Page 54

136

***

Kevin och de andra i klassen har fått i uppgift att ta fram förslag till hur affischerna till skolkonserten ska se ut. Kevin bestämmer sig för en affisch som består av sex rutor som var och en är 21 cm långa och 14,5 cm breda.

Navn:

OV

Vad blir måtten på Kevins affischer när han är klar?

137

AK PR

Mirre Katt kan inte låta bli att fånga en mus då och då. Under tre veckors tid fångar han 72 möss. Vissa dagar fångar han fler än andra.

I_Kluris_A.indd 54

Navn:

Välj ut en bok eller ta en som läraren föreslår. Skriv ner 15 ord ur boken som är långa, korta, spännande eller väldigt olika. Tänk dig sedan att bokstaven A ger en poäng, bokstaven B två poäng och så vidare. Vad blir värdet och summan för vart och ett av orden och alla tillsammans?

54

138

Navn:

***

SM

Gör en tabell som visar hur många möss Mirre Katt kan ha fångat var och en av dagarna under de tre veckorna.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov