Page 1

MATTE

+

5

6

7

8

9

10

5

10

11

12

13

14

15

6

11

12

13

14

15

16

7

12

13

14

15

16

17

8

13

14

15

16

17

18

9

14

15

16

17

18

10

15

16

17

18

19

19 20

BONUS RÖD

2A ngrid Olsson Margareta Forsbäck

Eldorado 2a Bonus_Rod.indd 1

09-05-08 01.43.26


nnehåll Kapitel 1

s3

Mönster med talkamrater Fyll på till 10

Kapitel 2

s6

Miniräknare Överslagsräkning Textuppgifter

Kapitel 3

s9

Klockan Addition på tallinjen Subtraktion på tallinjer

Kapitel 4

s 13

Hälften Dubbelt Multiplikation och division

Kapitel 5 Rita och bygg Symmetri

s 16

Kapitel 6

s 19

Multiplikation och division med 10 Multiplikation och division med 5 Textuppgifter

Kapitel 7

s 22

Hundra rutor 0–99 Tallinjer Jämföra antal

Kapitel 8

s 25

Tvåsiffriga tal + och – Fyll på till tiotal Flytta mellan två termer Addition

Kapitel 9

s 29

Symmetri Rita lika Prick till prick

2 Eldorado 2a Bonus_Rod.indd 2

09-05-08 01.43.27


Mönster med talkamrater Fyll i 15-kamraterna.

0 1 2 15 14

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Dra streck mellan 15-kamraterna. Använd linjal. 15

3 2 1

0

14

1

13

2

12

3

11 10 9 8 7 6 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5 4 3 2 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Skriv tal längs de andra två sidorna och gör likadant där.

Efter grundboken kapitel 1, s 7

Mönster med 15-kamraterna.

Eldorado 2a Bonus_Rod.indd 3

3 09-05-08 01.43.28


Fyll på till 10 Flytta kulor så att du får 10 i en påse.

1 9 7 10

8 6 10

8 8 10

7 5

4 9

7 8

9 6

7 6

8 5

Använd talet 10.

4 Eldorado 2a Bonus_Rod.indd 4

= 10 + 3 = = = = =

8 +4 = 7 +7 = 8 +7 = 8 +8 = +

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

8 +5 9 +4 7 +5 9 +3 9 +9

=

Efter grundboken kapitel 1, s 13

Träning på att ändra en uppgift genom att ”fylla på” så att en term blir tiotal, t ex 9 + 7 = 10 + 6.

09-05-08 01.43.34


Eldorado 2a Bonus_Rod.indd 5

09-05-08 01.43.36


MATTE

ngrid Olsson

Margareta Forsbäck

ElDoRADo grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Till varje grundbok finns häften i två svårighetsnivåer – bonus blå för elever som behöver träna mer och bonus röd för elever som behöver extra utmaningar.

ElDoRADo är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. För åk 2 finns:

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2A

2A

2A

2A

2A

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2B

2B

2B

2B

2B

läs mer på www.nok.se/eldorado

ISBN 978-91-27-41458-7

9

Eldorado 2a Bonus_Rod.indd 32

1 0 0 0 0

789127 414587

09-05-08 01.45.49

9789127414587  
9789127414587  

6 11 12 13 14 15 16 7 12 13 14 15 16 17 8 13 14 15 16 17 18 9 14 15 16 17 18 19 10 15 16 17 18 19 20 ngrid Olsson Margareta Forsbäck MATTEMA...