Page 4

Innehåll Addition och subtraktion

steg 4 52

steg 1 6

Grekiska siffror 52 Vi räknar med almanackan 53 Använd miniräknaren 54 Huvudräkningstips 55 Knep och knåp 55 Decimaltal – pengar 59 Räkna med pengar 60 Räkna med decimaltal 62 Knep och knåp 63 Diagnos AoS 4 63

När började människan räkna? 6 Tänk först – räkna sedan 8 Använd miniräknaren 9 Talsorter 10 Upptäck mönstret 12 Enkel addition med talsorterna 12 Upptäck mönstret 15 Tänk först – räkna sedan 15 Enkel subtraktion med talsorterna 16 Använd miniräknaren 18 Pengar 19 Knep och knåp 22 Diagnos AoS 1 23

steg 2 24 Addition med huvudräkning 25 Använd miniräknaren 26 Addition – tiotalen ändras 30 Knep och knåp 31 Hur mycket fattas? 32 Subtraktion – för lite av en talsort 32 Knep och knåp 34 Tips för huvudräkning – bakifrån med plus 35 Gömda tal 35 Knep och knåp 37 Diagnos AoS 2 37

steg 3 38 Tallinjen 40 Avrunda till tiotal 41 Använd miniräknaren 43 Vi räknar med x 44 För lite av två talsorter 46 Överslagsräkning 48 Knep och knåp 50 Diagnos AoS 3 51

Multiplikation och division steg 1 64 Multiplikation 64 Rektangeltal 65 Använd miniräknaren 65 Använd miniräknaren 69 Vi delar 72 Vi delar talsorter 73 Knep och knåp 74 Diagnos MoD 1 74

steg 2 75 Kvadrattal 75 Använd minräknaren 76 Att räkna på ett ungefär 79 Vi delar större tal 80 Vi multiplicerar större tal 81 Knep och knåp 84 Diagnos MoD 2 85

steg 3 86 Räknespindlar 86 Använd miniräknaren 86 Mer om multiplikation 89 Vi delar 91 Multiplicera med 10, 100 och 1000 92 Använd miniräknaren 92

9789127605749  

A Höst kurt rosenlund inger backström Natur och Kultur steg 1–4 Lycka till med matten! Kurt och Inger Tanken med Mattestegen är att klassen...

9789127605749  

A Höst kurt rosenlund inger backström Natur och Kultur steg 1–4 Lycka till med matten! Kurt och Inger Tanken med Mattestegen är att klassen...