Page 4

Ola Isaksson är universitetsadjunkt vid journalistutbildningen på Lunds universitet och arbetar också som frilansjournalist med särskilt fokus på ekonomi och entreprenörskap, både i Sverige och på global nivå. Han har arbetat vid flera tidningsredaktioner i Sverige och är även medgrundare till ett coworkingkontor i Lund för egenföretagare inom mediebranschen. Charlie Järpvall är filosofie doktor i mediehistoria vid Lunds universitet. Han disputerade hösten 2016 på en avhandling om kontorspapper som medium. Hans forskning är inriktad på medieringsfrågor kopplade till information och kunskap utifrån ett historiskt och materiellt perspektiv. Patrik Lundell är professor i historia vid Mittuniversitet. Han har forskat om bland annat offentlighetsideal, mediesystem, medieinstitutioners legitimitetssträvanden och högerextrem opinionsbildning. Carolina Martínez är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Institutionen Barn–Unga–Samhälle, Malmö universitet. Carolinas forskning rör framförallt kommersialiseringen av internet med fokus på hur barn förhåller sig till reklam i digitala medier. Hennes vetenskapliga publikationer återfinns i internationella tidskrifter som Television & New Media och Nordicom Review. Andreas Mattsson är universitetsadjunkt vid journalistutbildningen vid Lunds universitet. De senaste åren har han bedrivit forskning och undervisning om den digitala utvecklingen inom journalistiken i Vietnam och Indien. Andreas är också frilansjournalist och hans reportage och artiklar publiceras regel­ bundet i olika dagstidningar och magasin. Fredrik Miegel är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Hans forskning handlar främst om ungdomskultur, kultursociologi och medier och medborgarkultur. Michael Rübsamen är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Han under­ visar huvudsakligen på kurser om publikstudier, populärkultur och opinions­ bildning. Michaels avhandlingsarbete behandlar celebriteters mediala värdeskapande.

Profile for Smakprov Media AB

9789140694805  

9789140694805  

Profile for smakprov