k e nr i k t a rs i gt i l l ung aa r b e t s s ö k a ndei å l dr a r na 1 8 2 5å r , me nr å de nf ung e r a rs åk l a r tf ö ra l l as o ml e t a re f t e re t tj o b b . De tf i n n si n g aj o b bf ö ru n g d o ma r ! J o , de tf i nnsde t . Me ni da gä rde ts v å r a r ea t tf åj o b b . De tä rs v å r a r e a t tv e t av a dma nv i l l , hurma nhi t t a rf ö r e t a g e no c hhurma nk o nt a k t a rde m. Me de x e mpe l f r å nv e r k l i g he t e n, c he c k l i s t o r , ö v ni ng a ro c h e x pe r t r å dl ä rde nhä rb o k e nuthurma nme de nk l ame de l ö k a rs i na c ha ns e ra t thi t t ar ä t ti j o b b dj ung e l n. Duhål l eri enbokf r ånTUKFör l ag. Sugenpåmer ?www. t uk . s e

9789186419417  
9789186419417