Page 11

B Arbeta i par. Turas om att återberätta dramat. Använd bilderna och övning A som hjälp. 1

2

3

4 20 p för en bra berättelse där du använder några av fraserna i övning A.

…

[Kompis]

C Titta på bilderna i övning B. Skriv rätt frågeord. Skriv också rätt ord i svaren. Välj ord från rutan. where

what

who

why

crying

director

fight

floor

Romeo

1. _________ is Juliet doing? She is _________________________. 2. _________ wants to kiss Juliet? It’s _______________________. 3. _________ is Juliet? She is on the _______________________. 4. _________ do Tybalt and Romeo have swords? They are going to _______________________. Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

5. _________ is Tybalt talking to? He is talking to the _______________________.

10 p för alla rätt.

…

hobbies

Just Stuff B _wb_001-064.indd 39

[Jag]

39

09-04-02 09.35.15

9789147082216  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser

9789147082216  

WORKBOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schofield Gunilla Löfgren Nisser