Page 1


ELL A HAR T VÅ EGNA DJUR. K AT TEN BOSSE OCH HUNDEN BELL A.


BELL A K AN MÅNGA KONSTER. – SIT T FINT! BELL A.


– DUKTIG HUND! TASSEN! TACK! BELL A FÅR GODIS.


– HEJ PELLE! VILL DU SE VAD BELL A K AN?


– JA, GÄRNA.

PELLES HUND POPPE OCH BELL A HÄLSAR PÅ VAR ANDR A.


BELL A K AN DANSA RUNT, RUNT.


DET SER KUL UT, T YCKER PELLE.

9789163867101  

ELLA HAR TVÅ EGNA DJUR. KATTEN BOSSE OCH HUNDEN BELLA. BELLA KAN MÅNGA KONSTER. – SITT FINT! BELLA. – DUKTIG HUND! TASSEN! TACK! BELLA FÅR G...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you