Page 1

Säkra språket

1

Säkra språket

1

Säkra språket är en serie i tre delar för åk 1-3. Innehållet är tematiskt och knutet till närmiljön. Materialet går ut på att träna eleverna i att läsa och skriva så att de ska nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3. I Säkra språket 1 är temat biblioteket. Att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva är ett av syftena för undervisningen i svenska enligt Lgr 11. Ett sätt att stimulera läs- och skrivintresset är att göra eleverna till vana biblioteksbesökare, låta dem ta del av barnlitteratur av olika slag och låta dem bekanta sig med olika författare och illustratörer. I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Andra uppgifter handlar om att rimma, skriva alfabetet och alfabetisk ordning, sammansatta ord och synonymer, bygga upp texter och lära sig använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos - Kan du? - där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

ISBN 978-91-40-68576-6

9

789140 685766

Solveig Lidén


Innehåll Presentation Rimord Ljud i början av ord Hitta ord Skriva ord Prepositionerna på eller i

3 4 6 8 10 12

Kan du?

13

Alfabetet Alfabetisk ordning Läsförståelse Sammansatta ord Alfabetisk ordning

14 18 20 22 24

Kan du?

25

Läsförståelse 26 Stor bokstav i namn 28 Skriva meningar 29 Frågor och svar 32 Punkt eller frågetecken 34

Kan du?

35

Läsförståelse 36 Synonymer 38 Målande meningar 39 Hitta sagofigurer 40 Läsförståelse 42 Hitta sagoord 43 Läsförståelse 44

Kan du?

Min utvärdering

46

47


●● Läs.

Hej! Jag heter Ami. Hej! Jag heter Erik.

Hej! Jag heter Yin. Hej! Jag heter Lukas.

●● Rita dig själv.

●● Skriv ditt namn.

Hej! Jag heter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

.

presentation

3


●● Måla bilderna som rimmar.

mask hatt får

katt

ko

natt ratt

tal

mal

lok

val dal hus tax

4

rimord

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Dra streck mellan bild och ord som rimmar.

mask

lok

tal

hatt

hus

får

tax

ko

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

rimord

5


●● Skriv orden.

10

skriva ord

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Lös ordflätorna.

RÄV

BOK

FÅR

BIL

MUS

BÅT

SÄL

VAL

HUS

PIL

LOK

SAX

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

skriva ord

11


●● Läs.

Hej! Jag heter Lukas. Jag är 6 år. Det bästa jag vet är att leka. Min kompis heter Hugo. I dag ska jag låna en bok om en räv.

Hej! Jag heter Yin. Jag är 7 år. Det bästa jag vet är att läsa. Min kompis heter Lina. I dag ska jag låna en bok om en katt.

20

läsförståelse

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Kryssa i rätt svar.

Lukas Yin Vem är kompis med Hugo? Vem ska låna en bok om en räv? Vem är kompis med Lina? Vem tycker bäst om att läsa? Vem är en pojke? Vem tycker bäst om att leka? Vem ska låna en bok om en katt? Vem är äldst? Vem är en flicka? Vem är 6 år?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

läsförståelse

21


●● Synonymer är ord som betyder nästan samma sak. Ringa in en synonym till första ordet.

flicka

tant

tjej

faster

pojke

panda

farbror

kille

barn

unge

vuxen

bror

kompis

vän

kusin

granne

skojig

svag

rolig

trist

stor

liten

låg

jättelik

hemsk

härlig

otäck

rar

vänlig

kul

snäll

vaken

38

synonymer

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Skriv målande meningar.

Här är en fe.

Här är en vacker fe. Här är en vacker fe med sitt magiska trollspö.

Här är ett troll.

Här är en drake.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

målande meningar

39


Kan du? ●● Lös rebusarna så får du fram två sagor.

+

+

n

+ ●● Dra streck mellan synonymerna.

kamrat

grabb

rolig

vän

pojke

tjej

mamma

kul

flicka

mor

●● Svara på gåtorna.

De bor ofta i skogen.

Hon kan flyga.

De är rika.

Hon har ett spö i handen.

De tål inte sol.

Hon kan trolla.

Ordet rimmar på boll.

Ordet rimmar på te.

Svaret är

46

Kan du?

.

Svaret är

.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


●● Måla figuren som stämmer med vad du tycker.

Jag tycker att jag är bra på att läsa.

Jag förstår det jag läser.

Jag kan hela alfabetet.

Jag kan sortera ord i alfabetisk ordning.

Jag kan skriva meningar.

Jag vet att namn och meningar börjar med stor bokstav.

Jag kan skriva frågor.

Jag vet vad synonymer är.

Den här boken har varit lagom svår för mig.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

min utvärdering

47


Säkra språket

1

Säkra språket

1

Säkra språket är en serie i tre delar för åk 1-3. Innehållet är tematiskt och knutet till närmiljön. Materialet går ut på att träna eleverna i att läsa och skriva så att de ska nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3. I Säkra språket 1 är temat biblioteket. Att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva är ett av syftena för undervisningen i svenska enligt Lgr 11. Ett sätt att stimulera läs- och skrivintresset är att göra eleverna till vana biblioteksbesökare, låta dem ta del av barnlitteratur av olika slag och låta dem bekanta sig med olika författare och illustratörer. I det tematiska upplägget finns uppgifter som tränar läsförmågan och att man sedan på olika sätt visar att man förstått vad man läst. Andra uppgifter handlar om att rimma, skriva alfabetet och alfabetisk ordning, sammansatta ord och synonymer, bygga upp texter och lära sig använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Med jämna mellanrum kommer en enkel diagnos - Kan du? - där eleverna själva kan checka av sina kunskaper.

ISBN 978-91-40-68576-6

9

789140 685766

Solveig Lidén

9789140685766  
9789140685766