Page 1

inger strömsten

språk-kedjan Språk-kedjan är en serie övningsböcker i svensk grammatik och ordförståelse.

språk-kedjan börja med ordförståelse innehåller sju kapitel.

Börja med ordförståelse

Varje kapitel inleds med en berättelse om Tim och Tina. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel finns en liten utvärdering i bild och text.

språk-kedjan ordförståelse 1 och 2 innehåller nio kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om en skolklass som man följer under ett läsår. Efter övningarna görs en utvärdering i bild och text.

i serien ingår följande titlar: grammatik Språk- kedjan Börja med ordklasser Språk- kedjan Ordklasser 1 Språk- kedjan Ordklasser 2

ordförståelse Språk- kedjan Börja med ordförståelse Språk- kedjan Ordförståelse 1 Språk- kedjan Ordförståelse 2

Best.nr 47-08395-4 Tryck.nr 47-08395-4

4708395_Omslag_borjamedord.indd 1

09-11-30 14.55.49


Till läraren Språk-kedjan Börja med ordförståelse är tänkt att ge eleverna grundläggande kunskaper om enskilda ord, om hur de fungerar tillsammans med andra ord och vad de betyder. Varje kapitel inleds med en kort berättelse om Tim och Tina där orden presenteras i löpande text. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel utvärderar eleverna sina nya kunskaper i Vad lärde du dig? Här sammanfattas texten om Tim och Tina i en bild, där eleverna bl.a. ska skriva in orden som de har lärt sig och skriva orden i meningar. Ett förslag är att läraren och klassen gemensamt arbetar med den inledande texten och går igenom

orden, innan eleverna sedan arbetar vidare med kapitlet. Under tiden som de arbetar med orden, är det bra om de har tillgång till en ordlista. På så sätt lär de sig att slå upp ord och förstå nyttan av att använda ordlistor. Längst bak i boken finns en alfabetisk ordlista över orden som behandlas. Sidhänvisningen efter orden anger i vilken text de presenteras första gången. Där finns också en uppdelning av orden i ordklasser. I Libers Stora ordlista finns även alla orden med enkla förklaringar, böjningar och synonymer. Facit till uppgifter med entydiga svar finns att ladda ner från Libers hemsida.

ISBN 978-91-47-08395-4 © 2010 Inger Strömsten och Liber AB Redaktion: Sofia Warsén, Caroline Hjorth Produktion: Bertil Stålenmark Grafisk form: Catharina Ekström Tecknare: Lisa Sollenberg Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2010 kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

48


Innehåll När du är klar med en sida, kan du måla stjärnan. Kunskap om ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Träffa Tim och Tina! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tina åker tåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tim möter Tina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Inköp till påsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tjuvar i farten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tina ser en tjuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tim och Tina på tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

40 Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mums med mat!

....................................

Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ordklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Till läraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

N N N N N N N N N N N N N N N


kunskap om ord Visste du att det finns ord som ser likadana ut, men som betyder olika saker? Läs de här orden. De låter lite olika när man säger dem högt, men de ser precis likadana ut när man skriver dem.

banan

En del ord är svåra att förstå. Då kan du slå upp dem i en ordlista eller fråga någon vad orden betyder. I ordlistan står alla ord i bokstavsordning. När du slår upp orden, måste du kunna alfabetet ordentligt. Annars blir det svårt att hitta. Om flera ord börjar på samma bokstav, så måste du sortera dem efter nästa bokstav i ordet. Exempel: ben, best, bestämma 2

Kopiering förbjuden. Se sid 48.

tomten


träffa tim och tina! I den här boken får du träffa Tim och Tina. De är födda i samma stad och på samma dag och de har alltid varit kompisar. En dag flyttade Tim till Umeå med sina föräldrar. Tina har många kompisar, men hon saknar Tim. Tim har fått flera nya kompisar, men han saknar Tina. Nu är det påsklov och Tim och Tina ska ses igen. Tina får åka tåg ensam för första gången.

Det är jag som är Tina!

Hej, jag heter Tim!

Kopiering förbjuden. Se sid 48.

m Tim och Tina har påsklov. Skriv några ord i ägget som har med lov att göra. 3


Tina sitter på tåget. Det är tid för avgång och pappa står på perrongen och vinkar. Tåget lämnar stationen, får snart upp farten och hjulen dunkar mot rälsen. Vagnen gnisslar och rycker. Konduktören kommer gående. Hon vinglar när tåget skakar till. ”Och vart ska du åka, min unga dam”, frågar hon. Hon ser sträng ut, tycker Tina och sträcker fram biljetten. ”Jag ska till Umeå”, säger hon. ”Min kompis Tim har flyttat dit, och jag ska träffa honom på påsklovet.” Konduktören ler. ”Du ska byta i Vännäs”, säger hon. ”Jag påminner dig i god tid.” Sedan hjälper hon Tina att lyfta upp bagaget på hyllan. ”Trevlig resa!” tillägger hon. Tina dra upp benen. Nu sitter hon bekvämt. Efter en timme blir hon rastlös. Hon skickar ett sms till Tim, så att han ska veta att hon är på väg. 4 station vingla perrong sträng dunka biljett

gnissla bagage påminna rastlös bekväm konduktör

Kopiering förbjuden. Se sid 48.

tina åker tåg


m Vad betyder orden? Dra streck mellan ord och rätt förklaring. en station

en sorts trottoar på en station

en perrong

en person som kontrollerar biljetter

en konduktör

en eller flera väskor som man har med sig på resa

en biljett

en plats där ett tåg stannar

ett bagage

ett papper som visar att man har betalt för sin resa

m De här orden beskriver något som händer. Vad betyder de? Välj bland orden i rutan och skriv på raderna. gnisslar

_______________________________________________________________________________________________________________________________

dunkar

________________________________________________________________________________________________________________________________

bultar

vinglar _________________________________________________________________________________________________________________________________ påminner ___________________________________________________________________________________________________________________________

får att komma ihåg låter skarpt tappar balansen

m Dra streck från orden i mitten till rätt förklaring. snäll och trevlig

lat och slö rastlös bekväm

Kopiering förbjuden. Se sid 48.

allvarlig och bestämd

svårt att sitta stilla

sträng mjuk och skön

hård och vass

5 vingla

sträng

biljett

bagage

rastlös

bekväm


m Ordet STRÄNG kan betyda olika saker. Vilka? Skriv på raderna. Den som ser sträng ut, ser _______________________________________________________________________________________________________________ En sträng är

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

m Alla de här orden kan du sätta ihop med ordet BILJETT. Men en del av orden ändar sig lite. Skriv de nya orden på raderna. lucka

bio

tåg

buss

tunnelbana

biljettlucka

månad

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

m Kan du flera ord som sitter ihop med biljett? Skriv dem här. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 station

perrong

dunka

gnissla

påminna

konduktör

Kopiering förbjuden. Se sid 48.

m Skriv tre olika saker som du kan behöva en biljett till.


m Vilka nya ord får du? Dra streck. Skriv de nya orden på raderna.

spårvagnskonduktör

spårvagns-

räls

tåg-

bagage

_________________________________________________________________________________________

rull-

konduktör

_________________________________________________________________________________________

bagage-

gardin

_________________________________________________________________________________________

hand-

hjul

_________________________________________________________________________________________

vagns-

lucka

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

m Vilka två av de här jobbar på tåg? Skriv rätt yrken. artist _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

bagare brandman bussförare

m Vad gör en konduktör? Skriv gärna flera meningar.

konditor konduktör

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lokförare läkare polis

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

skräddare

m Vad använder den som skriver sms? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden. Se sid 48.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 vingla

sträng

biljett

bagage

rastlös

bekväm


vad lärde du dig?

om du behöver hjälp, kan du leta bland orden i kapitlet!

m Skriv in orden som saknas.

m Vilka ord saknas i meningarna? Välj bland orden i rutan.

på ___________________________________________________________ när tåget går. Tina _____________________________________________ för väskan är tung. Hjärtat _______________________________________________ hårt. Hjulen ________________________________________ och gnäller. Snart kommer en dam i uniform

8

stationen perrongen sträng gnisslar rastlös dunkar

som ser ________________________________________ ut och vill se _______________________________________________.

vinglar

Efter en timme blir Tina _______________________________________________.

biljetten

Kopiering förbjuden. Se sid 48.

Pappa har skjutsat Tina till ___________________________________________________ och står och vinkar


8

10

14 13

1

m Fläta orden. 1. Kallas den person som kontrollerar biljetter på tåg. 2. Upprepa något för att komma ihåg det. 3. Den som är allvarlig kan se … ut. 4. En sådan behövs när du reser med tåg. 5. Den tid då tåget ska gå kallas … 6. Tågets spår kallas … 7. När man är ostadig kan man … 8. Ett annat ord för skön. 9. Kallas resväskor med ett annat ord. 10. Så kan hjärtat göra. 11. Den som har svårt att vara stilla är … 12. Det är samma sak som att ge ett skarpt ljud ifrån sig. 13. Plats där tåget stannar. 14. Står du på när du väntar på tåget.

2 11

3

9 4

12

5

6 Kopiering förbjuden. Se sid 48.

7

9


inger strömsten

språk-kedjan Språk-kedjan är en serie övningsböcker i svensk grammatik och ordförståelse.

språk-kedjan börja med ordförståelse innehåller sju kapitel.

Börja med ordförståelse

Varje kapitel inleds med en berättelse om Tim och Tina. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel finns en liten utvärdering i bild och text.

språk-kedjan ordförståelse 1 och 2 innehåller nio kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om en skolklass som man följer under ett läsår. Efter övningarna görs en utvärdering i bild och text.

i serien ingår följande titlar: grammatik Språk- kedjan Börja med ordklasser Språk- kedjan Ordklasser 1 Språk- kedjan Ordklasser 2

ordförståelse Språk- kedjan Börja med ordförståelse Språk- kedjan Ordförståelse 1 Språk- kedjan Ordförståelse 2

Best.nr 47-08395-4 Tryck.nr 47-08395-4

4708395_Omslag_borjamedord.indd 1

09-11-30 14.55.49

9789147083954  

Börja med ordförståelse in g e r s t r ö m s t e n Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fa...

9789147083954  

Börja med ordförståelse in g e r s t r ö m s t e n Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fa...