Page 1

Vilken färg har den nittonde pärlan i Marcus halsband, hur många skålar med slemsoppa kan Melany servera på Blåkulla och hur gamla är de olika familjemedlemmarna i familjen Snyggåker? KLURIS A utmanar eleverna till att använda sig av matematiken aktivt, tillsammans och på olika sätt. Med hjälp av öppna och slutna problemlösningsuppgifter lär de sig att resonera och förstå att det kan finnas många olika vägar fram till svaret på uppgifterna. KLURIS är en uppgiftsbank där eleverna får träna olika räknesätt och ämnesområden, oavsett vilket kapitel de arbetar med i sin ordinarie mattebok. Samarbetet och samtalen som uppstår ger läraren inblick i hur den enskilda eleven och klassen tänker och vilka strategier de använder. Eleverna lär av och med varandra. Problemlösningsstrategierna lockar dem att ta tag i nya utmaningar och vidga sin matematiska kompetens och förmåga till resonemang.

KLURIS A 192 Problemlösningsuppgifter Laila Iren Jakobsen

KLURIS A är ett kopieringsunderlag med 192 kluriga, färgglada och ibland lite knasiga uppgifter. Boken kan användas från årskurs 2 – 3 och uppåt. Till KLURIS A hör KLURIS RÄKNEHÄFTE där eleverna kan samla sina Klurisar. (978-91-7823-004-4)

ISBN: 978-91-7823-000-6

O_KlurisA.indd 1-2

2018-06-04 10:00

Profile for Smakprov Media AB

9789178230006  

9789178230006  

Profile for smakprov