Page 8

***

OV

KLURIS

AK PR

Räknehäfte

Att samla sina Klurisar

***

SM

Eleverna behöver olinjerade eller rutade anteckningshäfte för arbetet med uppgifterna i Kluris A. I häftet samlar och redovisar eleverna sitt arbete, sina strategier och sina förslag till lösningar och det blir lättare för läraren, eleven och vårdnadshavarna att få överblick över elevens utveckling när det handlar om att argumentera, presentera och resonera kring ämnet matematik. Ett tips är att använda häftet Kluris Räknehäfte (ISBN 978-91-7823-004-4).

8

I_Kluris_A.indd 8

2018-06-04 09:54

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov