Page 3

ISBN 978-91-47-08221-6 © 2009 Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form Lotta Rennéus Illustration Anders Suneson Tecknade Bilder s. 4, 5, 26, 28, 36, 39, 52 Derek Brazell Illustration s. 9, 15, 30, 42, 56 Jakob Lundén Illustration s. 25 Omslagsfoto Shah Anup/Nature Picture Library/IBL Bildbyrå Produktion Anna Törnqvist Göpel Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Kina 2009

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Just Stuff B _wb_001-064.indd 2

09-04-02 09.35.00

9789147082216  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser

9789147082216  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser