Page 44

106

***

Mormor är 60 år gammal. Min farbror är en tredjedel så gammal som mormor. Anna är hälften så gammal som min farbror. Mona är tre år yngre än Anna.

AK PR

Namn:

OV

Hur gamla är farbrodern, Anna och Mona?

107

Albin är 42 år. Han är den äldsta apan och leder flocken. Apan Ally är hälften så gammal som Albin, medan Alice är 5 år äldre än Ally.

***

Namn:

SM

Om apan Anton är 16 år yngre än Albin, hur gamla är då Ally, Anton och Alice?

108

Tigrid, Tigris och Tigrun är så stolta över sina ränder. Ränderna visar att de är både äkta och farliga tigrar. Tillsammans har de tre tigrarna 88 svarta och tuffa ränder.

Namn:

Hur många ränder kan var och en av de tre tigrarna ha?

44

I_Kluris_A.indd 44

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov