Page 24

OV

Hur många glasskulor kan Elena ha ätit under var och en av de tre veckorna?

Namn:

Elena älskar glasskulor, men inte glasstrutarna som följer med. Under tre veckors tid äter hon upp 54 glasskulor och tycker sedan att nu får det vara nog med glass.

***

46

47

SM

Vilka tal stod på Hannas och Georgs lista? Vad är den högsta och lägsta siffersumman bland talen? Vilken summa får man genom att lägga ihop det högsta och lägsta talet på Hannas och Georgs lista?

48

24

I_Kluris_A.indd 24

Namn:

***

Följ instruktionerna och vik och färglägg segelbåten. – Hur många segelbåtslängder efter varandra krävs det för att få till en längd på två meter? – Mät fem olika föremål i klassrummet med hjälp av din segelbåt. – Räkna om segelbåtslängderna du har fått ihop till decimeter.

Namn:

AK PR

Hanna och Georg får i uppdrag av pappa att skriva upp alla talpar i talområdet 0–50. Hanna söker svaret på tallinjen, medan Georg skriver. Av misstag råkar Georg hoppa över vartannat talpar. Hanna flinar och säger att Georg måste skärpa sig.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:55

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov