Page 1

DEBATT

JAKTEN PÅ JÄMSTÄLLDHET En debattbok om feminism

EMBLA SUE PANOVA

VILJA


Vilja förlag info@viljaforlag.se www.viljaforlag.se

TL

Ä ST

N E

X

.

.

I VÅ

Sidantal: 90 Lättlästnivå: X-Large Lix: 33

L ÄT

Titel: Jakten på jämställdhet: En debattbok om feminism Författare: Embla Sue Panova Textbearbetning: Ingrid Forsberg Omslag: PODG Omslagsbild: Shutterstock/photoagent © 2017 Embla Sue Panova och Vilja förlag Första upplagan 2017

LARG

ISBN 978-91-7723-173-8 På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.


Embla Sue Panova

J A K T E N PÅ J Ä M STÄ L L D H E T En debattbok om feminism

Vilja förlag


I NNEHÅL L Tack 7 Förord 8 Inledning 11 Kapitel 1: Vad är feminism?

17

Kapitel 2: Feminismens historia

35

Kapitel 3: Varför behövs feminism?

53

Kapitel 4: Patriarkatet

63

Kapitel 5: Vem tjänar på feminismen?

73

Kapitel 6: Vardagsfeminism

79

Efterord 85 Källor 88


TACK Tack mamma och pappa, som alltid har peppat mig att strunta i normer och gå min egen väg. Tack Tove, som öppnade dörren till feminismen och satte ord på det jag innerst inne alltid har vetat. Och tack Ingrid. Utan dig hade det inte blivit någon bok. Bokstavligen.

7


FÖ RORD Boken du håller i handen handlar om feminism. Om du har kommit så här långt betyder det nog att du är nyfiken på ämnet. Du kanske till och med är feminist? Eller känns ämnet provocerande? Oavsett vilket så hoppas jag att du ska få massor av intressant läsning och en och annan insikt. Många tänker kanske att vårt samhälle redan är jämställt. Men även om vi har kommit en bra bit på vägen så finns det mycket kvar att kämpa för. 8


Jag har skrivit Jakten på jämställdhet för att jag tror att de flesta av oss skulle vara lyckligare om män och kvinnor hade samma rättigheter och möjligheter i vårt samhälle. Det är nämligen det feminism handlar om. Och jag tycker att en bra start är att sprida kunskap om tankarna bakom feminism och vad man själv kan göra om man vill kämpa för ett mer jämställt samhälle.

Embla

9


I NL EDNI NG Varför en bok om feminism? ”Feminism är den radikala åsikten att kvinnor också är människor.” Detta är ett känt citat av författaren Marie Shear från 1986. Men vad betyder det egentligen? Citatet är ironiskt och handlar inte om att kvinnan också tillhör arten människor. Det handlar om att man skulle kunna tro att det är en extrem åsikt eftersom kvinnor inte alltid har samma rättigheter som män. 11


Ofta tänker vi inte ens på de orättvisor som finns, eftersom vi är så vana vid dem. Därför är det viktigt att prata om dem, så att vi kan göra något åt dem.

Jämställdhet Feminism handlar om att vilja ha jämställdhet mellan män och kvinnor. Det betyder att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En person som stödjer feminismen är feminist, och både kvinnor och män kan vara feminister.

Orättvist att vara kvinna Feminism är ett sätt att se på samhället som har vuxit fram eftersom kvinnor inte har haft samma rättigheter som män. 12


Det har berott på att många har tyckt att kvinnor är svagare än män. Förr i tiden hade kvinnor till exempel inte rätt att rösta när det var val, eller samma möjligheter som män att jobba. De skulle istället stanna hemma för att ta hand om man och barn. Det var förstås inte rättvist att kvinnor hade det så. De behövde få mer makt över sina liv och feminismen växte fram som en kamp för att kvinnor skulle få det bättre.

Mycket kvar att kämpa för Idag är Sverige ett av världens mest jämställda länder där män och kvinnor har ganska lika villkor. Men det finns ändå många orättvisor kvar. 13


Det är till exempel förbjudet att inte ge någon ett jobb på grund av vilket kön personen har. Samtidigt finns det många jobb där män får högre lön än kvinnor, fast de gör precis samma sak. Det är också fortfarande flest kvinnor som är lediga från jobbet när barnen är små och när barnen är sjuka. Att vara hemma mycket och kanske även jobba deltid påverkar kvinnornas möjlighet att göra karriär och utvecklas på jobbet. Det kan också göra att de får sämre pension när de blir äldre. En annan viktig fråga är kampen mot våldet mot kvinnor. När kvinnor utsätts för våld i någon form är det nästan alltid en man som är skyldig. 14


Mäns våld mot kvinnor är så vanligt att det ses som ett allvarligt samhällsproblem. Det här är bara några exempel som visar att vi ännu inte har nått ända fram när det gäller jämställdhet. Därför behövs feminismen också idag.

Män tjänar också på feminism Det är inte bara kvinnor som tjänar på ett jämställt samhälle. Män vinner också på det. De förväntas nämligen ofta vara starka och tuffa och inte visa känslor. Men många män vill inte alls vara hårda och tuffa. I ett jämställt samhälle får alla vara precis som de vill. Därför är den feministiska kampen också männens kamp. 15


En fråga som retar många Du kanske tycker att det här är självklara saker? Att alla ska få vara som de vill och ha samma rättigheter? Ändå är feminism ett ämne som gör många arga. Men om man håller med om att alla ska ha samma rättigheter så är man också en del av kampen för lika villkor för män och kvinnor. Och det är en kamp som alla tjänar på. I den här boken får du veta vad feminismen innebär, varför den behövs och hur vägen till jämställdhet kan bli kortare.

16


KAPI TEL 1

Vad är feminism?


En liten ordlista När man diskuterar feminism dyker det ibland upp ord som kan vara lite svåra. Här är en lista med ord som kan vara bra att ha koll på.

Diskriminering: Diskriminering är att behandla människor sämre för att de tillhör en viss grupp. Det kan till exempel vara gruppen kvinnor, gruppen homosexuella, gruppen muslimer eller gruppen funktions­ nedsatta. Om en kvinna får lägre lön än en man som utför exakt samma arbete blir hon diskriminerad. 19


Jämställdhet och jämlikhet: Orden är lika varandra, och många tror att de betyder samma sak. Men det finns en viktig skillnad mellan dem. Jämställdhet handlar om att det ska vara lika villkor för kvinnor och män. Jämlikhet handlar om att det ska vara lika villkor för olika grupper i samhället. Det kan till exempel vara för människor som har olika hudfärg eller olika religion.

Kvotering: Kvotering är ett sätt att få en bättre blandning av människor i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om att få in fler kvinnor i en styrelse för ett företag. Då bestämmer man att ett visst antal platser i styrelsen är till för kvinnor. 20


Kön och genus: Kön är det biologiska könsorganet – alltså snopp eller snippa. Genus är hur de flesta tänker att män och kvinnor är och ska vara. Det brukar också kallas socialt kön eller könsroll. Det finns många egenskaper som ses som typiskt ”manliga” eller ”kvinnliga”, men de har inget med det biologiska könet att göra. De flesta människor känner sig som antingen man eller kvinna, men inte alla. I den här boken pratar vi om ”kvinnor och män” för att förenkla diskussionen om feminism.

Norm: En norm är något som de flesta i samhället tycker är det normala, men det är egentligen bara det som är vanligast. 21


Det är när någon bryter mot en norm som det blir tydligt att normen finns, annars tänker vi inte så mycket på dem. Det är till exempel en norm att män inte använder smink. Normer kan vara ett hinder för människor. De kan göra att man inte vågar vara som man vill.

Patriarkat: Ett patriarkat är ett samhälle där männen har mest makt. I ett patriarkat är de flesta ledare män, till exempel chefer och politiker.

Sexism: Sexism är att värdera människor lägre för att de är kvinnor eller män. Det är till exempel sexistiskt att säga att kvinnor inte kan spela fotboll eller att det är omanligt att dansa balett. 22


Sexuell läggning: Sexuell läggning handlar om vilket kön den man blir attraherad av har. Heterosexuella vill vara med någon av ett annat kön, homosexuella vill vara med någon av samma kön och bisexuella kan vilja vara med både kvinnor och män.

Struktur: En struktur är hur något oftast brukar vara. Det är något som påverkar hur vi beter oss mot varandra, även om det inte betyder att alla alltid gör så. Inom feminismen pratar man till exempel om ”mäns våld mot kvinnor” eftersom det oftast är män som utsätter kvinnor för våld. Då finns det många som säger att alla män inte är våldsamma. Och så är det förstås. 23


Men ibland måste man utgå ifrån hur det oftast är för att kunna diskutera olika frågor.

F-ordet De flesta tycker att jämställdhet är bra, men alla är inte överens om vad ordet feminism betyder. Ordet kan förklaras så här: ”Kvinnor och män ska vara likställda, både ekonomiskt, socialt och politiskt.” Det betyder till exempel att kvinnor och män ska ha samma lön för samma jobb, att de delar på ansvaret för hem och familj och att både kvinnor och män ska vara representerade i politiska partier. Feminism innebär också att män ska slippa leva upp till de krav som finns på dem bara för att de är män. 24


Kvinnor har ofta behandlats som om de är svaga och männen har varit tvungna att vara starka. Det anses till exempel omanligt att visa känslor, som att gråta. Många män är feminister för att både de och kvinnor tjänar på att få vara precis som de vill.

Alla gillar inte ordet feminism Det finns många som vill att alla ska ha lika villkor, men som inte vill kalla sig feminister. En del gillar inte ordet för att de tror att feminister hatar män. De tror att feminister vill ta makten istället för att dela den med männen, men det är inte det feminismen står för. En del vill inte kalla sig feminister för att de tycker att ordet fokuserar för mycket på kvinnan. 25


Men ordet uppkom för att det var kvinnor som hade sämre villkor. Det fanns ett behov att jobba för att kvinnor skulle få det bättre. Nu har ordet feminism funnits länge och är känt i hela världen. Därför tycker många att kampen för jämställdhet ska fortsätta heta feminism.

Alla tycker inte att feminism är viktigt Människor har olika vardag och känner av orättvisor olika mycket. Vissa märker inte att det finns orättvisor, medan andra är medvetna och märker det varje dag. Därför kan man tycka väldigt olika om hur viktig feminismen är. 26


Många sorters feminism Det finns många sorters feminism. Alla feminister vill ha jämställdhet i samhället, men alla är inte överens om hur det ska gå till. Det är viktigt att komma ihåg att alla är olika. Det finns alltså inte en feministisk kamp som gäller för alla. Här är några exempel på olika sorters feminism:

Liberalfeminister tror på att alla ska behandlas lika utifrån mänskliga rättigheter. De menar att det kan bli jämställt om man sprider kunskap om orättvisor. Och de tror på att förändra människors attityder snarare än att ändra regler och samhälle. 27


Radikalfeminister menar att det är ojämställt för att vi lever i ett patriarkat där män har mest makt. De tycker att hela samhället är så påverkat av detta att det måste förändras helt.

Socialistiska feminister kämpar inte bara för jämställdhet mellan könen. De tycker att alla orättvisor mellan olika grupper i samhället hänger ihop. Därför kämpar de också för att det ska vara jämlikt på alla sätt, till exempel ekonomiskt.

Man kan också dela in feminismen utifrån hur man tänker om skillnaderna mellan kvinnor och män: 28


Likhetsfeminister tycker att kvinnor och män i grunden är lika. De tycker att det är samhället som tvingar in oss i olika köns­roller. Det betyder att man uppfostras till att bli som en man eller kvinna ”ska vara”.

Särartsfeminister tycker att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor gör att de är bra på olika saker. Särartsfeminister tycker inte att könsroller behöver vara fel. Men de tycker att det som anses vara typiskt kvinnligt måste bli lika mycket värt som det som anses vara typiskt manligt.

Queerfeminister vill inte dela upp människor i bara män och kvinnor. 29


De tycker att det bör finnas plats för fler köns­roller och vill inte att samhället ska utgå ifrån att alla människor är hetero­sexuella.

Kampen ser olika ut Människors kamp för jämställdhet kan vara väldigt olika beroende på hur deras liv ser ut. Alla kvinnor och män är inte heller likadana. Vi har olika erfarenheter av livet och olika förutsättningar. Och många måste slåss mot flera fördomar samtidigt.

Männens kamp Förr i tiden var det inte så vanligt att män kallade sig för feminister, men nu för tiden är det ganska vanligt. 30


Manliga feminister kan ibland bli väldigt hyllade eftersom det har varit så ovanligt. Men sådana hyllningar kan också få kritik från personer som tycker att det är självklart att alla ska vara med och kämpa. Ibland blir inte manliga feminister tagna på allvar. En del kvinnor tycker inte att män kan veta hur det är att leva under orättvisa eftersom männen ofta har mer makt på grund av sitt kön. Men feminism handlar om jämställdhet för alla. Även om män har många fördelar av att vara män kan de också uppleva orättvisor och fördomar på grund av sitt kön. Många män är feminister för att de helt enkelt tycker att alla människor ska leva på lika villkor. 31


Flera kamper på samma gång Det är inte bara könen som skiljer oss åt, vi är också olika varandra på massor av andra sätt. Det är många som upplever att de möts av fördomar på grund av att de tillhör en viss grupp eller bryter mot en norm. Och alla de här olika normerna och fördomarna påverkar hur man blir behandlad av andra – och vilka möjligheter man får. Att vara vit och kvinna kan vara jobbigt på flera sätt. Men om man har en annan hudfärg än vit kan man dessutom utsättas för rasism. På samma sätt kan en kvinna som bär slöja uppleva ännu mer fördomar på grund av sin religion. 32


Kvinnor som är tjockare eller smalare än normen utsätts också ofta för fördomar som andra kvinnor slipper. Homosexuella och bisexuella kvinnor för en dubbel kamp eftersom de både är kvinnor och icke-heterosexuella. Transpersoner identifierar sig inte med det biologiska kön de har fått vid födseln och lever istället som det kön de känner sig som. De blir ofta utsatta för diskriminering och får höra att de inte är ”riktiga” kvinnor eller män. Kvinnor med en funktionsnedsättning kan behöva slåss mot fördomen att de inte kan lika mycket som andra kvinnor. Man kan också möta fördomar på grund av vilken klass man tillhör. 33


Kamperna hör ihop Det är viktigt att ta allas kamp på allvar. För många feminister är det därför minst lika viktigt att kämpa mot till exempel rasism och homofobi som att kämpa för jämställdhet mellan män och kvinnor. För allt hänger ihop och har att göra med en grundläggande syn på alla människors lika värde.

34

9789177231738  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you