Page 1

RÄKNA MED ATT ÖVERLEVA

Räkna med att överleva

Världens matematik

Australien

Australien

Känner du till några australiska djur som riskerar att dö ut? Använd tabeller och diagram och ta reda på mer om dessa djur och hur man försöker rädda dem.

ISBN 978-91-622-8650-7

www.bonnierutbildning.se

Claire Owen

BONNIERS


Australien

Jag heter Ben. Jag bor i staden Melbourne i Australien. I Australien bor många ovanliga djur. Läs så får du veta vilka djur som riskerar att bli utrotade. Vad gör man för att hjälpa dem?


Innehåll Landskapet förändras

4

Hotade

6

Tryggare igen

8

Pingviner i rad

10

Rädda kaninpunggrävlingen

12

Att föda upp en föräldralös unge

14

Facit

16

Register

16

Där du ser mig hittar du saker att göra och frågor att svara på.


Landskapet förändras Aboriginerna i Australien har levt av jorden i över 40 000 år utan att förstöra naturen omkring sig. Européer kom till Australien för drygt 200 år sedan. De röjde land för jordbruk och tog dit djur och växter från andra länder. Det ledde till att många australiska djur helt dog ut eller utrotades. En del forskare tror att så många som 27 däggdjursarter, 23 fågelarter och 4 grodarter nu är utrotade i Australien.

Den sista kända tasmanska tigern dog på ett australiskt zoo år 1936. art 4

en grupp växter eller djur av samma sort


Gör ett diagram Ta hjälp av texten på sidan 4 och gör ett cirkeldiagram som visar antalet utrotade arter i Australien. Du behöver plastlänkar eller färgade gem och ett stort papper. 1. Fyra grodarter är utrotade. Gör en kedja av 4 länkar för att visa det. Gör på samma sätt kedjor av andra färger för att visa antalet utrotade däggdjur och fågelarter. 2. Sätt ihop de tre kedjorna så att de bildar en cirkel. Lägg den på ett stort papper.

Antalet utrota de arter i Austra lien

3. Gör ett märke i mitten av cirkeln och rita linjer för att skilja de tre delarna åt. 4. Ge delarna ett namn och skriv en titel till ditt cirkeldiagram.

Däggdjur Grodor Fåglar

5


Hotade I dag hotas många fler australiska djur av utrotning. En stor anledning till det är att de förlorar sina boplatser när marken röjs för att bygga hus och gårdar, och skogar huggs ner. Många djur dödas av inflyttade rovdjur, som de katter och hundar som människor tog med sig från Europa. Andra inflyttade djur, som boskap och kaniner, äter upp den mat som de australiska djuren behöver.

Pungmården var en gång vanlig i östra Australien. Nu hittar man den bara inom några få små områden.

Man trodde att dvärgpungsovaren var utrotad. Men 1966 upptäckte några skidåkare ett av de här små däggdjuren som bodde i en skidstuga! Nu tror forskarna att det finns ungefär 2 000 dvärgpungsovare i naturen.

6


Antal australiska arter som är utrotningshotade

NYCKEL Varje symbol i diagrammet motsvarar 2 arter.

Däggdj u

Fåglar

r Reptile

Grodor

Fiskar

r

Titta på bilddiagrammet. Hur stor är skillnaden mellan antalet utrotningshotade fåglar och fiskar? Vilket är det totala antalet utrotade arter?

utrotningshotad nära att bli en av de sista på jorden 7


Tryggare igen Koalan är ett av de mest populära australiska djuren. Ändå jagades det här pungdjuret förr i tiden för pälsens skull. Under 1920-talet såldes över en miljon skinn från koalor varje år. Jakten på koala förbjöds 1927. Idag finns det bara cirka 100 000 koalor i Australien. Nu försöker människor rädda koalans boplatser. De goda nyheterna är att antalet koalor ökar!

Koalor äter ungefär 1 kg eukalyptusblad varje dag. Bladen ger väldigt lite energi, så koalor sover upp till 20 timmar om dagen!

pungdjur ett däggdjur som bär sina ungar i en ficka på magen 8


Räkna ut Lös de här problemen. Du kan använda en miniräknare som hjälpmedel. 1. Hur många kilogram koalablad skulle en koala äta:

Många australiska barnböcker från 1920-talet handlade om söta koalor. Det här gjorde koalan populär över hela världen.

Den amerikanska presidenten Herbert Hoover förbjöd importen av koalaskinn till USA. Det hjälpte till att rädda koalan från att utrotas.

a. på 4 dagar?

b. på en vecka?

c. under september månad?

2. I hur många timmar är en koala vaken:

a. varje dag?

b. varje vecka?

c. varje år?

(Ledtråd: Ett år har 52 veckor.)

3. De första koalorna i USA kom till San Diego Zoo år 1925. De var en present från barnen i Australien. Hur många år har gått sedan 1925?

9


Pingviner i rad Världens minsta pingviner finns i Australien och Nya Zeeland. Dvärgpingvinen tillbringar fyra femtedelar av sin tid i havet. Fjädrarna håller den varm och torr. Dvärgpingviner är de sjöfåglar som mest av alla riskerar att komma i kontakt med oljespill på havet.

På kvällen skyndar sig grupper av dvärgpingviner längs stranden till sina bon. Den här nattliga pingvinparaden är populär bland turister. 10


Vid djurskyddscenter får oljeskadade pingviner klä sig i stickade ylletröjor! Det här hindrar pingvinerna från att svälja olja när de försöker putsa sina fjädrar.

År 2 001 bad Tasmaniens djurskyddsfond volontärer att sticka tröjor till pingviner. Fonden fick över 15 000 tröjor från hela världen!

putsa

göra fjädrarna rena 11


Rädda kaninpunggrävlingen En kaninpunggrävling är ett litet pungdjur med öron som liknar en kanins. Det finns bara två arter. Den mindre kaninpunggrävlingen verkar redan vara utrotad och den större är utrotningshotad. Många av kaninpunggrävlingens boplatser har förstörts av boskap och kaniner. Dessutom jagas den av räv, dingo och vildkatt. 

dingo en australisk vildhund 12


Peter McRae är en av två australier som kallas ”Bilby brothers”. De samlade tillsammans in 750 000 dollar för att ge kaninpunggrävlingar ett säkert hem. De byggde ett 26 km långt stängsel vid Currawinyas nationalpark i Queensland. I det inhägnade området är kaninpunggrävlingens ungar säkra.

Australier uppmuntras att köpa kaninpunggrävlingar i choklad. För varje såld kaninpunggrävling i choklad ges 50 australiska cent till en fond för att rädda kaninpung-grävlingen. För en liten kaninpunggrävling ges 30 australiska cent.

Anta att 4 000 stora kaninpunggrävlingar i choklad såldes på en månad. Hur många australiska dollar skulle fonden få ta emot? En dollar är 100 cent.

13


Att uppfostra en föräldralös unge Många människor arbetar hårt för att rädda Australiens sällsynta djur. Zoologiska trädgårdar och djurskyddscentrer spelar en viktig roll för att bevara djuren. Föräldralösa små kängurur och vallabyer föds ibland upp av människor. Komjölk passar inte för pungdjur, så de föds upp på en speciell mjölkblandning.

Visste du? En kängurumamm a eller en vallaby bär sin unge i en ficka. På djurskydd scentret får föräldralösa un gar vara i en tygficka. 14


Att räkna ut Lös de här problemen. Du kan ta en miniräknare till hjälp. 1. Hur mycket väger en grå känguru när den är 220 dagar gammal? 2. Hur många dagar gammal är en grå känguru när den väger 5,6 kg? Ungefär hur många månader är det? 3. Gör en ny tabell för den grå kängurun.

En kängurumamma eller en vallaby bär sin unge i en ficka. På djurskyddscentret får föräldralösa ungar vara i en tygficka.

a. Skriv åldern i det närmaste antalet veckor. b. Skriv svansens längd i mm.

Grå känguru Tillväxttabell Ålder (dagar)

120 180 220 250 310

c. Skriv vikten i gram.

Svanslängd (cm)

Vikt (kg)

12,7 25,4 30,5 38,1 53,3

0,5 1,2 1,9 2,4 5,6 15


Facit Sidan 7

22, 118

Sidan 9

1. a. 4 kg

b. 7 kg

c. 30 kg

Ta reda på mer om ett utrotningshotat australiskt djur. Var lever det? Vilka hot står det inför? Vad gör man för att skydda det?

2. a. 4 timmar b. 28 timmar

c. 1456 timmar

3. Visa in lärare

Sidan 13

2 000 dollar

Sidan 15

1. 1,9 kilo

2. 310 dagar, ungefär 10 månader

3. Ålder

Svans

Vikt

17 veckor

127 mm

500 g

26 veckor

254 mm

1 200 g

31 veckor

305 mm

1 900 g

36 veckor

381 mm

2 400 g

44 veckor

533 mm

5 600 g

Register djurvårdscenter 11, 13–15 kaninpunggrävlingar 12–13 koalor 8–9 kängurur 14–15 16

pingviner 10–11 tasmansk tiger 4 utrotningshotade arter 6–7 utrotade arter 4–5


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Världens matematik – Räkna med att överleva ISBN 978-91-622-8650-7 © 2008 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Originalets titel: WorldScapes – Surviving the Odds Originalutgåva: Weldon Owen Education Inc., 2005 Författare: Claire Owen Redaktör: Frances Bacon Grafisk form: Avon Millis Bildredaktör: Sarah Matthewson Foton: ANTphoto.com: Rob Blakers (mountain pygmy-possum, s. 6), Dave Watts (tiger quoll, s. 6), Auscape. J. Parer och E. Parer-Cook (s. 4), Lyn Blom: Phillip Island Nature Park (pingvin i tröja, kvinna i pingvintröja, s. 11), Digital Vision (pojke s. 2, s. 24), dixson Library, State Library of NSW: © H.A: och C. Glad (Norman Lindsay, The Magic Pudding (Slice Three), s. 9), Tranz: Corbis (omslag, wombat som mäts, s. 2-3, pingvin täckt av olja, s. 11), Kaye and William Weatheritt Rescue and Information Center, Bendigo (s. 14-15) Ett tack till Barbara Mobbs för tillåtelse att använda Norman Lindsays illustrationer från The Magic Pudding, och Lyn Blom på Phillip Island Nature Park för hennes hjälp med s. 11. Alla illustrationer och övriga foton: ©Weldon Owen Education Inc. © 2005 Weldon Owen Education Inc. Första upplagan Första tryckningen Redaktör: Eva Johansson Översättare: Gunnel Lindskog Typografi: AB Typoform Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in China through Colorcraft Ltd, Hong Kong


RÄKNA MED ATT ÖVERLEVA

Räkna med att överleva

Världens matematik

Australien

Australien

Känner du till några australiska djur som riskerar att dö ut? Använd tabeller och diagram och ta reda på mer om dessa djur och hur man försöker rädda dem.

ISBN 978-91-622-8650-7

www.bonnierutbildning.se

Claire Owen

BONNIERS

9789162286507  
9789162286507  

Världens matematik Claire Owen BONNIERS Australien Australien Jag heter Ben. Jag bor i staden Melbourne i Australien. I Australien bor många...