Page 34

76

***

Älgen Hälge är känd för att alltid vara i farten. Just den här veckan håller han malligt fram sin stegräknare som visar att han gått inte mindre än 129 kilometer.

AK PR

Namn:

OV

Hur många kilometer kan Hälge ha gått varje dag?

77

Margit och Alexander har fått låna sin storebrors miniräknare. Efter fyra tryck på miniräknaren får de fram siffran 94 som svar.

I_Kluris_A.indd 34

Namn:

Dalissa har fått räkneexemplet 8 x 9. Till svar får hon 72. Nu fortsätter hon på egen hand genom att dra ifrån åtta och lägga till 26. Därefter halverar hon resultatet och dividerar med fem, för att till slut lägga till 67. Gör precis som Dalissa och visa vilket resultat du kommer fram till och hur du bar dig åt.

34

78

Namn:

***

SM

Vilka knappar kan de ha tryckt på för att få fram 94 som svar?

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov