Page 1

t e i r e l l a g Språk LÄSA OC H FÖR

2 Mirja Johannesson Bibbi Rasmusson

STÅ


Namn:

LÄSA OC H FÖRSTÅ

2

Innehåll Välkommen till Språkgalleriet...........................................................................................4 Arbeta såhär med Läsa och Förstå 2................................................................................5 Högläsning – Berättelsen om Lina och Leo.....................................................................9 Läsa berättande texter

Läsa och ta ställning

1. Klasstidningen.............................11

1. Idrottsskorna................................. 47

2. Klassfest utan popcorn.............. 13

2. Valet............................................... 49

3. Lina och Ebba på

3. Jackan............................................. 51

handbollsträning........................ 15

4. Riv inte Ödehuset......................... 53

4. Branden....................................... 17

5. Riv det farliga Ödehuset............. 55

5. Leo skriver rubriker..................... 19

6. Sluta skräpa ner i naturen........... 57

6. Kemal och digitalkameran........ 21 Läsa personliga texter Läsa faktatexter

1. Linas brev...................................... 59

1. Handboll......................................23

2. Linas och Leos dagböcker............ 61

2. Ridsport.......................................25

3. Linas tankar om fester................. 63

3. Simning........................................27

4. Leos tankar om fritiden............... 65

4. Ilon Wikland................................29

5. Leos tankar om att läsa............... 67

5. Tidningar förr.............................. 31

6. Linas tankar om att skriva.......... 69

6. Boktryckarkonsten.....................33 Får kopieras! © Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson och Gleerups Utbildning AB.

Läsa bilder, personer och platser Läsa dialoger

1. Peter................................................ 71

1. Telefonsamtalet på bussen......35

2. Stina............................................... 73

2. Leo och Gunnel...........................37

3. Misstänkt...................................... 75

3. Lina och Leo................................39

4. Tänkt och sagt på klassfesten.... 77

4. Kemal och Walid........................ 41

5. Tänkt och sagt på

5. Lina och Ebba..............................43 6. Sture, 95 år..................................45

tidningsredaktionen..................... 79 6. Lekplatsen...................................... 81

Språkgalleriet – Innehåll

3


LÄSA OC H FÖRSTÅ

2

Välkommen till Språkgalleriet – Läsa och förstå 2 Vår utgångspunkt för arbetet med Läsa och förstå 2 har varit att skapa ett meningsfullt sammanhang där elevernas språk kan utvecklas. Bokens övningar utgår från berättelsen om Lina och Leo och bygger på elevernas egna erfarenheter eller Linas och Leos verklighet. Övningarna är uppdelade i sex olika kategorier för att eleverna ska få möta olika typer av texter. I flera av övningarna får eleverna arbeta med tidningstexter. Vi har strävat efter en öppenhet i uppgifterna, så att eleverna uppmuntras att tänka själva, reflektera kring innehållet i texterna och dra egna slutsatser. Läsa och förstå 2 är en fristående fortsättning på Läsa och förstå 1. Kopieringsmaterialet är flexibelt och du anpassar det efter behoven i din klass och dina egna önskemål. Efter den gemensamma högläsningen som startar upp arbetet med hela materialet kan du välja att låta dina elever arbeta individuellt med samma eller olika övningar. Det är också möjligt att arbeta gemensamt, eftersom en del uppgifter lämpar sig som underlag för diskussion eller för att utföras parvis. Materialet kräver inte att alla barn gör alla uppgifter eller att uppgifterna utförs i någon speciell ordningsföljd. Läsa och förstå 2 riktar sig till grundskolans årskurs 3-4. Arbetet med materialet ger eleverna goda förutsättningar att uppfylla kunskapskraven för läsande och skrivande i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 och så småningom för årskurs 6. Lycka till med arbetet i din klass! Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson

Tips! Eftersom läsande och skrivande hänger så tätt samman rekommenderar vi att ni kombinerar övningar från Läsa och förstå 2 med övningar från Språkgalleriets Skriva och berätta 2. Under samma rubriker i innehållsförteckningen finns övningar som fungerar bra tillsammans.

4

Språkgalleriet – Inledning


Namn:

Hur börjar det?

LÄSA OC H FÖRSTÅ

2

Läs berättelsen och rita bilder till texten.

Samma dag får barnen reda på att Ödehuset ska rivas. Det är ju Linas och Leos favoritställe. Alla blir ledsna. Det känns inte roligt med tidningen längre.

Vad händer?

– Jag vet, säger läraren. Vi kan skriva om Ödehuset, och att vi vill ha det kvar. Vilken bra idé! Nu blir det full fart på arbetet i klassen. Alla vill skriva bra artiklar för att rädda Ödehuset.

Hur går det?

Efter några veckor är tidningen färdig. Alla får tre tidningar var att dela ut. Lina och Leo ger sina tidningar till de som bestämmer om Ödehuset. Vilken tur att det blev en tidning!

Hur slutar det?

Skriv en rubrik: 

Linas och Leos klass ska göra en tidning tillsammans. Alla ska få göra intervjuer, fotografera och skriva artiklar, berättar läraren. Det ska bli roligt, tycker alla.

Får kopieras! © Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson och Gleerups Utbildning AB.

11

Språkgalleriet – Läsa berättande texter 1


Namn:

LÄSA OC H FÖRSTÅ

2

Leo skriver rubriker Läs artiklarna och hjälp Leo att skriva rubriker.

Igår på matrådet fick vi veta att vår skola ska sluta servera pizza. Många barn tycker att det är tråkigt. De flesta tycker att pizza är en av de godaste maträtterna. På matrådet sa kocken att pizza inte är så nyttig mat. Därför tog man bort pizza från matsedeln. Av: Ebba

Förra veckan såg en flicka i sexan en råtta på skolgården. Den smet in bakom buskarna vid idrottshallen. Hon berättar att råttan var väldigt stor och hade lång svans. Vaktmästaren har lovat att undersöka om det finns fler råttor på skolan. – Då kanske vi måste sätta ut råttfällor, säger han. Av: Walid

Får kopieras! © Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson och Gleerups Utbildning AB.

I måndags trodde Gustav och Pelle i 3c att de hade hittat en silverskatt. De var i kolonin hos Pelles farfar. Där hjälpte de till att gräva upp grönsakslandet. Plötsligt såg de ett blankt föremål som stack upp ur jorden. När de tittade närmare upptäckte de att det bara var ett gammalt hundkoppel. Av: Lina

I helgen brann det i stallet vid ridhuset. Ingen människa blev skadad och alla hästarna klarade sig. Hur branden startade vet ingen. Det var kanske en kattunge som startade branden. Av: Kemal

Språkgalleriet – Läsa berättande texter 5

19


Namn:

LÄSA OC H FÖRSTÅ

2

Telefonsamtalet på bussen Vad säger personen i telefonen, tror du? 1 – Hej! Oj, du låter stressad! Vad har hänt?

2    

3 – Nej, vad tråkigt! Behöver du hjälp med något?

4  

Får kopieras! © Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson och Gleerups Utbildning AB.

5 – Jaha, då tror jag att jag hoppar av på nästa hållplats och tar bussen tillbaka.

 

6  7 – Vi ses! Hejdå!

  

Vem pratar mannen med, tror du? 

Språkgalleriet – Läsa dialoger 1

35


t e i r e l l a g k å Spr

I Språkgalleriets kopieringsunderlag presenteras språkövningar på flexibla arbetsblad. Övningarna kan göras i valfri ordning och det går enkelt att sätta ihop individuellt anpassade häften till dina elever. Du väljer om dina elever ska arbeta gemensamt, på egen hand eller parvis. Materialen är utvecklade med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Språkgalleriet Läsa och förstå 2 är en fristående fortsättning på Läsa och förstå 1 och innehåller övningar som utvecklar elevernas läsning i ett meningsfullt sammanhang. Boken innehåller kopierbara arbetsblad som tränar dina elever att: • Läsa berättande texter • Läsa faktatexter • Läsa dialoger

• Läsa och ta ställning • Läsa personliga texter • Läsa bilder, personer och platser

Du kan enkelt välja övningar efter de behov som dina elever har och kombinera övningar från de olika delarna av Språkgalleriet.

lab Mirja Johannesson är författare till Läsa och förstå 2. Hon har också skrivit andra delar av Språkgalleriet. Mirja har arbetat som grundskollärare på Västra skolan i Eslöv.

Bibbi Rasmusson är författare till Läsa och förstå 2. Hon har också skrivit andra delar av Språkgalleriet. Bibbi arbetar som grundskollärare på Västra skolan i Eslöv.

Vi har alltid samarbetat med lärare i våra utvecklingsprojekt. Vi vet att det finns många nyfikna lärare med pedagogiskt driv som vill engagera sig i utvecklingen av nya produkter. Nu finns ett nytt, smart sätt för dig att påverka vår produktion i ett tidigt skede. På Gleerups lab kan du diskutera och kommentera läromedel under utveckling. Du hittar Gleerups lab på www.gleerups.se

ISBN 978-91-40-67385-5

9

7 8 9 1 4 0

6 7 3 8 5 5

9789140673855  

Språkgalleriet LÄSA OCH FÖRSTÅ Mirja Johannesson Bibbi Rasmusson