Page 1

:chiVY[Žg~cYgVhhi~cY^\idX][€hkZch`Vhi~YZgjikZX`aVhh€`gV[i[jaai

9 D@JB: CI

hdbBVabŽ#KVg_ZYV\]~cYZgc€\dihdb[Žg~cYgVghiVYhW^aYZc#;did\gV[Zc

B 6ABy

IdgW_Žgc6cYZghhdc]VgbZY&%%%cniV\cVW^aYZg[€c\VihiVYZc^WŽg_VcVk YZiigZY_Z€gijhZcYZi#9ZccVYd`jbZciVi^dc~gZc]~ahc^c\i^aa[gVbi^YZcdX] YZhhjidbYZchiŽghiV[didWd`dbBVabŽhdbc€\dch^c]Vg\_dgih#

IdgW_Žgc6cYZghhdc EZgHkZchhdc

9D@J B:CI B 6 AB y HI69 : C >  IJ H : C  7 > A9:G ;DID/IDG7?yGC 6C9:GHHDC Õ I:MI/E:GHK:CHHDC

7D@;yGA6<:IB6MHIGyB

7D@;yGA6<:IB6MHIGyB


EN STAD – EN TID

Staden är som ett levande väsen och allt som lever förändras. Vi lever mitt i denna förändringsprocess, men vi är fullt upptagna av nuet. Fotografier av stadsrummet väcker minnen – av förra veckans promenad i morgonljus, av vår egen barndom, av äldre släktingars berättelser. Samtidigt väcks fantasin. Vad kan fotografiet berätta om de människor som levde i staden vid just den tidpunkten? Hur såg staden ut just då? Under mer än ett och ett halvt sekel var Malmö ett favoritmotiv för fotografer, och det finns en rik skatt av fotografier som vi kan betrakta och väva berättelser kring. Men under senare år tycks det som att stadsbilder inte längre tas i samma utsträckning. Nu när det är så enkelt att fotografera, när vi till och med har kameror i våra mobiltelefoner, glömmer vi att reflektera över vilket ögonblick vi vill dokumentera. Istället för att vänta på det ljus som speglar den känsla vi vill ha i bilden, tar vi så många bilder att vi inte ens orkar sortera bland dem. Sorteringen skjuter vi på framtiden och den blir kanske till och med aldrig av. I mängden av bilder finns säkert någon som speglar staden, men om vi inte hittar den riskerar vårt gemensamma minne av staden att suddas ut. Fotografen Torbjörn Andersson har ägnat två år åt att dokumentera Malmö. Det är självklart inte möjligt att på ett objektivt sätt skildra staden. All fotografi är subjektiv. Men Torbjörn Anderssons ambition har varit att välja fotografier som tillsammans blir till en kalejdoskopbild av Malmö. Jag tycker att han har gjort ett fantastiskt arbete. När jag betraktar hans bilder blir jag överraskad av detaljer som jag inte sett, även på platser som jag passerar flera gånger dagligen. Torbjörn Andersson har fångat stadens stämningar, spåren av människorna, skönheten i arkitekturen. Alla bilder i boken kommer nu att skänkas till Malmö Museer för att bevaras åt framtiden. Tillsammans utgör de ett kapitel i berättelsen om Malmö och det är min förhoppning att de kommer att vara till glädje för många kommande generationer. Ilmar Reepalu


EN STAD – EN TID

Staden är som ett levande väsen och allt som lever förändras. Vi lever mitt i denna förändringsprocess, men vi är fullt upptagna av nuet. Fotografier av stadsrummet väcker minnen – av förra veckans promenad i morgonljus, av vår egen barndom, av äldre släktingars berättelser. Samtidigt väcks fantasin. Vad kan fotografiet berätta om de människor som levde i staden vid just den tidpunkten? Hur såg staden ut just då? Under mer än ett och ett halvt sekel var Malmö ett favoritmotiv för fotografer, och det finns en rik skatt av fotografier som vi kan betrakta och väva berättelser kring. Men under senare år tycks det som att stadsbilder inte längre tas i samma utsträckning. Nu när det är så enkelt att fotografera, när vi till och med har kameror i våra mobiltelefoner, glömmer vi att reflektera över vilket ögonblick vi vill dokumentera. Istället för att vänta på det ljus som speglar den känsla vi vill ha i bilden, tar vi så många bilder att vi inte ens orkar sortera bland dem. Sorteringen skjuter vi på framtiden och den blir kanske till och med aldrig av. I mängden av bilder finns säkert någon som speglar staden, men om vi inte hittar den riskerar vårt gemensamma minne av staden att suddas ut. Fotografen Torbjörn Andersson har ägnat två år åt att dokumentera Malmö. Det är självklart inte möjligt att på ett objektivt sätt skildra staden. All fotografi är subjektiv. Men Torbjörn Anderssons ambition har varit att välja fotografier som tillsammans blir till en kalejdoskopbild av Malmö. Jag tycker att han har gjort ett fantastiskt arbete. När jag betraktar hans bilder blir jag överraskad av detaljer som jag inte sett, även på platser som jag passerar flera gånger dagligen. Torbjörn Andersson har fångat stadens stämningar, spåren av människorna, skönheten i arkitekturen. Alla bilder i boken kommer nu att skänkas till Malmö Museer för att bevaras åt framtiden. Tillsammans utgör de ett kapitel i berättelsen om Malmö och det är min förhoppning att de kommer att vara till glädje för många kommande generationer. Ilmar Reepalu


CENTR UM Ingen svensk stad har de senaste decennierna förändrats så dramatiskt som Malmö, och ingenstans blir det tydligare än i Centrum. Här är avståndet kort mellan historia och framtid, mellan de medeltida trappgavlarna i den gamla stadskärnan och medelhavsmodernismen i Västra Hamnen där medelklassen, studenterna och lattemuggarna har tagit över efter varvsjobbarna och unicaboxarna. Industristaden har blivit kunskapsstad. En majoritet av Centrums invånare har högskoleutbildning. Men vid avfallsbergen och oljecisternerna i det östra hamnområdet bär Centrum fortfarande blåställ.

12–213


CENTR UM Ingen svensk stad har de senaste decennierna förändrats så dramatiskt som Malmö, och ingenstans blir det tydligare än i Centrum. Här är avståndet kort mellan historia och framtid, mellan de medeltida trappgavlarna i den gamla stadskärnan och medelhavsmodernismen i Västra Hamnen där medelklassen, studenterna och lattemuggarna har tagit över efter varvsjobbarna och unicaboxarna. Industristaden har blivit kunskapsstad. En majoritet av Centrums invånare har högskoleutbildning. Men vid avfallsbergen och oljecisternerna i det östra hamnområdet bär Centrum fortfarande blåställ.

12–213


≤ Gamla staden är Malmös hjärta och de två stora torgen är Malmös historiska hjärtkammare: Gustav Adolfs torg och Stortorget. Men medan ”Gustav” är den folkliga mötesplatsen är Stortorget snarare en plats förknippad med överhet och politisk makt. Och medan

den östra delen av Gamla staden präglades hårt av 60-talets rivningsglädje och förtjusning i det storskaligt fyrkantiga har den västra fått förbli mer gammaldags gyttrig.

Södergatan. Figurerna på rådhusets fasad representerar rättvisan och några av de näringsfång som givit Malmö dess välstånd. De vaktar nu inloppet till shoppingfarleden Södergatan. S:t Petri-kyrkans spira är ett fyrtorn för den som lockas av den mer smala vägen.

Ohlssons hörna rymde länge ett av landets elegantaste modevaruhus med som mest 80 skräddare samt annex på Kärleksgatan/ Södra Förstadsgatan. Ohlssons stängde 1972. Sedan dess har här funnits bank, café och vegorestaurang. Nu en möbelshop.

17


≤ Gamla staden är Malmös hjärta och de två stora torgen är Malmös historiska hjärtkammare: Gustav Adolfs torg och Stortorget. Men medan ”Gustav” är den folkliga mötesplatsen är Stortorget snarare en plats förknippad med överhet och politisk makt. Och medan

den östra delen av Gamla staden präglades hårt av 60-talets rivningsglädje och förtjusning i det storskaligt fyrkantiga har den västra fått förbli mer gammaldags gyttrig.

Södergatan. Figurerna på rådhusets fasad representerar rättvisan och några av de näringsfång som givit Malmö dess välstånd. De vaktar nu inloppet till shoppingfarleden Södergatan. S:t Petri-kyrkans spira är ett fyrtorn för den som lockas av den mer smala vägen.

Ohlssons hörna rymde länge ett av landets elegantaste modevaruhus med som mest 80 skräddare samt annex på Kärleksgatan/ Södra Förstadsgatan. Ohlssons stängde 1972. Sedan dess har här funnits bank, café och vegorestaurang. Nu en möbelshop.

17


44

Valhallapalatset vid Gustav Adolfs torg är för en del äldre Malmöbor känt som Fläkta Örn efter ett apotek som låg här. Alfred Arwidius ritade huset för hattfabrikören Axel Berling 1901. I dag är det mode och glasögon som säljs i bottenvåningen.

Engelbrektsgatan 7. Ingen vet säkert varifrån hörnhusets namn Persiska palatset kommer, men de flesta av buden har med mattor att göra. Huset räddades, liksom det mesta av Gamla Väster, undan 70-talsrivningarna. I dag huserar här Stockholms Auktionsverks Malmöfilial.

Östergatan är SEB:s säte i Malmö. Här höll Malmö FF sina årsfester när bankdirektören Hans Cavalli-Björkman var ordförande. Även Parkering Malmö har sitt huvudkontor i huset.

Pittahuset. Riksbanken lät på 1880-talet bygga ett nytt avdelningskontor vid Östergatan. Huset försågs med ornament av så manlig art att husets smeknamn var oundvikligt. Det har fått vid spridning via Jacques Werups bok Hemstaden.

≥ Gustav Adolfs torg. Malmös vardagsrum, är döpt efter Gustav IV Adolf men tilltalas oftast med förnamnet, Gustav. Hit kommer alla; kompissugna tonåringar, shoppingsugna förstadsbor, stressade stadsbussar, pipiga panflöjtister och arga demonstranter.

45


44

Valhallapalatset vid Gustav Adolfs torg är för en del äldre Malmöbor känt som Fläkta Örn efter ett apotek som låg här. Alfred Arwidius ritade huset för hattfabrikören Axel Berling 1901. I dag är det mode och glasögon som säljs i bottenvåningen.

Engelbrektsgatan 7. Ingen vet säkert varifrån hörnhusets namn Persiska palatset kommer, men de flesta av buden har med mattor att göra. Huset räddades, liksom det mesta av Gamla Väster, undan 70-talsrivningarna. I dag huserar här Stockholms Auktionsverks Malmöfilial.

Östergatan är SEB:s säte i Malmö. Här höll Malmö FF sina årsfester när bankdirektören Hans Cavalli-Björkman var ordförande. Även Parkering Malmö har sitt huvudkontor i huset.

Pittahuset. Riksbanken lät på 1880-talet bygga ett nytt avdelningskontor vid Östergatan. Huset försågs med ornament av så manlig art att husets smeknamn var oundvikligt. Det har fått vid spridning via Jacques Werups bok Hemstaden.

≥ Gustav Adolfs torg. Malmös vardagsrum, är döpt efter Gustav IV Adolf men tilltalas oftast med förnamnet, Gustav. Hit kommer alla; kompissugna tonåringar, shoppingsugna förstadsbor, stressade stadsbussar, pipiga panflöjtister och arga demonstranter.

45


100

≤ Gamla och nya Stadsbiblioteket speglar sig i Slottsparkens damm. Det nya glashuset, Ljusets kalender, låter årstidsväxlingarna i Slottsparken bli en del av rumsbildningen.

Stadsbiblioteket. Det nya stadsbiblioteket invigdes våren 1997 efter långa och många år av strider och skandaler. Slutresultatet var värt allt elände och allt tjafs; Malmös vackraste hus. Den danske stjärnarkitekten Henning Larsen hade vigt samman den

gamla biblioteksbyggnaden i rött tegel, Slottet, med ett magnifikt högmodernistiskt glastempel, Ljusets kalender. Biblioteket är med över 900 000 årliga besökare Malmös viktigaste och största kulturinstitution med ett av Sveriges största och bästa

bestånd av böcker, cd-skivor, dvd:er och tidningar. Under ledning av stadsbibliotekarien Elsebeth Tank pågick 2009–2010 ett i pressen omdiskuterat förändringsarbete med syfte att bredda och stärka bibliotekets publikunderlag.


100

≤ Gamla och nya Stadsbiblioteket speglar sig i Slottsparkens damm. Det nya glashuset, Ljusets kalender, låter årstidsväxlingarna i Slottsparken bli en del av rumsbildningen.

Stadsbiblioteket. Det nya stadsbiblioteket invigdes våren 1997 efter långa och många år av strider och skandaler. Slutresultatet var värt allt elände och allt tjafs; Malmös vackraste hus. Den danske stjärnarkitekten Henning Larsen hade vigt samman den

gamla biblioteksbyggnaden i rött tegel, Slottet, med ett magnifikt högmodernistiskt glastempel, Ljusets kalender. Biblioteket är med över 900 000 årliga besökare Malmös viktigaste och största kulturinstitution med ett av Sveriges största och bästa

bestånd av böcker, cd-skivor, dvd:er och tidningar. Under ledning av stadsbibliotekarien Elsebeth Tank pågick 2009–2010 ett i pressen omdiskuterat förändringsarbete med syfte att bredda och stärka bibliotekets publikunderlag.


SÖDRA I N N E RS TADE N Södra innerstaden med Möllevången som ansikte och hjärta kan göra anspråk på att vara den mest malmöitiska av alla Malmös stadsdelar: Ung, en tredjedel av befolkningen är i tjugoårsåldern. Internationell, över 30 procent av alla som bor här är födda utomlands. Mytologiserad och hipp. Förvandlad från hemmaplan för den svenska arbetarrörelsen till sinnebild för det nya globaliserade Sverige med alla dess stora problem och ännu större möjligheter.

214–263


SÖDRA I N N E RS TADE N Södra innerstaden med Möllevången som ansikte och hjärta kan göra anspråk på att vara den mest malmöitiska av alla Malmös stadsdelar: Ung, en tredjedel av befolkningen är i tjugoårsåldern. Internationell, över 30 procent av alla som bor här är födda utomlands. Mytologiserad och hipp. Förvandlad från hemmaplan för den svenska arbetarrörelsen till sinnebild för det nya globaliserade Sverige med alla dess stora problem och ännu större möjligheter.

214–263


sv

≤ Möllevången är med sina krogar, exotiska butiker, torghandlare och sin dragningskraft på ständigt nya unga generationer den urbana mytologins mantalskrivningsadress i Malmö. Men till skillnad från sina motsvarigheter i andra svenska städer, Söder i Stockholm till

exempel, är Möllevångskvarteren inte ett rent medelklassreservat. Här bor och verkar både unga hipsters och trångbodda invandrarfamiljer. Möllan är inte bara bohemiskt och pittoreskt utan också fläckvis fattigt.

Möllevångstorget. Det är omöjligt att föreställa sig Malmö utan torghandeln på Möllan. Hit kommer också familjer från Malmös invandrardominerade stadsdelar för att bunkra frukt och grönt. I en svårt segregerad stad är Möllevångstorget en av få mötesplatser.

Lilla Torg och Möllevången, Malmös två krogkluster, är varandras spegelbilder och motpoler. Å ena sidan stekarställen, å andra sidan sunkhak, säger schablonen. Något lite ligger det i den, men allt mindre. Kroglivet kring Möllan blir allt mer mångfacetterat.

219


sv

≤ Möllevången är med sina krogar, exotiska butiker, torghandlare och sin dragningskraft på ständigt nya unga generationer den urbana mytologins mantalskrivningsadress i Malmö. Men till skillnad från sina motsvarigheter i andra svenska städer, Söder i Stockholm till

exempel, är Möllevångskvarteren inte ett rent medelklassreservat. Här bor och verkar både unga hipsters och trångbodda invandrarfamiljer. Möllan är inte bara bohemiskt och pittoreskt utan också fläckvis fattigt.

Möllevångstorget. Det är omöjligt att föreställa sig Malmö utan torghandeln på Möllan. Hit kommer också familjer från Malmös invandrardominerade stadsdelar för att bunkra frukt och grönt. I en svårt segregerad stad är Möllevångstorget en av få mötesplatser.

Lilla Torg och Möllevången, Malmös två krogkluster, är varandras spegelbilder och motpoler. Å ena sidan stekarställen, å andra sidan sunkhak, säger schablonen. Något lite ligger det i den, men allt mindre. Kroglivet kring Möllan blir allt mer mångfacetterat.

219


VÄSTRA I N N E RS TADE N Vackra villor och välbärgade våningskvarter, det är schablonbilden av Västra innerstaden och det ligger mycket i den. Av tradition har väster varit det malmöitiska borgerskapets väderstreck, medan arbetarrörelsen härskat i söder. Stadsteatern vid Östra Rönneholmsvägen var både gränspostering och mötesplats. Mycket har ändrats i dag. År 2010 präglas Västra innerstaden av en genomgripande generationsväxling. Men de sociala mönstren sitter djupt. Slottsstaden och Bellevue är fortfarande för Malmö vad Östermalm och Djursholm är för Stockholm.

264–321


VÄSTRA I N N E RS TADE N Vackra villor och välbärgade våningskvarter, det är schablonbilden av Västra innerstaden och det ligger mycket i den. Av tradition har väster varit det malmöitiska borgerskapets väderstreck, medan arbetarrörelsen härskat i söder. Stadsteatern vid Östra Rönneholmsvägen var både gränspostering och mötesplats. Mycket har ändrats i dag. År 2010 präglas Västra innerstaden av en genomgripande generationsväxling. Men de sociala mönstren sitter djupt. Slottsstaden och Bellevue är fortfarande för Malmö vad Östermalm och Djursholm är för Stockholm.

264–321


Kronprinsen är, detroniserad av Turning Torso, inte längre högst, men fortfarande ståtlig med sin himmelsblå fasad av nästan två miljoner mosaikbitar. Kronprisen har åldrats, och dess hyresgäster med den, men kvarteret ska nu föryngras med hjälp av ”Kronprinsessan”, arbetsnamnet

på det stora multikomplex som enligt planerna ska byggas på Hästhagens IP. Bostäder, hotell, butiker och kontor ska staga upp ”World Village of Women Sports”, ett utvecklingscentrum för kvinnoidrott.

Malmö IP invigdes 1896 och var den stora sportarenan i Malmö till dess den 1958 ersattes av Stadion. Idrottsplatsen bakom Malmö opera renoverades i slutet av 90-talet och var i flera år hemmaplan för IFK Malmö. Nu spelar här LdB FC, tidigare MFF:s damlag.

285


Kronprinsen är, detroniserad av Turning Torso, inte längre högst, men fortfarande ståtlig med sin himmelsblå fasad av nästan två miljoner mosaikbitar. Kronprisen har åldrats, och dess hyresgäster med den, men kvarteret ska nu föryngras med hjälp av ”Kronprinsessan”, arbetsnamnet

på det stora multikomplex som enligt planerna ska byggas på Hästhagens IP. Bostäder, hotell, butiker och kontor ska staga upp ”World Village of Women Sports”, ett utvecklingscentrum för kvinnoidrott.

Malmö IP invigdes 1896 och var den stora sportarenan i Malmö till dess den 1958 ersattes av Stadion. Idrottsplatsen bakom Malmö opera renoverades i slutet av 90-talet och var i flera år hemmaplan för IFK Malmö. Nu spelar här LdB FC, tidigare MFF:s damlag.

285


LI M HAM N B U N K E F LO En fabriksort med fiskehamn som blivit sinnebilden för medelklassens dröm om det goda livet. Så kan Limhamn, något förenklat, beskrivas. Stadsdelen Limhamn-Bunkeflo är Malmös till ytan största och har 40 000 invånare. Den är också en av de mest homogena. Rosengård, fast tvärtom. Småhus. Goda inkomster. Borgerlig övervikt. Bara 18 procent invånare med utländsk bakgrund att jämföra med Malmösnittet på 39 procent. Den största invandrargruppen är danskarna. Samtidigt är detta en stadsdel i snabb förändring. Nya bostadsområden stampas fram ur marken på Ön, i Bunkeflostrand, i Klagshamn. Ännu fler är planerade. Runt hälften av allt bostadsbyggande i Malmö är lokaliserat till Limhamn-Bunkeflo.

322–365


LI M HAM N B U N K E F LO En fabriksort med fiskehamn som blivit sinnebilden för medelklassens dröm om det goda livet. Så kan Limhamn, något förenklat, beskrivas. Stadsdelen Limhamn-Bunkeflo är Malmös till ytan största och har 40 000 invånare. Den är också en av de mest homogena. Rosengård, fast tvärtom. Småhus. Goda inkomster. Borgerlig övervikt. Bara 18 procent invånare med utländsk bakgrund att jämföra med Malmösnittet på 39 procent. Den största invandrargruppen är danskarna. Samtidigt är detta en stadsdel i snabb förändring. Nya bostadsområden stampas fram ur marken på Ön, i Bunkeflostrand, i Klagshamn. Ännu fler är planerade. Runt hälften av allt bostadsbyggande i Malmö är lokaliserat till Limhamn-Bunkeflo.

322–365


330

Bunkeflo strandkyrka ligger där Gottorpsvägen möter Klagshamnsvägen. Den byggdes 1990 och byggdes ut 2005. I anslutning till kyrkan finns församlingshemmet Birgittagården. Kyrkan erbjuder både kulturarrangemang och kyrkkaffe med hembakat.

Strandhem är ett sommarstugeområde med HSB-historia, skapat av den energiske byggmästaren Hugo Åberg. I dag äger stuginnehavarna sina tomter. Somliga bor här permanent och det har förekommit bygglovsbråk. En stuga på 65 kvadrat kan kosta över två miljoner.

Vingården i Klagshamn drivs av paret Murat Sofrakis och Lena Jörgensen. De planterade sina första vinstockar 2001 och kunde fyra år senare låta dem gå i kommersiell vinproduktion. Gården odlar tre druvor på den kalkrika jorden; Rondo, Solaris och LeonMillot. Vintillverkningen sker

på Kullabygdens vingård. Det vita vinet heter Silex, det röda L’atitude 55,32N. De finns på ett antal restauranger och sedan 2008 också på Systembolaget.


330

Bunkeflo strandkyrka ligger där Gottorpsvägen möter Klagshamnsvägen. Den byggdes 1990 och byggdes ut 2005. I anslutning till kyrkan finns församlingshemmet Birgittagården. Kyrkan erbjuder både kulturarrangemang och kyrkkaffe med hembakat.

Strandhem är ett sommarstugeområde med HSB-historia, skapat av den energiske byggmästaren Hugo Åberg. I dag äger stuginnehavarna sina tomter. Somliga bor här permanent och det har förekommit bygglovsbråk. En stuga på 65 kvadrat kan kosta över två miljoner.

Vingården i Klagshamn drivs av paret Murat Sofrakis och Lena Jörgensen. De planterade sina första vinstockar 2001 och kunde fyra år senare låta dem gå i kommersiell vinproduktion. Gården odlar tre druvor på den kalkrika jorden; Rondo, Solaris och LeonMillot. Vintillverkningen sker

på Kullabygdens vingård. Det vita vinet heter Silex, det röda L’atitude 55,32N. De finns på ett antal restauranger och sedan 2008 också på Systembolaget.


K I R S E B ERG Backarna, de kuperade förstadskvarteren öster om Malmö, hade länge ett grundmurat dåligt rykte. ”Backabusarna” var ett begrepp. I Kirseberg bodde invandrare från landsbygden, supiga och störiga och opålitliga. Kanske bidrog den svarta bilden av arbetarstadsdelen till att rädda den undan efterkrigstidens rivningsraseri? Kirseberg ansågs kanske alltför förtappat för att det ens skulle vara mödan värt att försöka sanera kvarteren? Hur som helst: Kirseberg överlevde med sina gulliga gathus och sina genuina arbetarbostäder och är därför i dag ett av Malmös mer attraktiva områden, om än fortfarande med en lätt doft av pilsner under kepsen. Förutom det egentliga Kirseberg hör Segevång och Bulltofta till stadsdelen.

366–387


K I R S E B ERG Backarna, de kuperade förstadskvarteren öster om Malmö, hade länge ett grundmurat dåligt rykte. ”Backabusarna” var ett begrepp. I Kirseberg bodde invandrare från landsbygden, supiga och störiga och opålitliga. Kanske bidrog den svarta bilden av arbetarstadsdelen till att rädda den undan efterkrigstidens rivningsraseri? Kirseberg ansågs kanske alltför förtappat för att det ens skulle vara mödan värt att försöka sanera kvarteren? Hur som helst: Kirseberg överlevde med sina gulliga gathus och sina genuina arbetarbostäder och är därför i dag ett av Malmös mer attraktiva områden, om än fortfarande med en lätt doft av pilsner under kepsen. Förutom det egentliga Kirseberg hör Segevång och Bulltofta till stadsdelen.

366–387


Gerlachs park. Öster är av hävd ett väderstreck med dåligt rykte i Malmö. Det fula och farliga förvisades ut på Backarna. Gerlachs park vid Lundavägen kallas också Tjyvaparken. Här begravdes förbrytare och här brändes häxor. En minnessten påminner om de forna fasorna.

Kirsebergs kyrka vid Vattenverksvägen var ursprungligen ett begravningskapell och tillhörde S:t Pauli församling. Den nuvarande kyrkan kom till på 20-talet och har successivt byggts ut. I anslutning till församlingslokalerna finns nu en konferens- och beställningsrestaurang, Johannas kök.

Dalhemsparken är hemmaplan för BK Flagg. I bakgrunden Malmöfängelset, eller som det egentligen heter Kirsebergsanstalten. Fängelset är en sluten anstalt med drygt 130 platser. Det byggdes 1914. Tidigare hade centralfängelset funnits på Malmöhus slott.

373


Gerlachs park. Öster är av hävd ett väderstreck med dåligt rykte i Malmö. Det fula och farliga förvisades ut på Backarna. Gerlachs park vid Lundavägen kallas också Tjyvaparken. Här begravdes förbrytare och här brändes häxor. En minnessten påminner om de forna fasorna.

Kirsebergs kyrka vid Vattenverksvägen var ursprungligen ett begravningskapell och tillhörde S:t Pauli församling. Den nuvarande kyrkan kom till på 20-talet och har successivt byggts ut. I anslutning till församlingslokalerna finns nu en konferens- och beställningsrestaurang, Johannas kök.

Dalhemsparken är hemmaplan för BK Flagg. I bakgrunden Malmöfängelset, eller som det egentligen heter Kirsebergsanstalten. Fängelset är en sluten anstalt med drygt 130 platser. Det byggdes 1914. Tidigare hade centralfängelset funnits på Malmöhus slott.

373


HUSIE Lite av stadsdelarnas kusinen på landet. Husie har sina rötter i medeltida bymylla och har på många ställen bevarat en lantlig karaktär. Samtidigt har moderniteten satt sina tydliga avtryck. Husie byggdes ut på 60-talet och det märks; såväl höghus som småhus vittnar om tidens ideal och Jägersro med sitt motell och sitt köpcentrum var en hyllning till bilen och den amerikanska livsstilen. Nu står Husie inför en ny kraftfull expansion. Här, i Gyllins Trädgård, byggs ett av Malmös nya stora bostadsområden. Staden flyttar allt längre ut på landet.

388–409


HUSIE Lite av stadsdelarnas kusinen på landet. Husie har sina rötter i medeltida bymylla och har på många ställen bevarat en lantlig karaktär. Samtidigt har moderniteten satt sina tydliga avtryck. Husie byggdes ut på 60-talet och det märks; såväl höghus som småhus vittnar om tidens ideal och Jägersro med sitt motell och sitt köpcentrum var en hyllning till bilen och den amerikanska livsstilen. Nu står Husie inför en ny kraftfull expansion. Här, i Gyllins Trädgård, byggs ett av Malmös nya stora bostadsområden. Staden flyttar allt längre ut på landet.

388–409


Moskén vid Jägersrovägen invigdes redan 1984. Det var ingen slump att den första regelrätta moskén i Sverige kom att byggas just i Malmö. Staden är Sveriges mest invandrarpräglade storstad och den muslimska gruppen är stor. Islamic Center, som driver moskén, uppger att cirka

45 000 Malmöbor har muslimsk bakgrund. Verksamheten vid Islamic Center leds av eldsjälen Bejzat Becirov som alltid ivrat för öppenhet och dialog. Moskén tar varje år emot många studiebesök. I anslutning till moskén finns en friskola, Ögårdsskolan.

Västra Skrävlinge kyrka ligger alldeles intill moskén. De goda grannförhållandena har yttrat sig i olika samarbetsprojekt. Kyrkan är troligen från 1200talets början och byggdes om i början av 186o-talet.

Husie kyrka är byggd 1855–57, men ersatte en medeltida sockenkyrka från 1500-talet. Tornet är en rest av den gamla kyrkan och användes ursprungligen som vapenhus.

409


Moskén vid Jägersrovägen invigdes redan 1984. Det var ingen slump att den första regelrätta moskén i Sverige kom att byggas just i Malmö. Staden är Sveriges mest invandrarpräglade storstad och den muslimska gruppen är stor. Islamic Center, som driver moskén, uppger att cirka

45 000 Malmöbor har muslimsk bakgrund. Verksamheten vid Islamic Center leds av eldsjälen Bejzat Becirov som alltid ivrat för öppenhet och dialog. Moskén tar varje år emot många studiebesök. I anslutning till moskén finns en friskola, Ögårdsskolan.

Västra Skrävlinge kyrka ligger alldeles intill moskén. De goda grannförhållandena har yttrat sig i olika samarbetsprojekt. Kyrkan är troligen från 1200talets början och byggdes om i början av 186o-talet.

Husie kyrka är byggd 1855–57, men ersatte en medeltida sockenkyrka från 1500-talet. Tornet är en rest av den gamla kyrkan och användes ursprungligen som vapenhus.

409


RO SE N G ÅR D Rosengård byggdes på 60-talet som en modern svensk mönsterstadsdel. Ett miljonprogramsområde när det var som störst, om än kanske inte som bäst. Långt utanför Malmös gränser, kanske i synnerhet där, har stadsdelen tyvärr blivit synonym för problem. Men Rosengård är en mosaik med många färger. Officiellt bor 22 000 människor i området, 89 procent med utländsk bakgrund. Här samsas människor från över 110 olika länder. Trots problem med till exempel trångboddhet, arbetslöshet, bidragsberoende och konfrontation mellan ungdomar och polis och brandkår är Rosengård en stadsdel full av liv, drömmar och möjligheter.

410–429


RO SE N G ÅR D Rosengård byggdes på 60-talet som en modern svensk mönsterstadsdel. Ett miljonprogramsområde när det var som störst, om än kanske inte som bäst. Långt utanför Malmös gränser, kanske i synnerhet där, har stadsdelen tyvärr blivit synonym för problem. Men Rosengård är en mosaik med många färger. Officiellt bor 22 000 människor i området, 89 procent med utländsk bakgrund. Här samsas människor från över 110 olika länder. Trots problem med till exempel trångboddhet, arbetslöshet, bidragsberoende och konfrontation mellan ungdomar och polis och brandkår är Rosengård en stadsdel full av liv, drömmar och möjligheter.

410–429


418

Örtagården. Kommunala bostadsbolaget MKB har investerat betydande summor och okonventionella metoder i Rosengård och har sitt huvudkontor här. Ett av projekten är kombinerade bostäder/butiker, ”bokaler”, vid Bennets väg i Örtagården. Tanken är att möjligheten att bo och arbeta i samma fastighet

ska uppmuntra till entreprenörskap. ”Bennets Bazaar” invigdes 2010 med bland annat en frukt & grönt-affär, och ett baklavacafé. I grannområdet Herrgården har MKB satsat hårt både på den fysiska miljön och på sociala projekt som läxhjälp.

Falafel N.1. Det finns många Falafel N.1 i Malmö, men detta är originalet. Sadou Iskandarani kom på 80-talet med sin familj till Malmö som flykting från Libanon. Han var redan då falafelmästare. Sonen Ahmad parkerade sin falafelvagn på von Rosens väg vid Rocent och blev bäst i test i Sydsvenskan i slutet på 90-talet.

Hans brorson Sadoo Iskandarani driver restaurang Meze plus ett par Falafel N.1 och var sommaren 2010 programledare för ”Kryddor från Rosengård” i TV4:s Nyhetsmorgon. I trappan här skymtar den legendariske boxningstränaren Dallas, som har räddat många Rosengårdsungdomar på glid.

Rosengårds centrum ligger som ett däck över Amiralsgatan. Stormarknaden City Gross etablerade sig här 2003. I Rocent finns också bibliotek, sporthall, närpolis och ett stort antal specialaffärer som Orient Musik och modebutiken Anatolia Collection.

Babylon livs. Trots den sterila miljonprogramsarkitekturen framstår Rosengård i dag på många sätt som en levande stadsdel, urban på både gott och ont. Babylon livs på von Rosens väg sätter färg på kvarteret, men utsattes ändå för en brandattack under upploppen 2007.

419


418

Örtagården. Kommunala bostadsbolaget MKB har investerat betydande summor och okonventionella metoder i Rosengård och har sitt huvudkontor här. Ett av projekten är kombinerade bostäder/butiker, ”bokaler”, vid Bennets väg i Örtagården. Tanken är att möjligheten att bo och arbeta i samma fastighet

ska uppmuntra till entreprenörskap. ”Bennets Bazaar” invigdes 2010 med bland annat en frukt & grönt-affär, och ett baklavacafé. I grannområdet Herrgården har MKB satsat hårt både på den fysiska miljön och på sociala projekt som läxhjälp.

Falafel N.1. Det finns många Falafel N.1 i Malmö, men detta är originalet. Sadou Iskandarani kom på 80-talet med sin familj till Malmö som flykting från Libanon. Han var redan då falafelmästare. Sonen Ahmad parkerade sin falafelvagn på von Rosens väg vid Rocent och blev bäst i test i Sydsvenskan i slutet på 90-talet.

Hans brorson Sadoo Iskandarani driver restaurang Meze plus ett par Falafel N.1 och var sommaren 2010 programledare för ”Kryddor från Rosengård” i TV4:s Nyhetsmorgon. I trappan här skymtar den legendariske boxningstränaren Dallas, som har räddat många Rosengårdsungdomar på glid.

Rosengårds centrum ligger som ett däck över Amiralsgatan. Stormarknaden City Gross etablerade sig här 2003. I Rocent finns också bibliotek, sporthall, närpolis och ett stort antal specialaffärer som Orient Musik och modebutiken Anatolia Collection.

Babylon livs. Trots den sterila miljonprogramsarkitekturen framstår Rosengård i dag på många sätt som en levande stadsdel, urban på både gott och ont. Babylon livs på von Rosens väg sätter färg på kvarteret, men utsattes ändå för en brandattack under upploppen 2007.

419


OXI E Oxie var en egen kommun ända till 1967 och framstår fortfarande lite som ett samhälle för sig, en ö av villor och radhus i ett hav av åkrar en mil sydost om det egentliga Malmö. Stadsdelen Oxie är med sina knappt 12 000 invånare Malmös minsta, men är samtidigt den mest biltäta, det senare inte så förvånande. Oxie präglas av småhus, barnfamiljer och pendlare. Buss och pågatåg utgör alternativen till den egna bilen. I dag kan Oxie te sig som ett ganska typiskt svenskt samtida villasamhälle – om än med ovanligt många danska invånare. Man ska dock inte glömma att det är byggt på rik och spännande historisk mark. Här finns spår och minnen från såväl bronsålder som tidig medeltid.

430–445


OXI E Oxie var en egen kommun ända till 1967 och framstår fortfarande lite som ett samhälle för sig, en ö av villor och radhus i ett hav av åkrar en mil sydost om det egentliga Malmö. Stadsdelen Oxie är med sina knappt 12 000 invånare Malmös minsta, men är samtidigt den mest biltäta, det senare inte så förvånande. Oxie präglas av småhus, barnfamiljer och pendlare. Buss och pågatåg utgör alternativen till den egna bilen. I dag kan Oxie te sig som ett ganska typiskt svenskt samtida villasamhälle – om än med ovanligt många danska invånare. Man ska dock inte glömma att det är byggt på rik och spännande historisk mark. Här finns spår och minnen från såväl bronsålder som tidig medeltid.

430–445


434

≤ Oxie sett från sydväst med Käglingevägen, Kristineberg och de nya villaområdena i förgrunden. I mitten Oxie vattentorn. Där bakom skymtar man Oxie kyrkby och Ystadsvägen. Oxie består egentligen av fyra olika byar som vuxit samman; förutom Kristineberg och kyrkbyn också Oxievång och Käglinge.

Lockarp är en liten by på drygt 150 invånare. Den ligger strax söder om Yttre Ringvägen och kommer att bli en viktig knutpunkt i Malmös järnvägsnät. Här läggs förbindelsespåren mellan Citytunnelbanan, Öresundstågen, kontinentalbanan till Trelleborg och Ystadstågen.

Byn har skurits i bitar av vägar och räls. Åkermark har ätits upp, men ännu sås och skördas det här. Det fanns planer på att bygga en stor tågdepå på ett ängsområde söderut mot Glostorp, men år 2010 verkade projektet ha lagts ner efter lokala protester.


434

≤ Oxie sett från sydväst med Käglingevägen, Kristineberg och de nya villaområdena i förgrunden. I mitten Oxie vattentorn. Där bakom skymtar man Oxie kyrkby och Ystadsvägen. Oxie består egentligen av fyra olika byar som vuxit samman; förutom Kristineberg och kyrkbyn också Oxievång och Käglinge.

Lockarp är en liten by på drygt 150 invånare. Den ligger strax söder om Yttre Ringvägen och kommer att bli en viktig knutpunkt i Malmös järnvägsnät. Här läggs förbindelsespåren mellan Citytunnelbanan, Öresundstågen, kontinentalbanan till Trelleborg och Ystadstågen.

Byn har skurits i bitar av vägar och räls. Åkermark har ätits upp, men ännu sås och skördas det här. Det fanns planer på att bygga en stor tågdepå på ett ängsområde söderut mot Glostorp, men år 2010 verkade projektet ha lagts ner efter lokala protester.


444

Tycho Brahe-observatoriet drivs av Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Det är inrymt i ett antal byggnader vid vattentornet. Husen har tak som kan skjutas undan. Sällskapet ordnar visningar för skolor och grupper. Stjärnklara måndagar är observatoriet öppet för allmänheten.

Vattentornet i Oxie är på kvällstid vackert illuminerat. Det ligger på en kulle granne med observatoriet. Det sobert skålformade tornet byggdes 1972 och är 31 meter högt. Det rymmer 5 650 kubikmeter vatten och är därmed Malmös näst största vattentorn.


444

Tycho Brahe-observatoriet drivs av Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Det är inrymt i ett antal byggnader vid vattentornet. Husen har tak som kan skjutas undan. Sällskapet ordnar visningar för skolor och grupper. Stjärnklara måndagar är observatoriet öppet för allmänheten.

Vattentornet i Oxie är på kvällstid vackert illuminerat. Det ligger på en kulle granne med observatoriet. Det sobert skålformade tornet byggdes 1972 och är 31 meter högt. Det rymmer 5 650 kubikmeter vatten och är därmed Malmös näst största vattentorn.


FOSIE En av Malmös mest kontrastfyllda stadsdelar. Fosie var ursprungligen en by. När Malmö expanderade efter andra världskriget köpte staden mark i söder och öster och förvandlade systematiskt landsbygd till moderna bostadsområden. Fosie präglas av miljonprogrammets ideal och praktik. Här finns några av Malmös mest storskaliga och problemtyngda områden. Men här finns också välmående villakvarter, pittoreska egnahemsområden, vackra gamla gårdsmiljöer och en levande lokalpatriotism.

446–467


FOSIE En av Malmös mest kontrastfyllda stadsdelar. Fosie var ursprungligen en by. När Malmö expanderade efter andra världskriget köpte staden mark i söder och öster och förvandlade systematiskt landsbygd till moderna bostadsområden. Fosie präglas av miljonprogrammets ideal och praktik. Här finns några av Malmös mest storskaliga och problemtyngda områden. Men här finns också välmående villakvarter, pittoreska egnahemsområden, vackra gamla gårdsmiljöer och en levande lokalpatriotism.

446–467


H YLLIE Malmös nya framsida, som politikerna och entreprenörerna lovar? Eller bara ännu ett Jägersro? Visionerna är många och storslagna, men hur den nya stadsdel som växer fram kring Citytunnelns station vid Hyllievång till sist kommer att se ut är ännu osäkert. Hyllie har alltid varit intimt förknippat med drömmar om det moderna och nya. Här föddes folkhemmets fadersfigur, Per Albin Hansson. Här byggdes mönsterstadsdelarna Lorensborg och Borgmästaregården. Här finns miljonprogramsområden som Holma och Kroksbäck. Och nu: Inte bara Hyllievång utan också den växande köpstaden Svågertorp. Inte bara en nybyggd arena, utan två.

468–512


H YLLIE Malmös nya framsida, som politikerna och entreprenörerna lovar? Eller bara ännu ett Jägersro? Visionerna är många och storslagna, men hur den nya stadsdel som växer fram kring Citytunnelns station vid Hyllievång till sist kommer att se ut är ännu osäkert. Hyllie har alltid varit intimt förknippat med drömmar om det moderna och nya. Här föddes folkhemmets fadersfigur, Per Albin Hansson. Här byggdes mönsterstadsdelarna Lorensborg och Borgmästaregården. Här finns miljonprogramsområden som Holma och Kroksbäck. Och nu: Inte bara Hyllievång utan också den växande köpstaden Svågertorp. Inte bara en nybyggd arena, utan två.

468–512


9789171261724  

EN STAD – EN TID Ilmar Reepalu CENTR UM 12–213 den östra delen av Gamla staden präglades hårt av 60-talets riv- ningsglädje och förtju...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you