9789151100180

Page 1

Karin Danielsson • Pia Niemi

Mitt naturbibliotek

Mitt naturbibliotek Läsförståelse är en fristående arbetsbok för lågstadiet. Boken innehåller lättlästa faktatexter om fjorton djurarter som är vanligt förekommande i den svenska naturen, naturtrogna illustrationer, samt uppgifter till texterna. På varje uppslag finns en strukturerad faktatext om ett djur och en illustration på vänstersidan. På högersidan finns uppgifter kring ord- och läsförståelse.

Läsförståelse

Mitt naturbibliotek Läsförståelse innehåller fakta och uppgifter om flera olika typer av djur, till exempel däggdjur, insekter och fåglar. I boken finns faktatexter och uppgifter om följande djur: • Älg • Räv • Hare • Ekorre • Igelkott • Snok • Groda

• Talgoxe • Sädesärla • Myra • Nyckelpiga • Citronfjäril • Geting • Korsspindel

Mitt naturbibliotek Läsförståelse: • ger möjlighet att arbeta medvetet med läsförståelse utifrån faktatexter • ger möjlighet att kombinera arbetet med no och svenska • passar elever som vill lära sig om djur i den svenska naturen

ISBN 978-91-51-10018-0

9

789151 100180Innehåll

Älg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Räv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ekorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Igelkott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Groda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Snok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Myra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Geting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nyckelpiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Citronfjäril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Talgoxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Sädesärla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Spindel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Gåtor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


ÄLG Älgen trivs i barrskog där det finns avhuggen skog (hyggen). Älgen brukar kallas ”Skogens konung.” Hanen kallas tjur, honan kallas ko och ungen kallas kalv. Det är bara tjuren som har horn. Han fäller sina horn på vintern och får nya horn på sommaren. Älgen äter blad, bark och kvistar. Tyvärr gör älgen stor skada på skogen, när den äter gran- och tallplantor. Vuxna älgar har inga fiender, men björn och varg kan ta kalvar. Människan jagar älg på hösten för köttets skull och för att hålla nere antalet älgar.

Jag kallas ”Skogens konung”.

4

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.


Dra streck från ord till bild.

tjur

ko

kalv

älgspår

horn

Svara på frågorna. Vem har horn?

o älgtjuren o älgkon

Vad äter älgen?

o kött o växter

Vad kallas älgens unge?

o valp o kalv

När fäller älgen sina horn?

o på vintern o på sommaren

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.

5


RÄV Räven är släkt med hunden och kan både skälla och morra. Honan kallas tik och ungarna valpar. Rävens bo kallas lya. Räven sover i sin lya på dagen och jagar när det är mörkt. Räven är allätare och äter det mesta. Den äter möss, harar och fåglar men även insekter, bär och frukt. Rävens ungar föds på våren och är blinda när de föds. Räven ser och hör bra och har även bra luktsinne. Räven har många fiender t ex varg, lodjur och örn. Lyan har flera rum och gångar.

6

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.


Dra streck från ord till bild.

rävspår

hare

mus

lya

rovfågel (kungsörn)

Svara på frågorna. När jagar räven?

o på dagen o på natten

När föds rävens ungar?

o på vintern o på våren

Vad kallas rävens bo?

o lya o grotta

Vilken färg har rävens svanstipp?

o svart o vit

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.

7


HARE I Sverige finns både skogshare och fälthare. Skogsharen blir vit på vintern. Haren har långa bakben. Den kan inte gå, bara hoppa. Den kan hoppa snabbt, 70 km/tim. Haren har stora öron och hör bra. Den kan vrida sina öron var för sig åt olika håll. Haren har också bra syn, även i mörker. Den kan se både bakåt och åt sidorna. Haren äter gräs, växter och kvistar. Harens ungar föds på våren och har päls och öppna ögon när de föds. Haren har många fiender t ex rovfåglar, rävar och lodjur. Jag kan skutta 70 km/h.

8

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.


Dra streck från ord till bild.

skogshare

fälthare

harspår

lodjur

rovfågel (kungsörn)

Svara på frågorna. Vilken hare blir vit på vintern?

o fälthare o skogshare

Vad äter haren?

o kött o växter

När föds harens ungar?

o på våren o på hösten

Vilka tassar är främst i ett harspår?

o framtassar o baktassar

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.

9


EKORRE Ekorren trivs i skogar och parker. Den är aktiv på dagen och sover i sitt bo på natten. Ekorren styr med sin svans när den hoppar mellan träden. Svansen är också paraply när det regnar och täcke när det är kallt. Ekorren äter mest frön från kottar. Den skalar kottarna med sina framtänder. På hösten samlar ekorren mat t ex nötter som den gömmer för att ha till vintern. Honan får ungar flera gånger varje år. Nyfödda ungar har ingen päls och kan inte se. Ekorren har många fiender t ex rovfåglar, ugglor och rävar.

Ekorren skalar kotten slarvigt. Den kan skala 100 kottar på en dag.

10

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.


Dra streck från ord till bild.

skalad kotte

gran

grankotte

ekorrspår

duvhök

Svara på frågorna. När är ekorren aktiv?

o på dagen o på natten

Vad äter ekorren?

o fisk o frön

Hur skalar ekorren kottar?

o med sina tassar o med sina tänder

Hur många tår har ekorren på baktassarna?

o fyra o fem

Kopieringsförbud! © Karin Danielsson och gleerups Utbildning AB.

11


Karin Danielsson • Pia Niemi

Mitt naturbibliotek

Mitt naturbibliotek Läsförståelse är en fristående arbetsbok för lågstadiet. Boken innehåller lättlästa faktatexter om fjorton djurarter som är vanligt förekommande i den svenska naturen, naturtrogna illustrationer, samt uppgifter till texterna. På varje uppslag finns en strukturerad faktatext om ett djur och en illustration på vänstersidan. På högersidan finns uppgifter kring ord- och läsförståelse.

Läsförståelse

Mitt naturbibliotek Läsförståelse innehåller fakta och uppgifter om flera olika typer av djur, till exempel däggdjur, insekter och fåglar. I boken finns faktatexter och uppgifter om följande djur: • Älg • Räv • Hare • Ekorre • Igelkott • Snok • Groda

• Talgoxe • Sädesärla • Myra • Nyckelpiga • Citronfjäril • Geting • Korsspindel

Mitt naturbibliotek Läsförståelse: • ger möjlighet att arbeta medvetet med läsförståelse utifrån faktatexter • ger möjlighet att kombinera arbetet med no och svenska • passar elever som vill lära sig om djur i den svenska naturen

ISBN 978-91-51-10018-0

9

789151 100180