Page 73

KLURIS A ISBN: 978-91-7823-000-6 © 2018 Bonnierförlagen AB Utgiven av Bonnierförlagen Lära Originalutgåva: Grublis A – 192 problemløsningsoppgaver, © 2018 GAN Aschehoug, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS Uppgiftstexter: Laila Iren Jakobsen och Runar Ragnarson Brataas Översättning och textbearbetning: Hans Carlberg Form: Allworthy Design, Lena Thunell Omslag: Sara Ånestrand Omslagsillustrationer: Stina Lövkvist Illustrationer: s. 6 Thor W. Kristensen, övriga Shutterstock Produktionsledare: Merete Lind Första upplagan 1 Tryck: BALTOprint, Litauen 2018

Varmt tack till Ekebyhovsskolan och Cecilia Daréus för granskningen av det matematiska innehållet.

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se Undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade ”Kopiering tillåten”. Sådan kopiering får endast ske till eleverna på den egna skolan. Upphovspersonens ideella upphovsrätt enligt upphovsrättslagen och källangivelse i övrigt ska respekteras på sätt som anges i BONUS-avtalet.

I_Kluris_A.indd 2

2018-06-04 09:54

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov