Page 1

Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Det brinner!


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk formgivning och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Mimmi Tollerup-Grkovic

BokDax – Det brinner! isbn 978-91-622-7923-3 © 2007 Anna Jansson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Svensk utgåva enligt Bengt Nordin Agency Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Elanders Berlings Malmö 2007


Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic

Det brinner!

BONNIER UTBILDNING


Efter skolan går Alex hem till farmor. Alex farmor bor i ett litet vitt hus. Hon är mycket glömsk. – Vill du ha saft, Enrico? brukar hon fråga. – Jag heter inte Enrico. Pappa heter Enrico, säger Alex då.

4


Farmor är så glömsk. En gång stoppade hon tvätt i kylskåpet. Och en gång hällde hon mjölk i brevlådan. Det kan bli väldigt tokigt. 5


8


Det går långsamt för farmor. Alex hjälper till allt vad han orkar. Det går inte att andas. Röken är svart. Alex ser inte dörren. Han känner med händerna. Där är handtaget. 9


På kvällen kan Alex inte sova. Han tänker på farmor. Hon hade lagt en tidning på en platta på spisen. Det var därför det hade börjat brinna. – Det du gjorde var mycket farligt, sa pappa. – Om jag inte kommit hade hon varit död. Alex ser sin pappa i ögonen. Men nu är allt bra igen.

12


– Inte riktigt bra. Pappa ser bekymrad ut. Vi vet vem som tände på skolan. – Vem då? Alex stirrar på sin pappa. – Vi ville tro att det var en vuxen. Men det var det inte. – Vem var det då?

– Det var en kille som kallas Ubbe och nu får hans föräldrar betala. Det kostar en halv miljon kronor. Pappa ser allvarligt på Alex. Alex vet mycket väl vem Ubbe är. Han går i fyran och brukar reta barnen i ettan och tvåan. – Jag ska bränna ner plugget, brukar han säga för att vara tuff. Och nu har han försökt. 13


Matsalen har brunnit. Det finns en bild i tidningen. Alex läser rubriken: Stor brand i natt. Skola i lågor. – Såg ni någon främmande person? frågar polisen. – Nej, säger alla barnen. Ingen har sett något ovanligt. I serien om Mia och Alex finns följande titlar: Miapaket 1

Miapaket 2

Ingen att vara med

Kojan

Monster finns!

Mia frågar chans

Modigt Mia!

Det brinner!

Ditt och mitt

En varulv

ISBN 978-91-622-7923-3

(7923-3)

www.bonnierutbildning.se

9789162279233  

Det brinner!Detbrinner! Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveaväg...

9789162279233  

Det brinner!Detbrinner! Med bilder av Mimmi Tollerup-Grkovic Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveaväg...