Page 10

4

4

***

3 2

Rita in på rätt ställe i rutnätet: En blå cirkel i B3. Ett moln i C1. En liten mus i A2. En blomma i E4.

1 B

C

D

E

F

AK PR

OV

A

Namn:

Finn referenser till föremålen. Stjärnan hittar man i ________ Clownen hittar man i ________ Hjärtat hittar man i ________ Ringen hittar man i ________

5

5

Lurviga larven gillar att hänga med. Just nu spionerar han på eleverna som äter sin matsäck under trädet han sitter i. Långt där nere kan han se 24 stövlar och en grupp ungar som gillar att ha uteaktivitet. Hur många elever äter sin matsäck under Lurviga larvens träd?

10

I_Kluris_A.indd 10

6

Namn:

***

SM

Hur många elever kan det finnas i de två andra grupperna?

Namn:

Monikas lärare är inte så där jättebra på att räkna. Nu försöker hon dela upp sina 24 elever i fyra lika stora grupper, men det slutar med att det finns tre i den ena och sju i den andra.

Bonnierförlagen Lära • Kluris A • Kopiering tillåten

2018-06-04 09:54

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov