Page 1

PIXEL 1

Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

Pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• ÖVNINGSBOK

Pixel

pixel m a t e m a t ik­

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har Pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. Pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

•

Mona Røsseland

xel pixpiel Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

mAtemAtiK

LĂ„RARBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1A •

pixel 1A

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel mAtemAtiK

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

Med samma fÜrfattare och engenomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

Med samma fÜrfattare och genomtänkt pedagogik säkrar pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av: pixel 1A • GRUNDBOK

pixel mAtemAtiK

1A

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1A

läRARBOK 1A

gRundBOK 1A

LĂ„RARBOK 1A

gRundBOK 1B

LĂ„RARBOK 1B

ĂśvningsBOK 1

ĂśvNiNGsBOK 1

läRARBOK 1B

1A pixel LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

Bjørnar Alseth

grundbok 1A

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• ÖVNINGSBOK

1A

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

pixel 1

GRUNDBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

pixel matematIK

lärarbok 1A

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av: pixel 1A

LĂ„RARBOK

• GRUNDBOK

pixel 1A •

pixel

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

1A

1A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

pixel matematIK

GruNdBOK 1a

•

Mona Røsseland

pixel

pixel

• GRUNDBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1B

pixel 1B

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

lärarBOK 1a

pixel

pixel

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 1

1B

1B

GRUNDBOK

GruNdBOK 1B

LĂ„RARBOK

lärarBOK 1B

mAtemAtiK

matematiK

pixel 1A

pixel 1A

• LÄRARBOK

• GRUNDBOK

1A

1A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

1

Ăśvningsbok 1

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

Ă–VNINGSBOK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

pixel matematIK

GRUNDBOK 1a

läRaRBOK 1a

pixel

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvNiNGsBOK 1

1B

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1B

1B L Ă„RARBOK

läRaRBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

1B

GRUNDBOK

grundbok 1b

1B L Ă„RARBOK

lärarbok 1b

Till pixel fk–3 finns även en pärm med kopieringsunderlag.

*4#/OMSLAG.indd 1

1

Ă–VNINGSBOK

 

07-09-11 16.09.12


1 Talen 1 till 6 Hur m책nga fingrar?

Hur m책nga blommor?01Pixel.ovn.ORIG.indd 2

R채kna antal fingrar och skriv svar.

R채kna antal blommor och skriv svar.

9/10/07 11:42:43 AM


Skriv siffran 1.

Rita en ring runt rätt antal.

3

1

2

Skriv siffran 1. Observera skrivriktningen.

01Pixel.ovn.ORIG.indd 3

Gör grupper med tre och tre, en och en samt två och två.9/10/07 11:42:45 AM


Skriv siffran 2.

Hur många?01Pixel.ovn.ORIG.indd 4

1 • Talen 1till 6 Skriv siffran 2. Observera skrivriktningen.

Räkna och skriv talen i rutorna.

9/10/07 11:42:49 AM


Skriv siffran 3.

Hur m책nga?

Skriv siffran 3. Observera skrivriktningen.

01Pixel.ovn.ORIG.indd 5

R채kna pennorna och skriv siffror eller streck i rutorna.9/10/07 11:42:50 AM


Skriv siffran 4. 1

2

Dra streck från 1 till 6.01Pixel.ovn.ORIG.indd 6

1 • Talen 1till 6 Skriv siffran 4. Observera skrivriktningen.

Rita streck från 1 till 6.

9/10/07 11:42:53 AM


Skriv siffran 5. 1

2

Vilka tal saknas?

1

2

2 5 6 5

Skriv siffran 5. Observera skrivriktningen.

01Pixel.ovn.ORIG.indd 7

Skriv de tal som saknas i talraderna.9/10/07 11:42:58 AM


Skriv siffran 6.

Största tal? Minsta tal? Största tal

3

6

1 Minsta tal

2

1

4

Största tal Minsta tal

5

3

4

Största tal Minsta tal Största tal Minsta tal01Pixel.ovn.ORIG.indd 8

1 • Talen 1till 6 Skriv siffran 6. Observera skrivriktningen.

Skriv det största och det minsta talet.

I den sista uppgiften får du välja tal själv.

08-11-06 16.18.08


Måla rätt antal rutor.

2

2 6

1

5 5

4

4 4 1 6

1

0

4 3

4

3 4

3

6 5 6 3

4

Måla så många rutor som siffrorna visar.

01Pixel.ovn.ORIG.indd 99/10/07 11:43:05 AM


Skriv de tal som barnen måste gå för att komma till glassen.

5

4 6

3

2

2 5

4

6 2 3 5 2

6

2

4 1

2 4 3

3

4

2

1

1

6

3

1 2

3 4 5

6 4 5 3

1 2

1

5 3

3 4

6 3

6

1 2 3

4 2

6

10

01Pixel.ovn.ORIG.indd 10

1 • Talen 1till 6 Rita den väg som varje barn måste gå fram till glassen. Skriv de tal som barnen passerar.

9/10/07 11:43:08 AM


Dela upp bollarna mellan barnen. Hur m책nga bollar var f책r de?

Dela bollarna lika mellan barnen. Skriv i rutorna med siffror eller streck.

01Pixel.ovn.ORIG.indd 11

11

9/10/07 11:43:17 AM


PIXEL 1

Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

Pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• ÖVNINGSBOK

Pixel

pixel m a t e m a t ik­

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har Pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. Pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

•

Mona Røsseland

xel pixpiel Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

mAtemAtiK

LĂ„RARBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1A •

pixel 1A

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel mAtemAtiK

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

Med samma fÜrfattare och engenomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

Med samma fÜrfattare och genomtänkt pedagogik säkrar pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av: pixel 1A • GRUNDBOK

pixel mAtemAtiK

1A

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1A

läRARBOK 1A

gRundBOK 1A

LĂ„RARBOK 1A

gRundBOK 1B

LĂ„RARBOK 1B

ĂśvningsBOK 1

ĂśvNiNGsBOK 1

läRARBOK 1B

1A pixel LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

Bjørnar Alseth

grundbok 1A

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• ÖVNINGSBOK

1A

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

pixel 1

GRUNDBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

pixel matematIK

lärarbok 1A

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av: pixel 1A

LĂ„RARBOK

• GRUNDBOK

pixel 1A •

pixel

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

1A

1A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

pixel matematIK

GruNdBOK 1a

•

Mona Røsseland

pixel

pixel

• GRUNDBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1B

pixel 1B

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

lärarBOK 1a

pixel

pixel

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 1

1B

1B

GRUNDBOK

GruNdBOK 1B

LĂ„RARBOK

lärarBOK 1B

mAtemAtiK

matematiK

pixel 1A

pixel 1A

• LÄRARBOK

• GRUNDBOK

1A

1A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

1

Ăśvningsbok 1

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

Ă–VNINGSBOK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

pixel matematIK

GRUNDBOK 1a

läRaRBOK 1a

pixel

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvNiNGsBOK 1

1B

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1B

1B L Ă„RARBOK

läRaRBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

1B

GRUNDBOK

grundbok 1b

1B L Ă„RARBOK

lärarbok 1b

Till pixel fk–3 finns även en pärm med kopieringsunderlag.

*4#/OMSLAG.indd 1

1

Ă–VNINGSBOK

 

07-09-11 16.09.12

9789127410763  

1 matematIK ÖVNINGSBOK Hur många blommor? Hur många fingrar? Räkna antal fingrar och skriv svar. Räkna antal blommor och skriv svar. 3 1 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you