Page 12

B

Just Stuff – engelska för skolår 6-9 Just Stuff B Workbook erbjuder olika sätt att visa vad eleverna kan och förstår. Här finns den lekfulla inlärningen som aktiverar och ett medvetet arbete med språket och dess struktur. Med hjälp av bilder,

WORKBOOK

spel, lucktexter, rollspel, dramatiseringar, högläsning och diverse olika tal-, läs- och skrivövningar tränas allt tills det verkligen sitter. Just Stuff B Workbook: • Enkelt upplägg och en tydlig struktur • Instruktioner på svenska • Poängsystem som motiverar genom att visa resultat av arbetsinsatsen och dessutom övar på att bedöma eget arbete Just Stuff B för år 7 består av: • Textbook • Workbook • Workbook Key • Just Stuff Plus interaktiv webb • Teacher’s Book • Teacher’s CD • Pupil’s CD Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Best.nr 47-08221-6 Tryck.nr 47-08221-6

Andy Coombs

Just Stuff_B_wb_omsl.indd 1

Anders Lidén

Sarah Schofield

Gunilla Löfgren Nisser

09-04-01 16.33.28

9789147082216  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser