Page 8

4 Hitta nu på en egen uppgift där det går att använda forntidsmänniskans sätt att räkna. Redovisa din lösning.

5 Hämta en vanlig sexsidig tärning.

6

Slå 50 slag med tärningen. Vilken sida med prickar kommer upp oftast? Gör en tabell i ditt räknehäfte. Markera varje slag med ett streck vid det antal prickar du får. Gruppera strecken som forntidsmänniskan gjorde.

5 4 3 2 1

!

Tänk först – räkna sedan

6 Här är en räknespindel. a) Kan du lista ut varför talet 42 står i spindelns kropp? b) Rita av räknespindeln i ditt räknehäfte. Fyll i de tomma fötterna.

28 +14

42 13 +14 +15

35 +7

7 Skriv av och skriv det tal som ska stå i stället för strecket.

8

a) 60 = _____ + 20

c) _____ + 80 = 110

b) 30 + _____ = 100

d) 35 + _____ = 40 + 20

addition och subtraktion

9789127605749  

A Höst kurt rosenlund inger backström Natur och Kultur steg 1–4 Lycka till med matten! Kurt och Inger Tanken med Mattestegen är att klassen...

9789127605749  

A Höst kurt rosenlund inger backström Natur och Kultur steg 1–4 Lycka till med matten! Kurt och Inger Tanken med Mattestegen är att klassen...