Page 14

MEK  F örstå sammanhanget Det tredje delprovet på verbala delen är MEK, meningskomplettering. MEK består av korta texter där det saknas ett, två eller tre ord eller uttryck. Din uppgift är att välja det av de fyra svarsalternativen som bäst passar in i luckan eller luckorna. Antal uppgifter: 2 × 10 Rekommenderad tid: 2 × 8 min Testar: Förståelse av ord och begrepp i sitt sammanhang.

Exempeluppgift Under våren var det få turister i Stockholm, varför det var ovanligt dålig ____ inom turistnäringen den perioden. Under sommaren däremot var turismen tillbaka på sina ____ nivåer. A B C D

omsättning – normala ekonomi – höga budget – starka försäljning – låga

Lösning 1. Testa de olika svarsalternativen i första luckan. Alternativ A, omsättning, är synonymt med den totala försäljningen. Det låter rimligt att få turister gör att mindre pengar omsätts i turistnäringen. Låt därför alternativ A vara kvar. Alternativ B, ekonomi, skulle passa i sammanhanget, men det är inte korrekt att säga dålig ekonomi. Mer typiskt hade varit svag ekonomi. Stryk därför alternativ B.

118   MEK   – Förstå sammanhanget

Profile for Smakprov Media AB

9789127451940  

9789127451940  

Profile for smakprov