Page 39

91

+

+

+

+

***

+

OV

Hur mycket kan var och en av figurerna i mönstret vara värd?

Namn:

Albin och Karin har gjort mönstret på bilden ovanför. Var och en av figurerna representerar en siffra. Om du lägger ihop alla siffrorna blir summan 89.

92

Namn:

0

vi or t an ge

4

bl å gr ön sv ar t

orange

5

gu l

vit

10

SM

Läs av stapeldiagrammet och gör färdig listan åt Torbjörn och Tora.

svart

rö d

AK PR

Torbjörn och Tora är jätteledsna. Någon har rotat omkring i deras leklåda på verandan och tagit alla deras leksaksbilar. Torbjörn har tidigare gjort ett stapeldiagram på skolan över hur 35 antal många leksaksbilar han och Tora hade. 30 Det diagrammet använder de nu för att röd 25 gul 20 göra en lista på hur många bilar de blå 15 hade och vilken färg det var på bilarna. grön

93

***

I elva av träden i slottsparken finns det en fågelmamma som skyddar och värmer sina ägg i boet. Tillsammans passar fågelmammorna i parken sammanlagt 59 ägg.

Namn:

Hur många ägg kan det finnas i vart och ett av bona?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

I_Kluris_A.indd 39

39

2018-06-04 09:55

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov