Page 1

PÅ SPÅRET 3D är i första hand avsedd för studievana vuxna som läser sfi på D-nivå. Boken passar även för ungdomar på gymnasiets språkintroduktion.

På sPåret 3D

PÅ SPÅRET 3D är en allt-i-ett-bok och innehåller sju temakapitel samt minigrammatik. I varje kapitel ingår bland annat en följetong, Alex+Maria, faktatexter, ordkunskap, grammatik och uttal. Fokus i 3D: • Följetong och läsförståelse • Ord och språklära • elevaktivitet • Muntlig och skriftlig kommunikation

SPÅRET

3D

3D

PÅ SPÅRET är ett basläromedel för nybörjare i svenska (sfi och motsvarande). I På spåret-serien (2B, 2C, 3C, 3D) ligger fokus på långsam, cyklisk progression och mycket variation. återkommande inslag är bland annat studieteknik, kontrastiva övningar, ta reda på, samt sång och musik. Längst bak i basboken finns en elev-cd. till varje bok finns en lärarhandledning och en lärar-cd.

Best.nr 47-09133-1 Tryck.nr 47-09133-1

Karin Elffors

på spåret lärarhandledning

ISBN: 978-91-47-09134-8 © 2012 Karin Elffors och Liber AB Projektledning: Annsofie Thörnroth Redaktion: Annsofie Thörnroth Formgivning: Anna Lindsten och Lotta Rennéus Produktion: Anna Törnquist Göpel Första upplagan 1 Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 30 e-post: kundservice.liber@liber.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrätts­ lagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

1


Innehåll

Välkommen till På spåret!

.............................................

Kapitlens upplägg – kommentarer och förslag

......................................

s. 4 s. 5

Testa dig själv................................................................................................................ s. 6 Huvudtexten om Alex och Maria....................................................... s. 6 Ordkunskap....................................................................................................................... s. 6 A/B-övningar................................................................................................................... s. 7 Dialog. ......................................................................................................................................... s. 8 Grammatik.......................................................................................................................... s. 8 Uttal............................................................................................................................................... s. 8 Studieteknik..................................................................................................................... s. 9 Ord och uttryck........................................................................................................ s. 10 Hörövningar.................................................................................................................. s. 10 Ta reda på......................................................................................................................... s. 10 Om språk............................................................................................................................ s. 10 Att skriva........................................................................................................................... s. 10 Lika och olika sätt.............................................................................................. s. 11 Kultur och sång. ..................................................................................................... s. 11 Förhör varandra..................................................................................................... s. 11

Kapitel för kapitel – kommentarer, förslag och kopieringsunderlag s. 12 .................

Kapitel 1 Skola och lära ...............................................s. 13 Kommentarer och förslag till texter och övningar.................................................................................s. 14 Manus till hörövningar................................................................................ s. 16 Kopieringsunderlag – Extraövningar...................................s. 17 Kopieringsunderlag – Exempeltext – Berättande text................................................................................................ s. 23 Kopieringsunderlag – Test.................................................................... s. 24 Kapitel 2 Köpa och låna................................................... s. 28 Kommentarer och förslag till texter och övningar................................................................................ s. 29 Manus till hörövningar................................................................................s. 30 Kopieringsunderlag – Extraövningar.................................. s. 32 Kopieringsunderlag – Exempeltext – Formellt brev.........................................................................................................s. 36 Kopieringsunderlag – Test.................................................................... s. 37 Kapitel 3 Hälsa och känsla....................................... s. 40 Kommentarer och förslag till texter och övningar................................................................................ s. 41 Manus till hörövningar................................................................................s. 42 Kopieringsunderlag – Extraövningar.................................. s. 43 Kopieringsunderlag – Test .................................................................. s. 49

Kapitel 4 Arbete och ansökan.............................. s. 52 Kommentarer och förslag till texter och övningar................................................................................ s. 53 Manus till hörövningar................................................................................ s. 54 Kopieringsunderlag – Extraövningar.................................. s. 55 Kopieringsunderlag – Exempeltext – Berättande text + uppgift.............................................................. s. 59 Kopieringsunderlag – Test.................................................................... s. 62 Kapitel 5 Tro och traditioner. .................................. s. 65 Kommentarer och förslag till texter och övningar................................................................................ s. 66 Manus till hörövningar................................................................................ s. 67 Kopieringsunderlag – Extraövningar.................................. s. 69 Kopieringsunderlag – Exempeltext – Insändare...................................................................................................................s. 74 Kopieringsunderlag – Test.................................................................... s. 75 Kapitel 6 Resa och karta............................................... s. 79 Kommentarer och förslag till texter och övningar................................................................................s. 80 Manus till hörövningar................................................................................ s. 81 Kopieringsunderlag – Extraövningar.................................. s. 83 Kopieringsunderlag – Exempeltext – Blogg / dagbok.................................................................................................... s. 87 Kopieringsunderlag – Test.................................................................... s. 88 Kapitel 7 Kärlek och hopp.......................................... s. 92 Kommentarer och förslag till texter och övningar................................................................................ s. 93 Manus till hörövningar................................................................................s. 94 Kopieringsunderlag – Extraövningar.................................. s. 97 Kopieringsunderlag – Test................................................................ s. 101

Kopieringsunderlag – Mallar........ s. 104

Egen ord- och fraslista...................................... s. 105 Verbschema.......................................................s. 106

Diktamen

.........................................................................................

s. 110

Diktamen minimala par......................................................................... s. 110 Diktamen Vad säger de? Kapitel 4....................................... s. 110

Facit till basboken, kopierings­underlag och tester

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

.............................................................

s. 111

2


Välkommen till På spåret 3D! På spåret är ett basläromedel i svenska som andraspråk för vuxna med fokus på kommunikation och det man behöver för att klara sig i vardagen. På spåret är ett läromedel som är nyfiket på eleven och elevens tankar, bakgrund och åsikter. Texter, dialoger och uppgifter leder snabbt fram till kommunikationsövningar. På spåret-serien bygger på konkreta, vardagsnära teman, men innehåller också inslag av drömmar och mål. Gemensamt för basböckerna är bland annat inslagen av studieteknik, ”ta reda på” och kortfakta om kända svenska artister eller författare. Varje kapitel består av ett tema. Orden, fraserna, dialogerna, texterna och musiken är nära knutna till temat. Längst bak i boken finns en elev-cd med hörövningar. I serien På spåret ingår: På spåret 2B, lärarhandledning och lärar-cd. På spåret 2C, lärarhandledning och lärar-cd. På spåret 3C, lärarhandledning och lärar-cd. På spåret 3D, lärarhandledning och lärar-cd.

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

3


Lärarhandledning I den här lärarhandledningen hittar du pedagogiska tips samt mängder av extraövningar att kopiera, allt från repetitionsuppgifter, blanketter, verb­ schema till rollspel och skrivövningar. Dessutom finns det ett test till varje kapitel. Tanken är inte att alla ska göra allt men ett stort urval av övningar gör det lättare att individualisera. Det som är speciellt med På spåret 3D är den cykliska progressionen och de varierade övningarna. Deltagarna får många tillfällen att öva på nya ord och verbformer i olika typer av övningar. Samma ord återkommer i olika sammanhang, i olika texter och övningar i boken. En stor del av övningarna är avsedda att göras i par eller grupp, detta med avsikten att låta tal och skrift komplettera och förstärka varandra för att på så vis befästa det som tidigare lärts in. På spåret 3D är tematiskt upplagd och i varje kapitel finns det texter, övningar, avsnitt om uttal och hörförståelseövningar som rör det aktuella temat. Ett återkommande avsnitt i varje kapitel heter Om språk och här behandlas till exempel talspråk, ordbildning och förkortningar. Deltagarna får också bekanta sig med olika genrer för att få insikter i hur man anpassar sitt språk efter typ av text. Därför finns det också många exempel på olika typer av texter i På spåret 3D, från dikt till blogg. Sist i boken finns en minigrammatik. Den gör inga anspråk på att vara heltäckande. I första hand tar den upp sådana grammatiska moment som flertalet inlärare brukar ha svårt för. Min förhoppning är att denna lärarhandledning ska underlätta ditt arbete i vardagen. Här finns massvis att kopiera så då får du mer tid till allt det där andra som en lärare måste hinna. Karin Elffors

CD

Lärar-cd Lärar-cd:n (ISBN 978-91-47-90983-4) innehåller fler ljudspår än elev-cd:n. På lärar-cd:n finns samtliga hörövningar, samt all musik.

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

4


kapitel 1  skola och lära

kopieringsunderlag – extraövningar

Ordfläta

1:2

Repetera orden från kapitel 1. 1

s

2

k

3

o 4

l

5

ä m

6

n

7 8

e

1. Om du inte kan svara på en fråga på ett test och läser svaret någon annanstans. 2. Ett arbetspass i skolan när man studerar ett ämne. 3. Att stanna hemma. 4. En grupp med elever som går i skolan tillsammans. 5. Motsatsen till frånvaro. 6. Här står dina tider, vilket ämne du har och vilken sal du ska vara i. 7. En period, cirka 4 månader, som man går i skolan. 8. Information om hur duktig (eller inte duktig) du är i ett ämne.

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

18


kapitel 1  skola och lära

kopieringsunderlag – extraövningar

Clozetest

1:3

Skriv ett ord som passar i varje lucka. Ibland kan fler än ett ord passa. Välj då ett av dem.

Min vän Jag har en barndomsvän som heter Lina. Vi gick i skolan tillsammans. Trots att vi var klasskamrater var hon ett år yngre än jag. Anledningen till det, var att hon bodde i England när hon var liten. Där började hon i skolan när hon var fyra år. Sedan flyttade hennes familj tillbaka ______________ Sverige. Då var hon bara sju ______________ och kunde redan läsa och skriva. ______________ Sverige började barnen då i skolan samma ______________ som de fyllde sju år. Men ______________ föräldrar tyckte att hon var mogen ______________ börja i andra klass. Så när ______________ började i tvåan var hon ett ______________ yngre än sina klasskamrater.

Jag gick ______________ en liten skola som hette Östra ______________ De flesta av mina klasskamrater bodde ______________ i samma kvarter som jag så ______________ skol-­ dagen var slut hade jag ingen ______________ leka med. En dag när jag ______________ i tvåan kom det en ny ______________ till vår klass. Det var Lina. ______________ bodde i samma hus som jag. ______________ ringde på hennes dörr och ______________ om vi kunde leka. Det ville ______________ gärna. Vi lekte varje dag efter ______________ och hade alltid roligt tillsammans. Jag ______________ aldrig på att hon var yngre. Det är fyrtio år sedan nu och vi är fortfarande vänner.

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

19


kapitel 1  skola och lära

kopieringsunderlag – extraövningar

Ansökan till komvux

1:4

Ansökan avser termin (OBS en termin/ansökan):

Hösttermin ___ år _______  Vårtermin ___ X år _______   2013 Eller datum ______________________ Skolans anteckningar: Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Folkbokföringskommun (om annan än ovan)

Telefon, hem (även riktnummer)

Telefon mobil

Telefon, arbete (även riktnummer)

Hassan Aslan

790616 – 3116

Bankgatan 14 b

222 55 Lund

070 - 672 18 68

046 – 30 09 16

E-post

hassan@hotmail.com Om du har någon typ av funktionshinder som medför att du behöver hjälpmedel eller dylikt så skriv det här eller kontakta oss gärna. Detta ger oss en möjlighet att på bästa sätt hjälpa dig att anpassa dina studier.

Kurs

Nivå

Poäng

Dag

Kväll

Svenska som andraspråk

Grund 140

X

Matematik

Grund 120

X

Alla kurser finns ej i samtliga kommuner. Se kurskatalogen.

* Gäller ej alla kurser.

Flex

Jag avser att studera: Heltid: __  X Deltid: __ Studiefinansiering *

Jag har sökt/ska söka något av följande studiestöd: __ Studiemedel __ Jag tänker söka studiebidrag X Annat ___________________________________________

* Komvuxrutinen Det innebär att din studiesammanställning automatiskt skickas från Komvux via ADB-media till CSN. Ange därför till vänster om du tänker söka studiemedel.

Tidigare avslutad utbildning

Nuvarande sysselsättning

__ Sfi D X Övrigt: ____________________________________________ __ Folkskola

__ X Fast anställning

__ Grund/enhetsskola

__ Tillfälligt arbete

__ Gymnasieutbildning, högst 2 år

__ Arbetslös/arbetssökande

__ Gymnasieutbildning, längre än 2 år

__ Studerar, ange: __________________________________

__ Högskoleutbildning, ange: __________________________

__ Annat, ange : ____________________________________

Ort och datum

Lund 2012-10-15 Namnteckning

Hassan Aslan

Namnförtydligande Hassan Aslan

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

20


kapitel 3  Hälsa och känsla

kopieringsunderlag – extraövningar

Ordkunskap

3:1

Repetera orden från texten Alex mår dåligt. Sätt in rätt ord i meningarna. Alla ord ska inte användas. gav upp kontakta anstränga

irriterad hellre gissade

lovat låtit gå med på låtsades slapp

påstår synd om

  1. Ivan hade lagat maten så han _____________________ diska.   2. Det finns mer att titta på i Stockholm så jag vill _____________________ åka dit.   3. Jag _____________________ att hon var 16 år men det var fel för hon var bara 14 år.   4. Ana _____________________ att Ivan ska flytta men det ska han inte alls.   5. Vi försökte många gånger men det gick inte så vi _____________________ till sist.   6. Max tyckte att tröjan var jätteful men han _____________________ att han tyckte

om den.

  7. Det var _____________________ Lina som var sjuk och inte kunde gå på festen.   8. Derek har _____________________ att hjälpa mig så det går nog bra.   9. Jag ska göra mitt bästa och _____________________ mig så mycket jag kan. 10. När han tjatar och tjatar blir jag så _____________________ .

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

43


kapitel 3  Hälsa och känsla

kopieringsunderlag – extraövningar

Ordfläta

3:2

Repetera orden från kapitel 3.

m

1 2

o

3

t 4

i o

5

n

6 7

e

8

r 9

a

1. Finns det mycket av i frukt och grönsaker. 2. Slang för att må illa = må … 3. Frukt och grönsaker är … mat. 4. Inte trött. 5. En sjuksköterska som hjälper gravida kvinnor. 6. Plats som man kan gå till när man är sjuk. 7. Mat ger oss … så att vi orkar. 8. Med den hör du. 9. Spruta så att man inte ska få en sjukdom.

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

44


kapitel 3  Hälsa och känsla

kopieringsunderlag – extraövningar

Clozetest

3:3

Skriv ett ord som passar i varje lucka. Ibland kan mer än ett ord passa. Välj då ett av dem.

Alice får en idé Alice gillar inte att städa. Det gör inte hennes föräldrar eller storasyster heller. Ingen i familjen tycker om att städa. Därför har Alice föräldrar bestämt att alla måste hjälpas åt att städa. Ingen får alltså slippa att städa. Hemma hos Alice brukar man städa ______________ lördagar. Varje lördag tjatar Alice föräldrar ______________ henne att hon ska städa. Alice ______________ synd om sig själv och säger ______________ ingen annan i hennes klass måste ______________ så mycket som hon. Men hennes … bryr sig inte om vad hon ______________ De blir bara irriterade och tjatar ______________ mer och Alice tycker ännu mer ______________ om sig själv. En lördag morgon ______________ Alice en idé. Om hon är ______________ så slipper hon att städa. ______________ frukosten säger Alice att hon har ont ______________ magen och mår illa. Hennes föräldrar ______________ oroliga och säger att hon ska ______________ sig och vila. Alice går in ______________ sitt rum. Det är ganska tråkigt ______________ ligga på sängen utan att ha ______________ att göra. Hon skulle hellre spela dataspel men det vågar hon inte. ______________ hon ligger på sängen hör hon ______________ det ringer på dörren. Det är morfar ______________ vill åka och bada med ______________ och hennes storasyster. Alice säger att ______________ mår lite bättre nu. Hennes storasyster retar henne men det bryr sig inte Alice om. När morfar vill bjuda på glass säger Alice att hon mår mycket bättre.

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

45


kapitel 4 arbete och ansökan

kopieringsunderlag – extraövningar

A/B-övning – Öva ord och verbformer

4:4

A -frågor. Ställ de här frågorna till B. Svara sedan på B:s frågor.   1. Har du gjort bort dig någon gång? Berätta!   2. Säg något som är olagligt att göra i trafiken.   3. Säg en anledning till att man hoppar av en utbildning.   4. Hur många jobb har du sökt i år?   5. Skrek du mycket när du var barn?   6. Vad får man inte göra när man är omyndig?   7. Vad händer om man låter bli att dricka?   8. Berätta om en gång när du blev förvånad.   9. Hur tror du att det känns att få sparken? 10. Förstod du svenska innan du kom till Sverige?

A/B-övning – Öva ord och verbformer

4:4

B- frågor. Svara på A:s frågor. Ställ sedan de här frågorna till A.   1. Vilka kläder tycker du ser fåniga ut på en baby?   2. Skvallrar kvinnor mer än män?   3. Hur många kollegor har din lärare?   4. Vad har du sagt till din lärare idag?   5. Vad gör du när du är på stan och får syn på någon som du inte vill hälsa på?   6. Hur gammal var du när du insåg att alla människor inte talade ditt hemspråk?   7. Vilka meriter är bra att ha när man söker jobb på ett sjukhus?   8. Hur många snygga killar har du sett idag?   9. Vilka krav kan man ha på en femåring? 10. När blev du senast erbjuden att börja på en kurs?

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

58


kapitel 4 arbete och ansökan

kopieringsunderlag – extraövningar

Tre platsannonser

4:5

Läs igenom annonserna och svara sedan på frågorna. Annons A Personal till Marinelle Restaurang Vi söker erfaren serveringspersonal med kunskaper om det franska köket. Utbildning: Restaurangskola Erfarenhet: Minst 3 års erfarenhet inom branschen Personliga egenskaper: serviceinriktad och stresstålig Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidare, provanställning 6 månader, tillträde 15/4 2012, heltid, schemalagd arbetstid Lön: Fast lön enl överenskommelse Ansökan: Sista ansökningsdag 2012-03-01 Vi tar emot ansökan via e-post, mari@mat.se

Annons C

Busschaufför S Nilsson Buss & Lastmaskin AB, Jokkmokk 1 plats Vi söker en reparationskunnig busschaufför. Körkort: BE, CE, DE Varaktighet/Arbetstid: Visstidsanställning, 3–6 månader, heltid, vikariat med möjlighet till fast anställning Tillträde: snarast Ansökan: via e-post a.nilssonbuss@net.se Kontaktperson: Nils Körson 076 99 77 02

Annons B Hotell Sussa Sovstad  1 plats Hotell Sussa söker en NATTPORTIER. Du arbetar 7 nätter och är ledig 7 nätter. I arbetet ingår alla förekommande receptionsuppgifter samt städning och en del administrativa uppgifter. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Du behöver vara noggrann, pålitlig och tycka om att ge service. Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidare. Tjänsten är på 75%, arbetstid 22.45 – 07.00 Tillträde: omgående Lön: Enligt avtal Ansökan: Vi tar emot ansökan via e-post, jonna.nord@hsussa.se

Uppgifter Vilken annons handlar det om? Ibland kan det vara mer än en annons.   1. Om du vill söka jobbet, måste du skicka din ansökan via e-post. ________   2. Du får fast anställning direkt.

________

  3. Du ska kunna börja din anställning genast.

________

  4. Du får arbeta på prov i ett halvår innan du kan få fast jobb.

________

  5. Du måste ha erfarenhet av liknande jobb.

________

  6. Tjänsten är på heltid.

________

  7. Du kan komma överens med arbetsgivaren om lönen.

________

  8. Du behöver ingen speciell utbildning för att klara jobbet.

________

  9. Det är viktigt att du är intresserad av service.

________

10. Du måste vara beredd på att jobbet är stressigt.

________

Lärarhandledning till På spåret 3D © 2012 Författarna och Liber AB

Får kopieras

59

9789147091348  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you