Page 1

SVENSKA

Prima svenska 1 Basbok har vi fyllt med innehållsrika, elevnära texter och kreativa uppgifter för att lärare och elever ska kunna skapa en meningsfull svenskundervisning tillsammans. Prima svenska 1 innehåller tre teman som uppmuntrar till eftertanke och diskussion: • Gott och ont • Stor och liten • Hemma och borta

SVENSKA 1

Prima svenska är en läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Paketet innehåller en välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation, samt en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer. Materialet ger dig och dina elever en trygg grund i svenska, självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

SVENSKA

”Vi får inte en bo k, vi får inte ett material, vi får in te en läroplan. Så passivt är inget av det som sker i skolan. Vi bygger upp en bok, vi omvandlar ett m aterial och vi bygger läroplan. Det ska vi göra!” Anne-Marie Körli ng

1

Ur förordet till Pr ima svenska Lära rwebb

Författare till Prima svenska 1 är Richard Hultén. Han arbetar som lärare på Sjöängsskolan i Älvsjö och har över 20 års erfarenhet av undervisning på lågstadiet. Dessutom har han under många år skrivit läro­medel i bland annat svenska.

ISBN 978-91-40-68518-6

9

789140 685186

Richard Hultén Magdalena W Lavebratt


1

SVENSKA Författare till Prima svenska är Richard Hultén. Han arbetar som lärare på Sjöängsskolan i Älvsjö och har över 20 års erfarenhet av undervisning och barns lärande. För värdefulla synpunkter vid utvecklingen av detta material tackar vi Eva Håkansson, Häckebergaskolan i Genarp och Jennie Karlsson, Stenkulaskolan i Malmö.


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Prima svenska 1 Basbok © 2013 Richard Hultén och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Mirja Johannesson Illustratör Magdalena Wennberg Lavebratt Formgivning Helena Alvesalo Första upplagan, fjärde tryckningen ISBN 978-91-40-68518-6 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk om skolkopieringsavtal finns mellan skolhuvudmannen och Bonus Copyright Access. För information om skolkopieringsavtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Prepress WikingTryck AB, Malmö 2017 Tryck & bind Livonia Print, Lettland 2017


INNEHÅLL

Välkommen����������������������� 4 Mål för ettan��������������������� 5

Inledning��������������������������� 6 • Lyssna och samtala • Kombinera text och bild • Läsa berättande texter tillsammans • Sambandet ljud – bokstav • Läsa ordbilder

Stor och liten������������������ 56 • Lyssna och samtala • Vad är en faktatext? • Läsa beskrivande text – Lässtrategier • Skriva beskrivande text – Skrivstrategier • Handstil • Textbearbetning och respons

Sammanfattning och bedömning���������������������� 84

Sammanfattning och bedömning���������������������� 26 Hemma och borta� ���������� 86 Gott och ont������������������� 27 • • • • • • •

Lyssna och samtala Vad är en saga? Läsa berättande text – Lässtrategier Skriva berättande text (saga) – Skrivstrategier Språkets struktur Kombinera text och bild Textbearbetning och respons

Sammanfattning och bedömning���������������������� 54

• Lyssna och samtala • Muntligt berättande • Läsa berättande text – Lässtrategier • Skriva berättande text (saga) – Skrivstrategier • Läsa beskrivande text – Lässtrategier • Skriva beskrivande text – Skrivstrategier • Textbearbetning och respons

Sammanfattning och bedömning�������������������� 118

Kopieringsunderlag för bokstavsarbetet finns i lärarmaterialet.


Hej! Jag hoppas att ditt första år i skolan blir roligt och att du får känna glädjen i att upptäcka hur bokstäver, ord, meningar och texter får liv och börjar betyda något. I Prima svenska kommer du att på olika sätt få visa vad du lärt dig, så att din lärare kan hjälpa dig att lära mer. Tänk, vad mycket spännande läsning, tänkande och skrivande du har framför dig! Lycka till!

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Richard (lärare och författare)

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hälsningar


MÅL

VAD SKA DU LÄRA DIG I ETTAN? Läsa • hur alla bokstäver låter • läsa ord, meningar och längre texter • läsa med flyt • visa att du förstår vad du läst

Skriva • skriva alla bokstäver i alfabetet på rätt sätt • skriva ord och meningar • använda stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden • skriva en berättelse med tydlig handling • skriva en faktatext Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• rita och använda bilder till dina texter så att de blir tydligare • använda en checklista för att göra dina texter bättre

Samtala och berätta • berätta för andra, till exempel en saga • berätta om det du läst eller varit med om • samtala om olika texter och berätta vad du tänker • lyssna på en kompis i klassen och säga vad du tycker • hjälpa en kompis med en text som hon eller han skrivit • ställa frågor om det du undrar över

5

nellE

X

niboR


6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

KOMBINERA TEXT OCH BILD

DATUM

Rita ditt självporträtt. Namn:Klass:Vad är du bra på? Rita och skriv.


LÄSA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Hej! Jag heter My. I den här boken får du läsa om mig och min storebror. Min klass och min lärare Moa ska du också få läsa om, och så ska du få lära dig olika saker. Min storebror Jon brukar säga: – Du måste träna mycket, My. Då kan du lära dig vad som helst.

My Robin

När jag lärde mig cykla tränade jag och sen kunde jag. Nu vill jag träna på att läsa. När jag lärt mig ska jag läsa en bok om drakar niboR X nellEdrakar! som jag har hemma. Jag älskar Hejdå från My

yM

derdliM

selrahC

abliD

raksO

My

Charles X Ellen X

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ellen

anaJ

Tore

Robin

Ellen

RobinRobin X Robin

Ali Oskar Oskar Oskar

Ellen EllenEllen X X

Mildred My My My Mildred Mildred

Oskar

My

Nibar

Ali Lilly Lilly

Lilly My ildred My My Hampus Mildred AtosaJana Jana Hampus Atosa

LillyAli Lilly Lilly Ali

Jana Atosa Atosa Jana Jana

Lilly

Max

Max

X Mildred

My

Dilba

Charles

Ali

Lilly

Ali

Atosa

Hampus

Ali

Lilly

Nibar

Dilba

Charles

Max

Ali

Lilly

Hampus

JonAtosa

Moa

Jana

X

Ellen

Mildred

My

Dilba

Charles

Ali Atosa

Mildred Lilly Jana

Ellen

Dilba

Nibar

My

Oskar Hampus

Robin

Mildred

supmaH

Max

Robin X Ellen Charles Dilba Dilba Nibar Nibar Charles DilbaCharles Nibar Robin X Ellen X Ellen Ellen Max Oskar Mildred My Oskar Mildred My Lilly Max Lilly MaxMax Ali Ali Ali Lilly Hampus OskarOskarMildred Mildred My My Dilba Charles Nibar Hampus Jana JanaJana Dilba Charles Hampus Nibar Atosa Atosa Hampus Atosa Charles Charles Nibar NibarDilba Dilba

Jana Charles Charles Dilba Charles Dilba

asotA

xaM Oskar

Nibar

RobinRobin X

Ellen Ellen Max Max Ali

ilA

Ellen

rabiN Robin

ylliL

Oskar

X

Charles

Max

Atosa

Jana

Jana

Lilly

Hampus Jana Atosa Hampus Jana Atosa

7


– Kom, My.

– Vänta, Jon.

– Kom nu, My.

– Jag såg en drake!

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 EN DRAKE


– My, det finns inga drakar, säger Jon. – Men jag såg en, säger My. Den var grön med taggar. – Ja, ja. Det var en drake. Kom nu, My, säger Jon. Man får inte komma sent första dagen. Läs tillsammans. Typiskt att få syn på en drake just nu, när vi har bråttom, tänker My. Första dagen får man inte komma sent. Det är ovanligt att man ser drakar, tänker hon. När man äntligen ser en vill man ta

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

en ordentlig titt, studera den liksom. Jon är snäll men han har lite för bråttom när man ser drakar, tycker My. My funderar på hur det var när Jon började ettan. Han såg nog inte någon drake på vägen dit. Han kom säkert i god tid, med rena byxor. My tittar ner på sina egna byxor. De har fått gräsfläckar. Undrar hur de kom dit? tänker My och skyndar sig. Man får inte komma sent, inte första dagen. Hur tror du Jon och My är som personer? Vilka egenskaper verkar de ha? Hur tror du My känner sig när hon är på väg till skolan? Hur tror du My fick sina gräsfläckar?

9


Skriv till din bild.10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Rita vad My såg på väg till skolan.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMBAND LJUD – BOKSTAV

DATUM

Ringa in alla bokstäver du kan.

Kopieringsunderlag för bokstavsarbetet finns i lärarmaterialet.

11

Robin

Oskar

X

Ellen


SAMBAND LJUD – BOKSTAV

DATUM

My börjar på bokstaven Mm . Vilken bokstav börjar ditt namn på? Ringa in din bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

A B C D E F G H I J K L M N O


KOMBINERA TEXT OCH BILD

DATUM

Här är My.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

nellE

X

niboR

Robin

Skriv namnen.

yM

derdliM

raksO Oskar

selrahC

abliD

rabiN Nibar

ylliL anaJ

Här är ilA asotA

xaM

Max

supmaH Hampus

Här är Moa. X

Ellen

Mildred

My

Dilba

Charles

Ali

Lilly

Atosa

Här är Jon. Robin Oskar

.

Jana

.

Här är 

.

Ellen

Mildred

My

Nibar

Dilba

Charles

Max

Ali

Lilly

Hampus

Här är 

X

Atosa

Jana

13


2 FEL, FEL, FEL

Cc

Dd Hh

Ee

Ff

Gg Kk

Ll

Ii

Jj Nn

Oo

Pp

Rr

Tt

Qq

Ss

Vv

Xx

Yy

Uu

Åå

Ää

Öö

Mm

Zz

VÄLKOMMEN!

Moa

– Hej, säger Moa. – Hej, säger My. Jag är sen. – Här är din stol, säger Moa. Moa ler.

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Bb

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Aa


Man får inte komma sent första dagen, tänker My. Jon sa det. Man måste skynda sig första dagen. Alla tittar på My. Men Moa ser glad ut. Läs tillsammans. Hade jag inte sett draken hade det aldrig hänt, tänker My. Hon fattar inte att hon kommer för sent första dagen. Första dagen! – Det har du efter pappa, brukar mamma säga. Han kan aldrig passa tider. My, du måste lära

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

dig att skynda på, säger hon. Det här blir fel, fel, fel, tänker My. Undrar om jag ska berätta för Moa om draken, tänker hon. Nej, det ska hon inte! Det blir också fel, fel, fel. Fast det är ju drakens fel, tänker My och tittar på sina klasskamrater. De ser väldigt allvarliga ut. Nu är det allvar, tänker My.

Varför tror My att det kan bli fel att berätta om draken? Har du varit med om när något känns fel? Kan du komma på en person i en bok som det blir fel för?

15


16

Här är My. Här är Moa.

Här är Jon.

Här är en drake.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

KOMBINERA TEXT OCH BILD

DATUM

Rita till meningarna.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

KOMBINERA TEXT OCH BILD

DATUM

Rita till meningarna.

My är glad. My är ledsen.

My är arg. My ser en drake.

Vad gör dig glad?Vad gör dig ledsen?17


2. Problem

Draken jagade alla i byn.

18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Rita och skriv sagan. 1. Början

Det var en gång en drake.

Draken var arg.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

3. Lösning4. SlutBerätta din saga.

Jag berättade för 

19


– En drake? säger Moa.

– Ja, en grön, svarar My.

– Vad kul! säger Moa.

20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3 MY HAR FEL


Moa ser glad och nyfiken ut. – Det är inte vanligt med drakar, säger Moa. – Det var därför jag kom sent, svarar My. – Jag gillar drakar! säger Moa. Läs tillsammans. Det blev bra, tänker My. Det blev inte fel. Tänk att min lärare gillar drakar. Kanske är hon en drakexpert? Hur ofta händer det att läraren är drakexpert? Kanske en gång på miljonen. Moa berättar att klassen ska jobba med drakar och andra varelser. Det kallas för sagotema, säger hon.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Tänk att det blev rätt fast det blev fel, tänker My.

Varför blev det rätt för My? Vad var det som hände? Vad betyder ”En gång på miljonen”?

21


Skriv hela alfabetet med gemener.

22

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

TYDLIG HANDSTIL

DATUM

Skriv hela alfabetet med versaler.


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Rita, skriv och berätta om din första dag i skolan. 1. Rita.

2. Skriv.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

  3. Berätta. Jag berättade för ___________________ Hur tror du My kände sig första skoldagen?

 23


– Vi ska ha tema, säger Moa.

Det ska handla om sagor.

Sagotema!

– Kul, säger My.

24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

4 TEMA GOTT OCH ONT


– Jag ska skriva en saga om en drake, säger My. – Jag ska skriva om en alv, svarar Nibar. Drakar är onda, men alver är goda. – Drakar kan vara goda, säger My. Läs tillsammans. Mys klass ska jobba med drakar och andra varelser. Nu ska det bli sagotema i skolan. Barnen ska få läsa, skriva och rita sagor. De ska också sjunga om sagor och pyssla en drake, berättar Moa.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Moa är Mys lärare. Hon är snäll, lite sträng och så är hon expert på drakar. – Temat heter GOTT OCH ONT, berättar Moa. Drakar kan nog vara både goda och onda, funderar My. Undrar vilka andra varelser vi ska lära oss om, tänker hon. Nibar sitter bredvid My. Han är också snäll. Fast han gillar nog alver mer än drakar, tänker My.

Kan man vara både ond och god? Vad betyder orden? Hur kan man märka av det onda och det goda? Vilka sagovarelser känner du till och hur vet du att de är sagovarelser?

25


BEDÖMNING

DATUM

Vad kan du nu?

osäker på väg säker

Jag kan säga hela alfabetet.

Jag kan skriva mitt namn.

Jag kan skriva stora bokstäver.

Jag kan skriva små bokstäver.

Jag kan läsa.

Jag kan berätta något för klassen.

Mitt nästa steg:

 Kommentarer från min lärare:

 

26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
GOTT OCH ONT När kapitlet är klart ska du

MÅL

• veta vad som är typiskt för en saga • kunna berätta en saga • kunna skriva en enkel saga med tydlig handling • kunna använda bilder till din text • kunna samtala och tänka om texter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• veta något om hur man gör en

text bättre

nellE

X

yM

derdliM

selrahC

abliD

niboR raksO

rabiN

27


LYSSNA OCH SAMTALA

Gott och ont My undrar saker och ställer hela tiden frågor om allt möjligt: – Varför är drakarna i sagor alltid onda? – Varför är älvorna alltid snälla? – Varför handlar sagorna så ofta om ont och gott? Just nu funderar hon mycket på det. Ibland känner hon sig god som en älva. Ibland blir hon arg som en drake och vill spruta eld. Det känns spännande att tänka tvärtom. My funderar på en drake som är snäll. En snäll och god drake som hjälper till att grilla korv med sin eld. Kanske kan drakar vara både snälla och dumma på

28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Titta på bilden tillsammans. Vilka sagoväsen hittar du? Hittar du några som är goda? Hittar du några som är onda? Kanske hittar du någon som är både ond och god samtidigt?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

samma gång, precis som jag, tänker My.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

DET VAR EN GÅNG …

29


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

En saga börjar ofta med orden:

Det var en gång … Sagan brukar sluta lyckligt.

Sago-ord ond god förtrollad osynlig

Skriv egna sago-ord.

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Sago-figurer drake alv häxa groda

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Sago-föremål svärd magiska ringar trollspön


BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Den förtrollade grodan Det var en gång en groda. Grodan hade tråkigt. Då kom en häxa. Hon hade bråttom och förvandlade grodan till en snabb häst. Häxan red iväg på hästen. Grodan tyckte om att vara häst och levde lycklig i alla sina dagar.

En saga ska ha: 1. en början Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2. ett problem 3. en lösning på problemet 4. ett slut Rita sagan om grodan i rutorna.

1. Början

2. Problem

3. Lösning

4. Slut

31


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

32

ja

nej

kanske

en älva

ja

nej

kanske

en enhörning

ja

nej

kanske

ett troll

ja

nej

kanske

en häxa

ja

nej

kanske

en människa

ja

nej

kanske

en trollkarl

ja

nej

kanske

en alv

ja

nej

kanske

en fe

ja

nej

kanske

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

en drake

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vem vill du träffa?


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Välj en sagofigur: Varför vill du träffa den figuren? Berätta.

  

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Rita en bild till din text.

Berätta för en kompis. Jag berättade för: 

33


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Rita en saga om din figur.

1. Början

2. Problem

3. Lösning

4. Slut

Berätta sagan för en kompis.

   34

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv din saga.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Jag berättade för: 


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Skriv en början på tre olika sätt. Titta på sidan 29.

1. Det var en gång en …

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2. En gång för länge sedan …

3. För länge sedan, på sagornas tid, då …Jämför din text med en kompis. Jag jämförde med: 

35


5 SAGAN OM GRODAN

Grodan var förtrollad av en häxa. Varje dag satt grodan på en stor sten. Han hade tråkigt och tänkte på hur det var förut. Då var grodan en prins som åt godis varje dag. Nu fick han bara äta flugor och maskar. 36

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Grodan var grön.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Det var en gång en groda.


Läs tillsammans. – I dag har jag ätit 123 flugor och en daggmask, suckade grodan. Grodan, som egentligen var en prins, var trött på flugor och daggmaskar. Flugor är torra och tråkiga, tänkte grodan. Maskar är slemmiga. Tänk om jag fick en bit bröd. Då kom en gammal gumma gående. I ena handen höll hon en korg. I den andra en gyllene stav. Gumman stannade vid grodan. – Så, du skulle vara tacksam för en bit bröd, sa gumman med knarrig röst. – Jag skulle vara evigt tacksam, svarade grodan.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Rör vid min gyllene stav, sa gumman. I samma ögonblick som grodan rörde staven blev han en prins. När prinsen förvånad såg sig om var den gamla gumman borta. Kvar på marken stod en korg, full med bröd.

Stryk under alla sago-ord i texten. Skriv en mening till tre av orden.

  Varför blev prinsen förvandlad till en groda? Vem var gumman? Vad hände sen, när prinsen kom hem? Hur började sagan? Vad var problemet? Hur löstes problemet?

37


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Stryk under tre ord som passar i en saga.

prins

ring

cykel

trollstav

gryta

mantel

svärd

groda

bil

prinsessa

häxa

förvandlad2. 3. 

38Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1. 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv en mening till varje ord.


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

(SAGA)

DATUM

Hitta på en saga där dina tre ord är med. Rita din saga. Kom ihåg början, problem, lösning och slut.

1. Början

2. Problem

3. Lösning

4. Slut

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv din saga.

    39


SPRÅKETS STRUKTUR

DATUM

Gott och ont är motsatsord. Skriv motsatsorden.

___________ gott

gammal ___________

ledsen ___________

osynlig ___________

___________

hemma ___________

ont

stor2. 3. 

40Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1. 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv meningar med tre av orden.


SPRÅKETS STRUKTUR

DATUM

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Synonymer är ord som betyder samma sak. Dra streck mellan ord som betyder samma sak.

arg

fjäll

förvånad

brasa

läskig

gryta

trollstav

ilsken

kittel

trollspö

eld

överraskad

berg

otäck

Skriv fler synonymer för arg. RobinOskar

X

Ellen

Mildred

My

Nibar

Dilba

Charles

Max

Ali

Lilly

 Skriv synonymer för glad.Hampus

Atosa

Jana

 41


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Skriv klart sagan.

Det var en gång ___________________________ och _________________________. De skulle gå till den hemska sagoskogen. När de kom dit mötte de ____________________! De blev så rädda att de sprang till

______________ och hämtade _______________.

 När de kom hem firade de med att

 

42

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

De löste problemet genom att


LÄSFÖRSTÅELSE

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

DATUM

Rita två troll.

Rita ett berg.

Rita en häxa.

Rita en skog.

Rita ett trollspö.

Rita en sol.

Rita en trolldryck. Vad händer på bilden? Berätta en saga för en kompis. EXTRA UPPDRAG

Skriv berättelsen.

43


Han har fina öron och en pilbåge. Han ser fin och farlig ut. Nibar spelar en alv. Alven Nibar ska rädda två troll från draken. Oskar och Atosa spelar två snälla troll. Jag är en ond och farlig drake, tänker My. 44

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Nibar är fin, tycker My.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

6 TEATER


Läs tillsammans. Äntligen ska My och hennes kompisar spela upp teatern. De har övat länge. Nibar har häftmassa på öronen så att de är spetsiga. Han ser ut som en riktig alv, tycker My. Oskar och Atosa är goda troll. Jag är en väldigt fin men ond drake, tänker My. Egentligen ville hon vara en fin och god drake, men ingen annan tyckte att det var en bra idé. Mildred är berättare: Det var en gång två snälla troll. De var ute och gick i skogen. Då mötte de en ond drake som sprutade eld! Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Trollen blev väldigt rädda och hämtade alven Nibar. Nibar dödade draken med en pil. Sen levde trollen lyckliga i alla sina dagar. My är nöjd med teatern. De fick applåder. Hon dog snyggt med ketchup som blod.

Ringa in fyra ord som var svåra att läsa. Skriv orden här. Träna extra på orden.

Hur tror du barnen gjorde när de skulle bestämma rollerna? Fick alla vara med och bestämma? Varför ville My vara en god drake, tror du?

45


BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Läs checklistan innan du skriver en saga. Läs listan igen när din saga är klar. Ändra i din text så att du blir nöjd. CHECKLISTA

Min saga har en början ett problem en lösning ett slut

46

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv en lista med sago-ord.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

flera sago-ord


BEARBETA TEXT

DATUM

Läs checklistan innan du skriver en text. Läs listan igen när din text är klar. Ändra i din text så att du blir nöjd. CHECKLISTA

Min text har

Jag har

bokstäverna åt rätt håll mellanrum mellan orden

bett en kompis ge

funderat på vad jag

bilder som passar till texten stor bokstav och punkt

respons på min text

kan ändra

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vad fattas i texten?

jag heter my jag är sju år jag tycker om drakar

Skriv texten rätt.RobinOskarX

Ellen

Mildred

My

Nibar

Dilba

Charles

Max

Ali

Lilly

Hampus

Atosa

47

Jana


48

1. Början 2. Problem

3. Lösning 4. Slut

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Rita en egen saga.


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Skriv din saga.

   

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

 Berätta till bilderna och läs din saga för en kompis. Jag läste och berättade för: Vad tyckte din kompis om sagan? Använd checklistorna.

 49


7 ETT SAMTAL MED JON

– Varför då? undrar Jon. – För att jag var ond, svarar My. – Vad har ni mer gjort i skolan? frågar Jon. – Vi har skrivit sagor och fakta. En saga ska ha ett lyckligt slut, berättar hon. – Men draken i er teater dog ju, säger Jon. – Nibar tyckte att det var ett lyckligt slut. Inte jag, svarar My. 50

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

och jag dog, säger My.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Jag var en drake


Läs tillsammans. De sitter länge vid köksbordet och pratar. Jon ställer så bra frågor, tycker My. Han är världens snällaste storebror. Men ibland, när han bara retas, är han den dummaste. I dag är han världens bästa. Jon frågar och pratar och är hur snäll som helst. Tänk att man kan vara både dum och snäll samtidigt, funderar My. Jag tycker att drakar är snälla men Nibar tycker att de är onda och farliga. De kanske är både och. Om man är snäll mot en drake blir den snäll tillbaka. Om man är dum mot en drake blir den galen och farlig och sprutar eld och vill äta upp en hela tiden. Så kanske det är, Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

tänker My.

Träna på att läsa texten flera gånger. Läser du annorlunda om du tränat flera gånger? Berätta vad som händer med din läsning när du tränar på en text flera gånger.

  Varför tycker My att Jon ställer bra frågor? Kan man vara både dum och snäll samtidigt? Förklara hur du tänker.

51


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

En dag berättar Moa en saga utan slut. Sagan om hunden Det var en gång en hund. När man såg hunden trodde man att det var en vanlig hund med en nos där fram och en svans som slut. En hund med fyra ben, ett i varje hörn, som hundar brukar se ut. Det ovanliga var att om man klappade den tre gånger medhårs och två gånger mothårs förvandlades den till en krokodil. Krokodiler kan för all del vara trevliga djur, till exempel om man ser dem på tv eller om de befinner sig där de

den dyker upp på platser där man inte tror att en krokodil ska dyka upp. Man måste ändå säga att ägaren hade stor nytta av sin magiska hund. Nu ska du få höra vad som hände en gång …

52 nellE yM

X derdliM

niboR raksO

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Men en krokodil kan ställa till en del oreda om

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

hör hemma, i en flod i Egypten.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA BERÄTTANDE TEXT (SAGA)

DATUM

Skriv färdigt Moas saga.

53


SAMMANFATTNING

DATUM

Skriv tillsammans. Hur brukar sagor börja?

 Vad brukar sagor handla om?

 Hur brukar sagor sluta?Vad är det för skillnad på en berättelse och en saga?

 Vad är det för skillnad på en faktatext och en saga?

 54

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vad betyder det att sagor brukar handla om ont och gott?


BEDÖMNING

DATUM

Vad kan du nu?

osäker på väg säker

Jag kan skriva alla bokstäver.

Jag kan läsa.

Jag förstår vad jag läser.

Jag kan skriva ord.

Jag kan skriva meningar.

Jag kommer ihåg stor bokstav och punkt.

Jag skriver mellanrum mellan orden.

Jag kan skriva en saga med tydlig handling.

Jag kan rita bilder som gör min text tydligare.

Jag kan berätta en saga.

berätta vad jag tänker.

Jag kan lyssna på en kompis.

Jag kan berätta om något jag läst eller Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

varit med om. Jag kan samtala om olika saker och

Jag ställer frågor om det är något jag inte förstår eller undrar över.

Mitt nästa steg: 

 Kommentarer från min lärare: 

 55


56

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

STOR OCH LITEN


När kapitlet är klart ska du

MÅL

• veta vad som är typiskt för en faktatext • veta hur du kan träna för att förstå en faktatext • kunna skriva en enkel faktatext med hjälp av

en tankekarta

• kunna berätta om dina fakta • kunna använda bilder till din text • kunna samtala och tänka om ord

och texter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• kunna förbättra en text som du har skrivit

nellE

X

niboR raksO

yM

derdliM

selrahC

abliD

rabiN

ylliL

ilA

xaM

57


LYSSNA OCH SAMTALA

Stor och liten My undrar saker och ställer hela tiden frågor om allt möjligt: – Varför är himlen blå? – Varför försvinner alla färger på natten när det är mörkt? – Varför har vädurskaniner öron som hänger neråt? – Hur kan vattnet åka upp till magen om man står på händer och dricker samtidigt? Just nu funderar hon på orden stor och liten. Ibland känner hon sig liten, ibland stor. Hon tycker att det är spännande med stora saker, men lika spännande är det med saker som är

som är så otroligt stor. Lika underbart är det att fundera på en liten, liten myra.

Titta på bilden tillsammans i klassen. Hittar du något som är stort? Vet du namnet på något som är litet? Kan du känna dig stor och liten samtidigt?

58

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

My tycker att det känns härligt att tänka på rymden

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

väldigt små.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Cirkus

59


8 MYRAN

Jon, var bor den? – Den bor i en stack, säger Jon. Den heter nästan som jag, tänker My. My lägger sig på marken och tittar på myran. Den bär på ett barr. Barret är stort och myran liten. – Hej lilla myran My, säger hon. Hur kan du orka ett så stort barr? 60

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vad fin och liten den är.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Titta, en myra, säger My.


Läs tillsammans. Jon berättar att myran är på väg till sin stack. – Å, kan vi inte leta efter stacken, undrar My. Snälla! Jon suckar. Han vet att My kommer att fråga tusen saker om myror. Samtidigt är det kul att My frågar. Det får honom att känna sig stor och viktig. – Okej, säger han sen och tar My i handen. De behöver inte gå särskilt långt innan de hittar myrstacken. – Hur många myror finns det i en stack? undrar My. Vad gör myrorna på vintern? Vad väger en myra, Jon? Ska vi ta med en hem och väga, tycker du? Visst känner man sig väldigt stor när man tittar på en liten Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

myra? Jon suckar lite och känner sig plötsligt väldigt stor.

Ringa in orden myra myran myror och myrorna . Hur många ord hittade du? Svar: ____ stycken. Ringa in tre ord som var svåra att läsa. Varför känner sig My stor? Varför känner sig Jon stor? Vad vet du om myror och vilka frågor har du? Vet du svaret på någon av de frågor som My ställer?

61


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Att skriva faktatext 1. Gör en tankekarta. 2. Skriv stödord i tankekartan. 3. Använd stödorden och skriv meningar. Faktatexter ska vara exakta och sanna. Du får inte hitta på när du skriver faktatext. 4. Rita en faktabild. Faktatexter har ofta bilder som gör det lättare att förstå texten.

yM

derdliM

selrahC

abliD

niboR

insekt

raksO

Myran

anaJ

ilA asotA

huvud

rabiN

antenner ylliL

sex ben

xaM

mellankropp tre delar

supmaH

Myran Myran är en insekt. Insekter har sex ben. Myran har tre delar: huvud, mellankropp och bakkropp. På huvudet har den antenner.

62

bakkropp

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

X

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

nellE


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Skriv fem faktameningar till bilden. Använd stödorden.

skog sex ben myrstack barr svart

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

 Myran bor i skogen. Myran har  Läs din text för en kompis. Vad tyckte din kompis om din text?

 63


LÄSA BESKRIVANDE OCH FÖRKLARANDE TEXT

DATUM TÄNK PÅ

• Titta på bilden. Får du hjälp av bilden? • Läs rubriken. Får du hjälp av rubriken att förstå vad texten handlar om? • Stanna upp, läs igen. • Ringa in ord som är svåra att läsa eller förstå. • Läs hela meningen även om det är ett ord du inte förstår. Läs igen. • Fråga några kompisar om orden du ringat in. • Läs hela stycket. Gå tillbaka till dina svåra ord. Förstår du nu?

Faktatext om myran

men bara vissa myror har en gadd. Giftet svider men är inte farligt för oss människor. Giftet kallas myrsyra. Myror lever tillsammans i ett samhälle, till exempel i en myrstack.

mellankropp

Alla myrorna i stacken har samma mamma. Hon kallas drottning. I en myrstack kan det finnas hundra tusen myror. Faktan om myran är hämtad från ne.se

Vilka ord ringade du in?

 64

bakkropp

huvud

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Precis som ett bi kan den spruta ut gift från bakkroppen,

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Myran är en insekt. Den är släkt med getingar och bin.


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Skriv fakta om dig själv.

 Jag heter Jag är född den Min skola heter sak jag gillar är En Något jag inte tycker om är Jag blir glad när

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

 Min favoritlek är Skriv fakta om en kompis i klassen.

   65


9 EN LÄSKIG FILM

My är arg. Hon är superarg. – Jag är stor och vågar titta!

My är så arg att hon kokar inuti. Jag blir galen, tänker hon. När jag ska städa är jag stor. Men när Jon ska titta på en läskig film är jag för liten. Jag vill inte vara liten eller stor, tänker hon. Jag vill vara lagom. Hela tiden. Och jag vill titta på läskiga filmer. 66

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Du är för liten, säger Jon.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

skriker hon.


Läs tillsammans. My springer in på sitt rum. Hon slänger sig på sängen och drar täcket över huvudet. My känner hur ilskan kommer som tårar i ögonen och en klump i halsen. Länge ligger hon med huvudet i kudden, som blir blöt av tårarna och hennes varma andedräkt. My känner hur orättvist allt är. Det som skulle bli en mysig kväll med Jon blev bara sorgligt. Jag behöver ingen barnvakt, tänker My. Jag är stor och klarar mig. Det knackar på dörren. Hon hör hur Jon kommer in och sätter sig på sängen. – Du My, viskar Jon. Jag ska inte titta på filmen. Den är Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

för läskig. Vi kan väl titta på en annan film, en som båda vill se? My låtsas att hon inte hör. Oj, vad varmt det är under täcket. Hon skulle behöva lite frisk luft, känner hon. – Vi kan ta en macka och poppa popcorn, säger Jon. – Då får du göra mackorna och poppa, säger My och tittar fram under täcket. Jag får inte använda mikron. Jag är för liten för att laga mat själv. – Att göra en macka är väl inte att laga mat, suckar Jon. – Jo, för jag vill ha en macka med smält ost, säger My.

När är det bra att vara liten? När är det bra att vara stor? Vad tycker du är läskigt? Vad brukar du göra när du blir rädd?

67


LÄSSTRATEGIER

DATUM

Läs texten på sidan 66. Träna flera gånger. Läs tillsammans med en kompis. Ringa in de ord som är svåra att läsa. Stryk under de här orden i texten på sidorna 66–67.

My arg

stor

liten

Jon säger

läskig

lagom2. 3. 

68Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1. 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv en mening till tre av orden.


LÄSFÖRSTÅELSE

DATUM

Varför är My så arg?

 Varför ändrar sig Jon?

 När känner du dig stor?Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

 När vill du vara liten?

 Samtala med en kompis. Vad var lika och olika i era svar?

 Jag samtalade med: 

69


TYDLIG HANDSTIL

DATUM

Skriv hela alfabetet med versaler.

Visa en kompis. Vilka bokstäver tycker din kompis att du behöver träna mer på?

 Robin

70

Oskar

Nibar

X

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv hela alfabetet med gemener.

Ellen

Mildred

My

Dilba

Charles


SKRIVA ORD OCH MENINGAR

DATUM

Skriv fyra små saker som du ser i rummet där du sitter.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv fyra stora saker som du ser i rummet där du sitter.

Skriv en mening till tre av orden. 1. 2. 3. 

 71


10 HUR VÄGER MAN EN MYRA?

– Vad väger den? frågar My. – Vilken då? undrar Moa.

My tycker det är konstigt att Moa inte vet vad en myra väger. Hon är ju lärare. Hon borde veta. – Hur väger man en myra? frågar My. – Man kan väga den på en våg, svarar Moa. – Jag prövade att väga en myra på vår badrumsvåg, säger My. Det hände ingenting. 72

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Ingen aning, säger Moa.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Myran, säger My.


Läs tillsammans. – Vet du hur man väger en elefant? undrar My. – Hur kommer det sig att du undrar? svarar Moa. – För att jag funderar mycket på små och stora saker hela tiden, säger My. I går såg jag en myra och då kände jag mig stor. När jag tänker på en elefant känner jag mig liten. Om man tänker på jordklotet är det väldigt stort. Men i rymden är ju jorden väldigt liten. Vet du förresten hur man väger jordklotet? Eller solen? – Tyvärr, My. Jag vet inte det heller, men jag tycker det är spännande att du frågar. Moa är bra, tänker My. Hon erkänner när hon Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

inte vet. Men jag undrar hur jag ska kunna väga en myra?

Stryk under alla ord som är namn på djur. Hur många ord hittade du? Svar: ____ stycken. Ringa in alla frågetecken.

?

Hur många hittade du? Svar: ____ stycken. Hur väger man olika saker? Kan man väga på olika sätt? Gör en lista på stora saker och små saker.

73


LÄSSTRATEGIER

DATUM

ELEFANTEN Största djuret på land Elefanten är det största djuret i hela världen. Men bara på land. I vattnet är blåvalen större. En elefant kan väga sex tusen kilo. Snabeln Elefanten använder snabeln när den äter. Elefantens föda är gräs, löv och grenar. Den tar maten med snabeln och stoppar sen den i munnen. Stora öron De stora öronen hjälper till att kyla ner elefanten när det är varmt.

• Titta på bilden. Får du hjälp av bilden? • Läs rubriken. Får du hjälp av rubriken att förstå vad texten handlar om? • Stanna upp om du inte förstår, läs igen. • Ringa in ord som är svåra att läsa eller förstå. • Läs hela meningen även om det är ett ord du inte förstår. Läs igen. • Fråga några kompisar om orden du ringat in. • Läs hela stycket. Gå tillbaka till dina svåra ord. Förstår du nu?

74

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

TÄNK PÅ

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Faktan om elefanten är hämtad från ne.se


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Vad betyder orden?

snabel = kyla ner = föda = Skriv tre faktameningar om elefanten. 1. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2. 3. Samtala Skrev ni samma förklaringar till orden? Varför lever elefanter längre i djurparker än i naturen, tror ni?

75

Robin

X

Ellen


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Rita en faktabild av en katt. Läs stödorden.

jamar päls Katten kött

svans

Skriv en faktamening till varje stödord.2. 3. 4. 

76Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1. 


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Välj ett djur som du känner till. Rita en faktabild på djuret. Skriv stödord i tankekartan.

Skriv en faktamening till varje stödord.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1. 2. 3. 4. 

 77


11 MY SKRIVER EN FAKTABOK

– Vad gör du, My? frågar Jon. – Jag skriver, säger My. – Vad skriver du? undrar Jon.

– Det är en faktabok, svarar My. Full av fakta om små och stora saker. Den ska handla om myror och elefanter, och om stora och små uppfinningar. Om jag hinner ska den handla lite om jorden och rymden också. – Lycka till med boken, säger Jon. – Tack, svarar My.

78

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Vad handlar din bok om? undrar Jon.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– En bok, säger My.


Läs tillsammans. – Vilken intressant faktabok du gjort, säger Moa. Har du skrivit allt själv? – Nej, Jon hjälpte mig med några svåra ord, men jag har ritat alla faktabilder själv, berättar My. Jag har inte hunnit skriva svar på allting. Det kommer hela tiden nya frågor när jag skriver. Hon visar bilden på en myra som hon ritat. – Allt på myran är med, säger My. Ser du att jag ritat sex ben? Alla insekter har det. Nästa bok ska handla om vädurskaniner. Jag är väldigt intresserad av varför de har öron som hänger neråt. – Lycka till med den boken, säger Moa. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Tack, svarar My.

Stryk under sex ord som du kan läsa snabbt. Skriv dem här:

Ringa in tre ord som var svåra att läsa och träna extra på dem. Hur tar man reda på allt man undrar? Varifrån kommer alla frågor? Hur lär man sig olika saker? Kan man hitta svar på allting?

79


OLIKA TYPER AV TEXTER

DATUM

Vad är en faktatext?

 Vad är en saga?

 Vad är en faktabild? Jämför med en kompis. Samtala om det som är lika och olika i era svar. Jag samtalade med:80

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vad är en sagobild?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

JÄMFÖRA BILDER

DATUM

Träna på att rita samma sak men på olika sätt.

Rita en faktabild. Rita en sagobild.

Samtala Vad är lika och olika i dina bilder?

81


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Skriv en faktatext om ett ämne du väljer själv. Rita en faktabild till din text.

  Visa och berätta om din text. Jag berättade för: 

82

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
TEXTBEARBETNING

DATUM

Vad tycker du och din kompis?

stämmer

Min text passar till bilden. Jag har en rubrik till min text. Jag har gjort en tydlig faktabild. Det är lätt att läsa min text för jag har skrivit tydliga bokstäver. Jag kom ihåg stor bokstav och punkt.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Jag skrev flera faktameningar.

Det här ska jag tänka på nästa gång jag skriver en faktatext:

   83


SAMMANFATTNING

DATUM

Samtala och skriv tillsammans. Vad skiljer en faktatext och en saga åt?

 

Saga

Vad ska man tänka på när man läser en text som är svår?

  84

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Faktatext

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vad ska man tänka på när man skriver de olika texterna?


BEDÖMNING

DATUM

Berätta vad du kan.

osäker på väg säker

Jag vet vad som är typiskt för en faktatext.

med hjälp av en tankekarta.

Jag kan berätta om min faktatext.

Jag kan använda bilder till min faktatext.

Jag kan samtala med en kompis om min text.

Jag vet hur man gör en text bättre.

Jag vet hur jag kan träna för att förstå en svår text.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Jag kan skriva en enkel faktatext

Mitt nästa steg: 

 Kommentarer från min lärare:

 

85


86

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

HEMMA OCH BORTA


När kapitlet är klart ska du

MÅL

• veta skillnaden mellan en berättelse, en saga

och en faktatext

• veta vad det betyder att en berättelse ska

ha en röd tråd

• kunna skriva olika texter med hjälp av en

tankekarta eller en lista med stödord

• visa att du förstått vad du läst • veta hur man kan göra en text bättre • visa att du kan skriva alla bokstäverna i

alfabetet på ett tydligt sätt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• visa att du kan skriva en text med stor

bokstav och punkt, mellanrum mellan

orden och tydliga bokstäver

nellE yM

X derdliM

niboR raksO

87


LYSSNA OCH SAMTALA

Hemma och borta My är en person som har många frågor. Ibland frågar hon sin lärare Moa. My tycker att Moa är bra, för hon erkänner när hon inte vet. Fast egentligen tycker My att en lärare borde veta allt. – Du Moa, flyttar flyttfåglarna hem eller bort när de kommer till Sverige efter vintern? Vet fåglarna om de är hemma eller borta? Tror du att de längtar hem någon gång, eller bort? Ibland brukar jag längta både hem och bort på samma gång. Just nu tänker Moa på orden hemma och borta. Hon tycker att det är spännande med ord. Orden sätter igång fantasin och fantasin är bra för många saker. I fantasin

Titta på bilden tillsammans. Berätta vad du ser och vad du tänker. Vilka frågor dyker upp? När känner du dig hemma? Kan du känna motsatsen någon gång? Kan man känna sig som hemma fast man är borta?

88

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

och borta.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

kan man vara på flera platser samtidigt, både hemma


89

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


12 HEM ELLER BORT?

– Titta där! säger My.

– Det är flyttfåglar, säger Jon. De flyttar hem nu. – Hur vet du att de flyttar hem? undrar My. De kanske flyttar bort. – Jag vet inte My, jag tror att de flyttar hem. – Jag tror att de flyttar bort, svarar My. De bor i något varmt land och så vill de komma hit på semester. 90

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Uppe i luften. Det är fullt av fåglar där.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Var? undrar Jon.


Läs tillsammans. När de kommer hem går Jon in på nätet och läser om flyttfåglar. – Min lärare har visat mig den här sidan. Den är jättebra, säger Jon. – Jag tycker att det är för mycket text, suckar My. – Vi kan läsa varannan rad, föreslår Jon. Det tycker My är en bra idé.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Så här står det om flyttfåglar på ne.se/enkel/flyttfåglar

flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern. Svenska flyttfåglar kommer till Sverige på våren eller försommaren, när det börjar bli varmt. Här häckar de, det vill säga bildar par, bygger bo och föder upp ungar. På hösten börjar det bli för kallt, och då flyttar de till varmare länder med sina ungar. En del flyttar inte så långt, men det finns verkliga långflygare. Rekordet bland svenska fåglar har silvertärnan, som flyttar från norra Skandinavien ända till Antarktis. Flyttfåglar hittar ofta tillbaka till exakt samma plats år efter år. Hur de bär sig åt vet man inte säkert. Förmodligen har de något slags kompass inbyggd i huvudet.

Vad ska man tänka på när man läser en svår text? Vad tänker du om flyttfåglarna? Är de hemma eller borta när de är i Sverige? Vilka frågor dyker upp när ni läser om flyttfåglarna?

91


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Använd stödorden och skriv en faktatext om fågeln. Rita en faktabild till din text.

näbb fjädrar vingar flyga ägg

   Samtala och jämför din text med en kompis.

92

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
LÄSSTRATEGIER

DATUM

TÄNK PÅ

• Titta på bilden. Får du hjälp av bilden? • Läs rubriken. Får du hjälp av rubriken att förstå vad texten handlar om? • Stanna upp, om du inte förstår läs igen. • Ringa in ord som är svåra att läsa eller förstå. • Läs hela meningen även om det är ett ord du inte förstår. Läs igen. • Fråga några kompisar om orden du ringat in.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• Läs hela stycket. Gå tillbaka till dina svåra ord. Förstår du nu?

Läs kapitel 12 tillsammans med någon. Svara på frågorna tillsammans. Vad trodde Jon och My om fåglarna de såg?

 Hur gjorde Jon för att lära sig mer om flyttfåglar?

 

93


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Skriv en faktatext om flyttfåglar. Använd alla stödorden.

Läs texten på s 91 igen.

flyttfåglar olika ställen våren häckar Silvertärnan flyttar under nästan hela livet.

hösten

   94

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
RESPONS

DATUM

Låt en kompis läsa din text och ge respons.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Börja med det som du tycker om med texten: Jag gillar att … Det var spännande att… Jag tyckte särskilt om … Bra att du … Det var intressant att … Jag blev nyfiken på …

Ställ frågor: Jag undrar …? Kan du förklara …? Kan du berätta lite mer om …? Berätta varför …

Några önskningar: Jag skulle önska att du … Till nästa gång kan du tänka på … Jag tror din text skulle bli bättre om …

Tack för att jag fick läsa din text! Hälsningar…95


13 I SOMMAR

– Vart ska ni åka? undrar My. – Till Gotland, svarar Nibar. – Är det ett land? frågar My.

Det är också en ö. Det hörs på namnet. Sen berättar My att hon ska vara hemma i sommar. – Jag ska få bestämma vad vi ska göra en hel vecka. Pappa vill att jag skriver en lista med saker vi ska göra. – Vad lyxigt! säger Nibar. 96

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Jag har varit på Öland en gång, säger My.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Nej, det är en ö i Sverige, svarar Nibar.


Läs tillsammans.

Mys sommarlista måndag Först ska vi äta pannkakor till frukost. Sen ska vi spela Monopol hela dagen. När vi blir trötta på att spela kan vi cykla och köpa glass.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

tisdag Först ska vi äta pannkakor till frukost. Sen ska vi gå till biblioteket och låna faktaböcker. Du ska läsa högt för mig och vi ska göra egna böcker om drakar och andra roliga saker. onsdag Först ska vi äta pannkakor till frukost. Sen ska vi ha en filmdag. Jag ska välja ut mina fem bästa filmer och du ska titta på alla filmer hela tiden. torsdag Först ska vi äta pannkakor till frukost. Sen ska vi åka och bada. Om det är dåligt väder ska vi bada ändå och du måste också bada.

fredag Först ska vi äta pannkakor till frukost. Sen ska vi pyssla en hel dag. Du ska köpa massor med bra pysselsaker. Guldpapper, pärlor och fint tyg till exempel. Och jag ska få använda limpistolen själv. lördag Först ska vi äta pannkakor till frukost. Sen ska vi baka. Vi ska baka chokladbollar och bullar och sockerkaka. Sen ska vi bjuda alla som vill fika hos oss. söndag På söndag kan vi göra lite allt möjligt. Vi kan äta upp det som blev kvar från lördagens fika och kanske pyssla lite. Och så vill jag ha pannkakor till frukost.

97


98

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Berätta om något du brukar göra hemma. Rita en bild till din text.
SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Beskriv hur det ser ut hemma hos dig. Rita en faktabild till din text.Tänk på: • Stor bokstav och punkt. • Mellanrum mellan orden. • Bokstäverna år rätt håll.

  

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Be en kompis ge respons på din dina texter.

99


BERÄTTA

DATUM

SAMTALA

• Vad betyder det att en berättelse ska ha en röd tråd? • Samtala om likheter och skillnader mellan saga och berättelse. • Vad skulle hända med berättelsen om det dök upp en björn, en glassbil eller ett barn som gått vilse? Tänk ut ett problem som uppstår och berätta berättelsen en gång till.

100

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Lyssna på din kompis berättelse. Berättade ni lika?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Berätta med hjälp av bilderna för en kompis.


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Skriv berättelsen.

 

Tänk på: • Stor bokstav och punkt. • Mellanrum mellan orden. • Bokstäverna åt rätt håll. • En röd tråd.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

   

101


14 DRÖMRESAN

– Jag vill resa till en djungel, säger My.

– Å, tänk att träffa en blåval eller en delfin, suckar My. Det skulle vara spännande. – En tiger i djungeln är också spännande, säger Nibar. Tigrar är fina men ganska farliga, tror jag. My tror det också. – Farliga men fina, säger hon. 102

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Jag vill resa under havet, säger Nibar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vart vill du resa, Nibar?


Läs tillsammans. Nibar och My sitter i Nibars rum och tittar i böcker om olika djur. De tänker på vilka djur de skulle vilja se i verkligheten och vilka resor de vill göra när de är stora. Nibar är snäll, tycker My. Han slåss nästan aldrig. Bara ibland på skoj. Han låter andra vara med hela tiden och så har han en egen hamster. Den heter Grynet och är världens gulligaste hamster. – Vilket land kommer hamstrar ifrån? undrar My. – Jag vet inte riktigt, inte från Sverige i alla fall, tror Nibar. – Tror du att Grynet känner sig hemma i Sverige? undrar My. – Jag tror det, svarar Nibar. Jag tror hon känner sig

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

hemma hos mig. – Tror du hon längtar hem till sitt land ibland? undrar My. – Jag vet inte, svarar Nibar. Det är inte så lätt att veta vad hamstrar tänker.

Träna på att läsa texten flera gånger tillsammans med en kompis. Så här tycker jag och min kompis om min läsning:

 Vilken resa skulle du vilja göra? Hur är du som kompis? Hur vill du vara som kompis?

103


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Titta på bilden och skriv en berättelse om när My reser till djungeln. Rita först en serie så att du får en röd tråd i din berättelse.

   104

Hur går det sen?

Hur slutar det?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Vad händer?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hur börjar det?


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Be om respons på din text från en kompis. Vad var bra med din text?

Vad kan du förbättra i din text?

105


LÄSSTRATEGIER

DATUM

Vad stämmer om Nibar och My?

My vill resa till en djungel.

ja

nej

en djungel.

ja

nej

My vill se delfiner.

ja

nej

ja

nej

My tycker att tigrar är farliga. ja

nej

My tycker att tigrar är fina.

nej

Nibar vill också resa till

Robin

X

ja

Ellen

Skriv något om Nibar. Oskar

 

Mildred

My

Nibar

Dilba

Charles

Max

Ali

Lilly

Hampus

Atosa

Jana

 Robin Oskar

X

Visa vad du skrev om Nibar för en kompis. Skrev ni samma sak?

Ellen

Mildred

My

Nibar

Dilba

Charles

Max

Ali

Lilly

Hampus

Atosa

106Jana

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

är spännande.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Nibar tycker att tigrar


SKRIVA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Skriv en faktatext om tigern. Använd alla stödord i din text. Rita en faktabild till din text.

kattdjur

tänder

rovdjur

svans

kött

randig

klorKopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

   SAMTALA

Var kan man hitta fakta om tigern?

107


15 DÅLIGA SKOR

– Jag har glömt mina skor! säger My.

– Det är de dåliga skorna, säger My. – Är de bra skorna hos mamma? undrar Jon. – Ja, och vi har fotboll på idrotten i dag, suckar My. – Jag kan springa hem och hämta dem på rasten, säger Jon. – Jon, du är världens snällaste! – Ibland är jag det, skrattar Jon. 108

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Nej, de ligger i väskan, säger Jon.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Jon tittar i Mys väska.


Läs tillsammans. – Berätta varför ni skilde er, säger My. My och pappa sitter och äter kvällsmat. Pappa ställer ner kaffekoppen och tittar på My. – Det har jag ju berättat, svarar han. – Men jag vill höra det en gång till, säger My. – Okej, förut när mamma bodde här hemma var vi inte bra kompisar. Vi slutade att vara snälla mot varandra. Du var väldigt liten då. – Vad hände sen? undrar My. – Vi flyttade isär. Och så bestämde vi oss för att vara snälla mot varandra.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Jag har också bestämt mig, säger My. – För vadå? undrar pappa. – Att känna mig hemma på två ställen, precis som flyttfåglarna, svarar My. – Klarar du det? undrar pappa. – Vi får se, svarar My.

Vad tror du behövs för att My ska känna sig hemma? Hur gör du för att känna dig hemma? Varför kom My att tänka på flyttfåglar?

109


SKRIVA BERÄTTANDE TEXT

DATUM

Hemma och borta 1. Fantisera om något i bilden och skriv en berättelse. Skriv först stödord och stödmeningar till varje fråga. Hur börjar det?

 

Om du vill se bilden större, titta på s. 89.

Vad händer?

Hur går det sen?

 Hur slutar det?

 110

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
RESPONS

DATUM

2. Skriv ett utkast på ett papper. 3. Be om respons på texten. Låt din kompis skriva på ett papper. 4. Ändra din text. 5. Skriv rent texten på nästa sida.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Låt en annan kompis läsa din text och ge respons.

Börja med det som du tycker om med texten: Jag gillar att … Det var spännande att… Jag tyckte särskilt om … Bra att du … Det var intressant att … Jag blev nyfiken på …

Några önskningar: Jag skulle önska att du … Till nästa gång kan du tänka på … Jag tror din text skulle bli bättre om …

Ställ frågor: Jag undrar …? Kan du förklara …? Kan du berätta lite mer om …? Berätta varför …

Tack för att jag fick läsa din text! Hälsningar…111


112

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

BEARBETA TEXT

DATUM

Hemma och borta
TYDLIG HANDSTIL

DATUM

Skriv hela alfabetet med versaler. Skriv hela alfabetet med gemener.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal. Visa en kompis. Vilka bokstäver tycker din kompis att du behöver träna mer på?

 Vilka tycker du att du behöver träna mer på?Robin Oskar

Nibar

Max Hampus

X Mildred

113 Dilba Ali Atosa

Ellen My Charles

Lilly Jana


LÄSA BESKRIVANDE TEXT

DATUM

Läs faktatexten om tigern. Läs tillsammans med en kompis i klassen. Ringa in ord som är svåra att förstå eller läsa.

Läs checklistan på sidan 64 innan du läser.

TIGERN Utseende Tigern är det största nu levande kattdjuret. Kroppen är mellan 140 och 280 centimeter lång, plus svansen som är mellan 60 och 109 centimeter. Hanar är större än honor. Det finns olika slags tigrar. Sibirisk tiger är den största. Hanar av sibirisk tiger kan

Pälsen är mörkt orange med mörka tvärränder. Halsen, magen och insidan av benen är ljusa. Levnadssätt Tigrar jagar stora däggdjur, som hjortar, svin och oxdjur. De dödar också tam-boskap och ibland människor. Det har blivit problem när människor har flyttat in i områden där det funnits tigrar. Honan föder mellan två och fem ungar. Ungarna diar i ungefär 6 månader och stannar oftast hos mamman tills de är 2 år gamla.

114

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

140 kilo. En bengalisk tiger kan väga 270 kilo.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

väga 320 kilo. Sumatratiger är minst; en hane kan väga


LÄSSTRATEGIER

DATUM

Livsmiljö Tigern kan leva i de flesta klimat, men de behöver skyddande vegetation eller klippor, vatten och stora bytesdjur. Tigern är numera starkt utrotningshotad. Man räknar med att det finns mellan 3 200 och 4 300 vilda tigrar i världen. Faktan om tigern är hämtad från ne.se

Vilka ord har ni ringat in?

 Vad betyder de orden?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

   

SAMTALA

Hur tar man reda på ord man inte förstår?

115


LÄSSTRATEGIER

DATUM

Svara på frågorna. Vad kan en tiger väga? Hur ser en tiger ut? 

 Vad äter en tiger? 

 Vad behöver en tiger för att må bra?SAMTALA

Varför är tigern utrotningshotad?

116

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Rita en faktabild av en tiger.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
STÄLLA FRÅGOR

DATUM

Skriv fem frågor om tigern och ställ dem till någon i klassen. 1. 2. 3. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

4. Skriv ett eget tips hur man tränar på att förstå en faktatext.

 EXTRA UPPDRAG

Gör fem tipsfrågor om tigern med tre alternativ till varje fråga.

117


SAMMANFATTNING

DATUM

Samtala och skriv tillsammans. Vad betyder det att en berättelse måste ha en röd tråd?

 Vad är en faktatext?

 Vad är en saga?

Vad skiljer en saga från en berättelse?

 Hur kan man göra sin text bättre?

 118

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
BEDÖMNING

DATUM

Vad kan du nu?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

osäker på väg säker

Jag kan läsa bra.

Jag förstår vad jag läser.

Jag kan skriva alla bokstäver snyggt.

Jag kan skriva ord.

Jag kan skriva meningar.

Jag kommer ihåg stor bokstav och punkt.

Jag skriver mellanrum mellan orden.

Jag kan skriva en saga med tydlig handling.

Jag kan rita bilder som gör min text tydligare.

Jag kan skriva en faktatext.

Jag kan skriva en berättelse med en röd tråd.

Jag kan berätta en saga.

berätta vad jag tänker.

Jag kan lyssna på en kompis.

Jag kan berätta om något jag läst eller varit med om. Jag kan samtala om olika saker och

Jag ställer frågor om det är något jag inte förstår eller undrar över.

119


DOKUMENTERA

DATUM

Vad är du nöjd med? Välj ut fyra sidor och skriv vad du är nöjd med. s. 

s.

 s.s. Kommentarer från min lärare:

 

120

Bra jobbat!

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
SVENSKA

Prima svenska 1 Basbok har vi fyllt med innehållsrika, elevnära texter och kreativa uppgifter för att lärare och elever ska kunna skapa en meningsfull svenskundervisning tillsammans. Prima svenska 1 innehåller tre teman som uppmuntrar till eftertanke och diskussion: • Gott och ont • Stor och liten • Hemma och borta

SVENSKA 1

Prima svenska är en läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Paketet innehåller en välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation, samt en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer. Materialet ger dig och dina elever en trygg grund i svenska, självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

SVENSKA

”Vi får inte en bo k, vi får inte ett material, vi får in te en läroplan. Så passivt är inget av det som sker i skolan. Vi bygger upp en bok, vi omvandlar ett m aterial och vi bygger läroplan. Det ska vi göra!” Anne-Marie Körli ng

1

Ur förordet till Pr ima svenska Lära rwebb

Författare till Prima svenska 1 är Richard Hultén. Han arbetar som lärare på Sjöängsskolan i Älvsjö och har över 20 års erfarenhet av undervisning på lågstadiet. Dessutom har han under många år skrivit läro­medel i bland annat svenska.

ISBN 978-91-40-68518-6

9

789140 685186

Richard Hultén Magdalena W Lavebratt

9789140685186  
9789140685186