Page 1

Uggleboken F–6 är arbetsböcker för den första läs- och skrivträningen. Övningarna är lätta att lyckas med och eleverna har roligt sida efter sida, bok efter bok. Språkträningen får de på köpet.

• Läs- och skrivförberedelse och enkla matteövningar • Rimma, lyssna efter ljud och leka med ord

• Läsa ord med kort vokal och ng-ljud • Skriva ord med kort vokal

• Läsa korta ord med ljudenlig stavning utifrån frekventa ljud (o, s, m, l, r, a, v) • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (med stöd)

• Läsa ord med konsonantförbindelse • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (utan stöd)

• Läsa ord med kort vokal • Skriva ord med konsonantförbindelse

ISBN 978-91-40-64551-7


40645517.1.7_s001-032.qxd:645517_Uggleboken6.s001-032.qxd

11-12-21

15.39

Page 1

I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla synpunkter på både innehåll och form. Vi förankrar våra läromedel i skolan där de hör hemma. Gleerups läromedel är alltid utvecklade i samarbete med dig! Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se Författare till detta läromedel är Karin Danielsson, speciallärare på Gotland.


40645517.1.9_s001-032_PP_645517_Uggleboken6.s001-032.qxd 2012-09-20 13:39 Sida 2

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Uggleboken 6 © 2005 Karin Danielsson och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktörer Jenny Klang/Ulrica Lejbro Illustrationer Pia Niemi Formgivning Carina Falk Första upplagan, nionde tryckningen ISBN 978-91-40-64551-7 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Prepress Punkt & Pixel, Malmö 2012 Tryck Dimograf, Polen 2012


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 3

Vem är jag?

Min familj Min bästa bok

_______________________________________________________________________________________________________________________

Min bästa film

____________________________________________________________________________________________________________________

Mitt drömyrke

_______________________________________________________________________________________________________________________

Mitt stjärntecken

_____________________________________________________________________________________________________________

Mitt bästa råd till mig själv

__________________________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 4

Majas släkttavla

Majas syskon heter Mia och Måns. Karin och Lars är Majas föräldrar. Karins föräldrar heter Elsa och Arne. Lars föräldrar heter Stina och Per. Karins syster heter Moa. Moa är gift med Bo. Leo är son till Moa och Bo.

Lars bror heter Jan. Jan är gift med Jill. Jans och Jills dotter heter Saga.

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 5

Vem är vem? mormor

morfar

farmor

mamma

farfar

pappa

Karin moster

faster

morbror

kusin

farbror

kusin

Maja

syster

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

bror

5


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 6

Skriv ordet sj eller sk

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 7

Skriv ordet stj sch ch g skj

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

7


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 8

Ordspråk 1. Det som göms i snö

som glimmar.

2. Allt är inte guld

luktar illa.

3. Tänk först,

har också öron.

4. Eget beröm

kommer upp i tö.

5. Små grytor

tala sen.

1. Det som göms i snö kommer upp i tö. 2. 3. 4. 5.

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 9

Ordspråk 1. Tala är silver,

får man ligga.

2. Den som spar

men hemma bäst.

3. Som man bäddar

tiga är guld.

4. Borta bra

än aldrig.

5. Bättre sent

han har.

1. 2. 3. 4. 5.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 10

Skriv rätt ord 1. Maria åt en 2. Han har en

.

glas glass

på huvudet.

hat hatt

3. Min häst har fått ett 4. Sotaren sitter på ett 5. Per sa

när han gick.

6. Nu är koppen 7. Eva bor i en

10

.

tak tack tak tack ful full

.

vila villa

.

8. Wilma räknar alla

.

föl föll

.

tal tall

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 11

Skriv ordet

vas

sil

väg

glas

krok

vass

sill

vägg

glass

krock

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

11


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 12

Förkortningar telefon

adr.

observera

m.m.

adress

t.o.m.

avsändare

bl.a.

kapitel

tel.

med mera

obs.

till exempel

t.ex.

och så vidare

o.s.v.

till och med

kap.

bland annat

avs.

tel. =

o.s.v. =

obs. =

m.m. =

avs. =

bl.a. =

kap. =

t.o.m. =

t.ex. =

adr.

=

Klockan förkortas kl. 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 13

Förkortningar

km =

kg =

m =

hg =

dm =

g

=

cm =

l

=

mm =

dl =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

13


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 14

Alfabetisk ordning l ärare

Skriv yrkena i alfabetisk ordning. 1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 15

Alfabetisk ordning Skriv yrkena i alfabetisk ordning. 1.

advokat

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5. konduktör

sjuksköterska

chaufför

bibliotekarie

organist

journalist

expedit

advokat

veterinär

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

15


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 16

Skriv ordet k

16

tj

kj

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 17

Skriv ordet k

tj

ch

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

17


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 18

Nordens länder Island Norge Sverige Danmark Finland

5 4

2 1 3

Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors Reykjavik

Nordens länder

Nordens huvudstäder

1. Sverige

Stockholm

2. 3. 4. 5. Sveriges flagga har gult kors på blå botten. Måla flaggan. 18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 19

Nordens flaggor Måla flaggorna.

Finlands flagga har blått kors på vit botten.

Danmarks flagga har vitt kors på röd botten.

Norges flagga har blått kors med vita kanter på röd botten.

Islands flagga har rött kors med vita kanter på blå botten.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

19


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 20

Synonymer 1.

1.

skänk

(olika ord för samma saker)

skåp

5.

2. 2.

6.

3. 4.

3.

7.

5. 6.

4.

8.

7. 8.

skänk

yngel

skåp

skål

sång

regn

vifta

tecken

bunke

ånga

imma

melodi

vinka

signal

nederbörd

unge

20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 21

Ng-ljud

2

3

1

5

6

4

7

8

Lodrätt

Vågrätt ➔

9

1 Sittplats

2 Värms maten i

4 Används i spel

3 Regent

7 Vatten från ovan

5 Bädd

8 Åker barn i

6 Våra Nyheter

9 … och spade

7 Smycke

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

21


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 22

Vem är vem? 9 år

10 år

8 år 6 år 4 år

Harry är äldst. Moa är yngst. Moa är hälften så gammal som Måns. Jan är 3 år äldre än Maja.

Vem är näst äldst? Vem är näst yngst? Vem var 2 år när Måns föddes? Hur gammal var Jan när Moa föddes? 22

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 23

Skriv namn på lådorna

Alvas låda är högst upp till vänster. Under Alvas låda har Harry sin låda. Längst ner till höger är Max låda. Bredvid Alva har Ylva sin låda. Ovanför Max har Ove sin låda. My har lådan mellan Harry och Ove. Lukas låda är under Harrys. Skriv Moa på lådan som är kvar. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

23


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 24

Skriv ordet g eller j

24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 25

Skriv ordet dj hj lj gj

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

25


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 26

Stor bokstav och punkt jag har en liten katt den heter sotis sotis är svart och vit hon älskar att busa och leka sotis är två år

Jag har

Rebus

26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 27

Ord ur ord

midsommarstång 3 bokstäver

4 bokstäver

5 eller fler bokstäver

mos

rida

dimma

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

27


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 28

C och X och Z 1.

1

lax sex

28

taxi pizza blixt

zebra cirkel citron

boxare blixtlås

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 29

C och X och Z

3

2

1

A

B

C

A1 cirkus

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

29


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 30

Sj-ljud eller Tj-ljud

30

skjuta

skälla

tjuta

källa

skepp

skela

käpp

kela

stjärna

skina

kärna

Kina

skära

sköra

kära

köra

stjälken

skära

kälken

tjära

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.38

Sida 31

Sj-ljud eller Tj-ljud kärna

kela

stjärna

skela

Kina

tjuta

skina

skjuta

käpp

källa

skepp

skälla

tjära

kälken

kära

stjälken

köra

kära

sköra

skära

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

31


40645517.1.3.inlaga.qxp

08-01-18

08.39

Sida 32

Hemliga sidan •

Skriv N i första ordets första ruta och i sjätte ordets sista ruta.

Skriv U i första ordets sista ruta och sjunde ordets första ruta.

Tredje ordet slutar på G.

Sjunde ordet har två G efter U.

Ta bort H från ordet HÄR så får du det andra ordet.

Fjärde ordet är synonym till förståndig.

Tredje ordet börjar på motsatsen till nej.

Sjätte ordet börjar på E.

Skriv L i sjunde ordets fjärde ruta och A i den sista rutan.

Femte ordet är SOM.

1.

2. 5.

4. 6. 32

3.

7.

! Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Uggleboken F–6 är arbetsböcker för den första läs- och skrivträningen. Övningarna är lätta att lyckas med och eleverna har roligt sida efter sida, bok efter bok. Språkträningen får de på köpet.

• Läs- och skrivförberedelse och enkla matteövningar • Rimma, lyssna efter ljud och leka med ord

• Läsa ord med kort vokal och ng-ljud • Skriva ord med kort vokal

• Läsa korta ord med ljudenlig stavning utifrån frekventa ljud (o, s, m, l, r, a, v) • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (med stöd)

• Läsa ord med konsonantförbindelse • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (utan stöd)

• Läsa ord med kort vokal • Skriva ord med konsonantförbindelse

ISBN 978-91-40-64551-7

9789140645517  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you