Page 2

Innehåll KOM IGÅNG

6

Lär känna högskoleprovet Bokens metoder Plugga effektivt

6 8 11

KVANT

14

XYZ – Matematisk problemlösning 14 Överslagsräkning 16 Hitta närmevärde 18 Testa svarsalternativen 20 Rita en bild 22 Sammanfattning 25 Övningar 26 KVA – Vad är störst? 28 Konsten att jämföra 30 En given kvantitet 34 Två givna kvantiteter 36 Sammanfattning 38 Övningar 39 NOG – Har jag så att det räcker? 42 En effektiv metod 44 Rita en skiss 48 Ekvationer 52 Sammanfattning 58 Övningar 59 DTK – Diagram, tabeller och kartor 62 En effektiv metod 64 Diagram 66 Tabeller 69 Kartor 72 Sammanfattning 74 Övningar 75

Profile for Smakprov Media AB

9789127451940  

9789127451940  

Profile for smakprov