Page 1

AllaRätt! Alla rätt! är ett kompletterande material som ger eleverna möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna inom matematiken på ett strukturerat och roligt sätt. Med hjälp av Alla rätt! kan du säkerställa att alla elever tagit till sig och kan tillämpa baskunskaperna inom matematiken. Alla rätt! riktar sig till elever i årskurs 1-3 och består av totalt 5 elevböcker med tillhörande lärarmaterial. Böckerna följer en tydlig struktur som eleverna lätt kan följa.

Elsa Ranff Strömberg

Magnus Strömberg

Jag har under hela min yrkes­karriär arbetat med utbildning och utveckling av ledare och lever efter mottot ”Alla kan”. Jag drivs av att hjälpa varje barn och elev att utveckla sin fulla potential..

Jag har studerat industriell ekonomi på KTH med stort fokus på matematik. Jag har under de senaste 5 åren haft förmånen att utbilda både lärare och elever i såväl ­Sverige som i Indien.

ISBN 978-91-40-69188-0

9

789140 691880

ELSA RANFF STRÖMBERG

MAGNUS STRÖMBERG

AllaRätt! 3

MATEMATIK


ELEVBOKENS UPPBYGGNAD Elevboken är indelad i 14 veckor där varje vecka omfattar 2 lektioner samt ­övningar för 2 eller 3 dagar. Övningssidan är till för att befästa veckans moment och genomförs med fördel en kort stund varje dag. Veckorna är numrerade V1-V14 och med lektionsnummer L1 respektive L2. ( V10.L2 – Vecka 10 lektion 2 ). Övningssidorna är tredelade. Grön – dag 1, Gul – dag 2, Lila – dag 3.

VECKOPLANERING bok 3 för årskurs 2 VECKA 1 addition & subtraktion

VECKA 8

VECKA 2 < > dubbelt & hälften

VECKA 9 100-tal

VECKA 3 10-tal

VECKA 10 addition & subtraktion

VECKA 4 upp till 100

VECKA 11 multiplikation

VECKA 5 tiotalsövergång

VECKA 12 multiplikation

VECKA 6 algoritm

VECKA 13 multiplikation

VECKA 7 klockan

VECKA 14 utmaningar

längd

RÄKNA OCH RÄTTA EN SPALT I TAGET Eleverna räknar först den ena spalten. Sedan jämför eleverna sina svar parvis. När svaren inte överensstämmer räknar eleverna om uppgiften. När svaren överensstämmer är de troligen korrekta. Därefter räknar och rättar de den andra spalten. Eleverna noterar sina resultat och kan se sin utveckling.

BEDÖMNING Varje vecka avslutas med att eleven respektive läraren utvärderar hur veckan har gått genom att fylla i stjärnor längst ner på sidan. Detta ger eleven möjlighet att reflektera över sina framsteg och om det är något eleven behöver öva mer på.

RÄTTA SJÄLV Vid vissa uppgifter finns facit utskrivet. Stryk i facit efterhand som du rättar. Har du samma svar?


Räkna

4–2=

8–4=

3–2=

9–3=

14 – 2 =

18 – 4 =

13 – 2 =

19 – 3 =

6–3=

9–6=

7–4=

4–1=

16 – 3 =

19 – 6 =

17 – 4 =

14 – 1 =

Räkna ner från 41.

41

40

Räkna

6–4=

7–5=

5–2=

16 – 4 =

17 – 5 =

15 – 2 =

26 – 4 =

27 – 5 =

25 – 2 =

Det blir alltid 10.

2 + 8 =

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

Hur har veckan gått? Fyll i antal stjärnor du ger dig själv. ELEV

LÄRARE

7


DA

Hälften

20 =

+

16 =

+

18 =

+

DA

12 =

+

10 =

+

14 =

+

8

5

14

18

Fyll i talen som saknas.

4

Tal

7 12

Dubblor

8

Tal

9

6

6

4

20 20

1

Hälften

2

16 5

Vilka siffror slutar de jämna talen på?

Vilka siffror slutar de udda talen på?

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___

Hur har veckan gått? Fyll i antal stjärnor du ger dig själv. ELEV

12

LÄRARE

2

0

DA


DAG 1

Övning 2 Vilka tal är markerade på tallinjen?

50

60

70

Grannar

DAG 2

79

58

49

26

11

17

Storleksordna talen. Börja med det minsta talet.

< > eller =

13

15

36

25

31

29

< > eller =

27

43

45

30

28

28

22

31

31

46

49

78

79

31

31

23

13

30

20

15

15

69

71

62

DAG 3

45

85

32

76

Fyll i talen som saknas. Tal

4

8 18

Dubblor

Tal Hälften

10

16

10 3

7

7 4

12

20

18

6

10

2 14

2

4

8

13


V3. L2

10 – tal Subtraktion -4

50

-6

60

54

26

20

54 – 4 =

30

26 – 6 =

1

2

35 – 5 =

27 – 7 =

89 – 9 =

24 – 4 =

34 – 4 =

47 – 7 =

88 – 8 =

68 – 8 =

33 – 3 =

57 – 7 =

87 – 7 =

96 – 6 =

32 – 2 =

87 – 7 =

86 – 6 =

18 – 8 =

31 – 1 =

97 – 7 =

85 – 5 =

49 – 9 =

3

4

61 –

= 60

22 –

= 20

19 –

= 10

– 6 = 40

62 –

= 60

72 –

= 70

32 –

= 30

– 5 = 30

63 –

= 60

42 –

= 40

46 –

= 40

– 9 = 80

64 –

= 60

82 –

= 80

47 –

= 40

– 2 = 60

65 –

= 60

92 –

= 90

98 –

= 90

– 4 = 70

Storleksordna talen. Börja med det minsta talet.

44

16

55

66

33

22

16

79

31

81

60

30

10

70

50

80


Addition. +6

40

44

+4

50

26

20

44 + 6 =

30

26 + 4 =

1

2

65 + 5 =

27 + 3 =

63 + 7 =

24 + 6 =

66 + 4 =

47 + 3 =

48 + 2 =

68 + 2 =

67 + 3 =

57 + 3 =

56 + 4 =

96 + 4 =

68 + 2 =

87 + 3 =

79 + 1 =

18 + 2 =

69 + 1 =

37 + 3 =

42 + 8 =

41 + 9 =

3

4

61 +

= 70

44 +

= 50

+ 3 = 40

+ 6 = 50

21 +

= 30

45 +

= 50

+ 8 = 30

+ 5 = 90

51 +

= 60

46 +

= 50

+ 2 = 80

+ 9 = 50

71 +

= 80

47 +

= 50

+ 4 = 60

+ 2 = 20

11 +

= 20

48 +

= 50

+ 6 = 70

+ 4 = 100

Grannar

74

98

Hur har veckan gått? Fyll i antal stjärnor du ger dig själv. ELEV

LÄRARE

17


Räkna. Vilket svar hör till vilken ruta?

10

46

31

6 +7 =

7 +5 =

18 + 4 =

–2 =

+5 =

+8 =

+9 =

+4 =

+7 =

+5 =

–1 =

+4 =

+6 =

– 10 =

+5 =

Addera talen.

8

5

12

9

7

9

20

15

Storleksordna talen. Börja med det största talet.

18

16

12

15

19

82

28

35

45

94

63

71

85

54

36

Fortsätt mönstret.

25


DA

Räkna antalet geometriska figurer.

kvadrat

triangel

cirkel

rektangel

Räkna a 27 – 22

e 72 – 41

b 25 – 13

f

c

53 – 41

a

2 7 – 2 2

e

15 – 12

g 69 – 45

b

f

c

g

Fortsätt mönstret.

Hur har veckan gått? Fyll i antal stjärnor du ger dig själv. ELEV

52

LÄRARE

DA


AllaRätt! Alla rätt! är ett kompletterande material som ger eleverna möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna inom matematiken på ett strukturerat och roligt sätt. Med hjälp av Alla rätt! kan du säkerställa att alla elever tagit till sig och kan tillämpa baskunskaperna inom matematiken. Alla rätt! riktar sig till elever i årskurs 1-3 och består av totalt 5 elevböcker med tillhörande lärarmaterial. Böckerna följer en tydlig struktur som eleverna lätt kan följa.

Elsa Ranff Strömberg

Magnus Strömberg

Jag har under hela min yrkes­karriär arbetat med utbildning och utveckling av ledare och lever efter mottot ”Alla kan”. Jag drivs av att hjälpa varje barn och elev att utveckla sin fulla potential..

Jag har studerat industriell ekonomi på KTH med stort fokus på matematik. Jag har under de senaste 5 åren haft förmånen att utbilda både lärare och elever i såväl ­Sverige som i Indien.

ISBN 978-91-40-69188-0

9

789140 691880

ELSA RANFF STRÖMBERG

MAGNUS STRÖMBERG

AllaRätt! 3

MATEMATIK

Profile for Smakprov Media AB

9789140691880  

9789140691880  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded